spot_img
Annonsspot_img

Samfällighet får avslag – inget skadestånd från staten

En samfällighetsförening som valde att anmäla Skatteverket till Justitiekanslern, JK, har fått avslag på sitt yrkande om totalt 5.000 kr. “Det är inte tillräckligt...

Fysiska kvitton behöver inte längre sparas

En ny proposition från Justitiedepartementet innebär att företag, samfällighetsföreningar och andra organisationer snart kan sluta spara fysiska kvitton. Från och med den 1 juli...

Snabb insats av vägföreningen – återställde bortspolad väg på tre dagar

En väg kollapsade i Laisaliden mellan Hemavan och Tärnaby efter att vattenmassor spolat bort vägkroppen. Tack vare en snabb insats från Laisaliden vägsamfällighetsförening återställdes...

Lokal energidelning befrias från skatt – öppnar upp för energidelning

Fastighetsägare i stadsdelen Tamarinden, Örebro, har fått besked från Skatterättsnämnden: De gemensamma solcellsanläggningarna som fastighetsägarna installerar på sina byggnader ska betraktas som enskilda installationer,...

Experten: Så parerar ni onödigt ansvar

Vad händer om en medlem ställer upp sin egen studsmatta på föreningens mark – och någon sedan skadar sig på den? Det är inte...

Fullt finansierad elbilsladdning för er samfällighet – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som alltkostar...

Elbilsladdning – Från tanke till driftsatt anläggning

I detta webinar går vi tillsammans med operatören Mer Sweden igenom hur man som förening tar sig från att behov av en elbilsanläggning uppstår, till en driftsatt anläggning. En hel del frågor besvaras under webinaret, både kring anläggningsbeslut, tekniska frågor och mycket mer.

Upplösning av en samfällighetsförening: Det här krävs

Upplösningen av en samfällighetsförening sker när de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar upphör att existera. Det kan ske av flera skäl, till exempel vid stora...

Kvinnors representation i styrelserna låg – lång väg kvar till jämställdhet

Färsk statistik från Lantmäteriet visar att styrelser till stor del fortfarande består av män. Enligt statistiken är sju av tio ledamöter män, samtidigt som...

Länsstyrelsens krav kostar föreningen 30.000 kronor

Ett nytt beslut från Länsstyrelsen kräver att alla nedfarter till Laholms stränder ska spärras för biltrafik, vilket innebär stora kostnader för markägare och vägföreningar....

Mossa på taket – här är allt du behöver veta

Har du mossa på taket? Mossa på taket kan förhindra takets funktion och förstöra dina betongpannor. Här berättar vi mer om varför det är...

Förvaltar kulturarv – nu prisas området av europeisk filminstutition

I Solna kommun, strax norr om Stockholms kommun, ligger Gamla Filmstaden.  Ett inmurat område präglat av filmhistoria och kultur. Innanför dess murar hittar man...

Då slipper ni dra preliminärskatt på styrelsearvodet

Det är stämman som beslutar om arvode till styrelsen. Antingen beslutar stämman om en klumpsumma som styrelsen sedan disponerar ut på styrelsemedlemmarna, eller så...

Han visualiserar fonderingskravet med flödesschema

Obligatorisk avsättning till underhålls- och förnyelsefond eller inte. En fråga som ofta ger samfällighetsföreningar huvudbry. Lagtexten är svårtolkad, och det faller främst på varje...

Förmånlig laddlösning & kostnadsfritt platsbesök

Genom samarbetet mellan Mer och Samfälligheterna får du som är medlem 5 % rabatt på all hårdvara och ett kostnadsfritt platsbesök med förslag och...

Rådgivning med Samfällt

Som medlem får du 15% rabatt på rådgivning från Samfällt (850kr/h). Samfällt jobbar med rådgivning, utbildning och kan även hjälpa till praktiskt med styrelsearbetet.

Det här kommer revisorerna att granska

Alla föreningar har minst en revisor som granskar styrelsens arbete. Även om lagen om förvaltning av samfälligheter säger att stadgarna ska innehålla bestämmelser om...

Samfällighetsföreningens försäkring är styrelsens skyddsnät

Det handlar inte bara om att skydda materiella tillgångar, utan även styrelsens arbete. Som styrelse är det viktigt att ha en försäkring som täcker...

Styrelseproffset: Det gäller att läsa på om föreningen

För ett lyckat styrelsearbete behöver man upprätta en fungerande organisation. Definierade arbetsroller, tydliga förväntningar och transparens är faktorer som skapar rätt förutsättningar. Men minst...

Skatteverket: ”Ju längre vi skjuter på det desto kortare tid får vi på oss”

Många styrelser sitter fortfarande som på nålar i väntan på Skatteverkets dom. Omprövning av tidigare deklarationer eller inte. Frågorna om moms och inlämnade deklarationer...

Då ska ni fortfarande vara momsregistrerade

En samfällighetsförening ska fortsatt vara momsregistrerad om den bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar försäljning av varor eller tjänster mot ersättning, vare sig de säljs...

Omprövning av GA

ett webinar tillsammans med Glimstedt, där gemensamhetsanläggningen och anläggningsbeslutet stod i fokus. Nu kan du ta del av sändningen i efterhand, som bland annat berör förutsättningarna för omprövning av gemensamhetsanläggningar, vilka som ha rätt att ansöka om omprövning samt tips på hur du kan agera för att få ner förrättningskostnaderna och LMs handläggningstid.

Relining eller stambyte: Vilket är bäst?

Den närmar sig med stormsteg. Avloppsrenoveringen är något som många styrelser avvaktar med in i det sista – vilket är förståeligt. Den påverkar hela...

Utgifts- och inkomststat i samfällighetsföreningar – så ska du tänka

Utgifts- och inkomststat är ett viktig ekonomiskt dokument för styrelsen och föreningen. Det visar hur mycket pengar som fattas för föreningen under det kommande...

Nationella potthålsveckan – fokus på vägunderhåll

Förra veckan genomförde Riksförbundet M Sverige den Nationella potthålsveckan. Syftet med veckan var att belysa vikten av vägunderhåll, samtidigt som riksorganisationen uppmanar bilister att...

Ägarlägenheter i samfälligheter – en trend som växer

Antalet ägarlägenheter i Sverige ökar stadigt. Fördelar som större frihet, mindre lån i föreningen och lägre avgifter lockar bostadsköpare till bostadsformen. En bostadsform som...

Samfällighetsdagen 2024: 5 snabba frågor till arrangören

Det känns som bara några månader sedan sist – och nu är det bara några månader bort. Tiden går fort! Vi pratar såklart om...

I skärgården spolas det med luft och lite vatten – tack vare vakuum

I Stockholms skärgård, där kommunalt vatten och avlopp inte alltid är framdraget, gäller det att hitta alternativa lösningar som möter alla behov. Vi pratade...

Har anläggningsbeslutet förfallit – utan att ni vet om det?

Förvaltningen av en gemensamhetsanläggning är normalt förenad med stora kostnader. En väg ska anläggas, ett grönområde ska tas hand om och en avloppsanläggning kan...

Samfälligheten tjänar hundratusen per år – via elförsäljning

Samfällighetsföreningen Stenhuggarens samfällighet har investerat i både elbilsanläggning, solceller och ett energilager. Hela ekosystemet är dessutom kopplat till elnätet. Med hjälp av flextjänster och...

Tomträtt: Hur man tänkte och varför det inte var en bra idé

Under 1950 och 1960-talet var det vanligt i många städer att kommunen upplät mark med tomträtt för småhusbyggande. I stället för att köpa marken...

Förnya ditt gamla tak med kostandseffektiv lösning

Alldeles för många byter tak helt i onödan. Satsar du på en takmålning kan du i stället förlänga livslängden på ditt befintliga tak –...

Nya regler ställer högre krav på styrelsen 

I takt med att regler kring avfallshantering blir allt mer omfattande ökar också kraven på många samfällighetsföreningar. Återvinningsstationer, underhåll och planering är några faktorer...

Björn Lundén: Redovisning i samfällighetsföreningar 

De allra flesta samfällighetsföreningar förvaltar en gemensamhetsanläggning som inte är en egen fastighet, utan anläggningen tillhör delägarfastigheterna. En sådan samfällighetsförening anses inte bedriva näringsverksamhet,...

Rekrytera bättre – med rätt valberedning

Valberedningens uppgift är att säkerställa att samfällighetsföreningen har rätt personer på rätt position.

Avloppsrören var brutna på mitten och schaktet fyllt med råttor

Under hösten 2023 valde Storebrand Fastigheter att anlita Cleanpipe som totalentreprenör för att byta ut avloppsledningarna under Eriksbergs köpcentrum.  Problematiken var omfattande. Ledningarna hade...

Nio obligatoriska punkter som måste framgå i stadgarna – enligt lag

De flesta styrelsemedlemmar är bekanta med föreningens stadgar. Det finns dock några punkter som är obligatoriska för samfällighetsföreningar. Det handlar om bland annat föreningens...

Väder och vind fortsätter orsaka stora skador på GA:s

Skador orsakade av väder och vind ligger på fortsatt höga nivåer 2023, jämfört med motsvarande statistik från åren 2017-2022.  Under 2023 anmäldes totalt 5363 försäkringsskador...

Nya EU-regler hindrar eldning av trädgårdsavfall – kan påverka städdagen

Eldning av trädgårdsavfall är efter nytt EU-direktiv indirekt förbjudet. Direktivet trädde i kraft den 1 januari 2024. Avfallet ska nu lämnas direkt till en...

Populära bidraget återupptas – prioriterar inte kompletteringar

Naturvårdsverket har återupptagit handläggningen av samfällighetsföreningar för “ladda bilen” bidraget. Myndigheten meddelar samtidigt att samfälligheter som nu ansöker även måste inkomma med underlag som...

Vad är sluten omröstning och när använder man det?

En sluten omröstning betyder att röstningen sker på ett sådant vis att stämman inte kan se vad medlemmarna röstar för eller emot. Det betyder...

Går det att göra en rättshaverist nöjd? Experterna svarar

✔ Checklista för hantering av rättshaverister ✔ Polisanmäla ✔ Därför går det inte att hantera på traditionellt vis ✔ Rättshaverister som terroriserar styrelsen ✔ AI-texter och hur de används

Renoverade avlopp för 112 radhus – mitt i översvämmningen

Föreningen är byggd under 70-talet och avloppsstammarna har varit desamma sedan dess. När föreningen genomförde en kontroll av alla huvudstammar hittade man flera brister...

Prisökningar i kundsegment olika: “Lägre pris för villor” 

Flera energibolag har annonserat breda prishöjningar under det senaste året.

Allt om delägarförteckning i samfällighet

Att hantera samfällighetens delägarförteckning är en del av styrelsens ansvar. För att säkerställa att exempelvis medlemmarna i samfälligheten betalar in rätt avgift är det...

Fyra insikter från Samfällighetsdagen 2023

Vi säger stort tack till alla styrelsemedlemmar och utställare som var med och gjorde Samfällighetsdagen 2023 till en helt fantastisk dag.

Samfällighetsdagen 2024

För att hjälpa och lära av varandra arrangeras under hösten den allra första Samfällighetsdagen 2024.

Stigande trend för indrivning av skulder – högsta sedan 2017

Antalet inkomna mål till KFM gällande obetalda skulder till samfällighetsföreningar taktar mot högsta nivån sedan 2017. Sedan årsskiftet har 63 anmälningar inkommit till KFM,...

Skadeståndsanspråk mot Skatteverket – så gör ni

I kölvattnet av Skatteverkets felaktiga ställningstagande i momsfrågan har frågetecken kring eventuella skadeståndsanspråk seglat upp på agendan. Det handlar om kostnader som kan hänföras...

Energipriser kommer öka med 7-10 procent – årligen

Högre energipriser har nått de flesta samfällighetsföreningar – oavsett energislag. Fjärrvärme sticker dock ut i den senaste statistiken. Breda prisökningar har präglat marknaden senaste...

Kommunen river upp beslutet: Ja till solceller

Efter mycket om och men fick Skogåsens samfällighetsförening rätt mot kommunen. Nu får föreningen installera solceller för att möta medlemmarnas elbehov. “De ville att...

Att skapa och bibehålla en bra samfällighet  – ur eget perspektiv

Att skapa en samfällighet är inte enkelt. Det finns oftast många frågetecken och den tidiga styrelsen har kanske lite, eller ingen, erfarenhet sedan tidigare....

Så fungerar kommunal borgen när ni tar banklån

Ett kommunalt borgensåtagande är när kommunen går in som säkerhet för ett lån som samfällighetsföreningen vill ta. Ett borgensåtagande utgör en typ av garanti...

Kan vi bötfälla medlemmar om det står i stadgarna?

I samfällighetsföreningens stadgar framgår de grundläggande bestämmelserna för vad föreningen ska förvalta, hur det ska förvaltas och hur stämman ska gå till. Men kan...

Förhållandet mellan styrelse och stämma bygger på förtroende och samarbete

Även om föreningen har tydliga stadgar så kan det uppstå situationer som kan leda till konflikter mellan medlemmar och styrelsen. Med god beredskap, kommunikation...

Ny vägledning från SKV: Då klarar ni er från återbetalning

I dagarna kom ny vägledning från Skatteverket. Bland annat kommer myndigheten ‘bara’ backa tillbaka två år för de samfälligheter som kan bli negativt påverkade...

Skatteverkets nya vägledning påverkar inte befintliga utskick

Samfällighetsföreningen behöver inte ändra beslut kring debiteringslängder, eller skicka ut nytt underlag för kommande stämmor bara för att moms står med, menar Mia Holmqvist...

Rätt leverantör skapar trygghet och glädje i föreningen

Samfällighetsföreningar som planerar att investera i lek- och sportutrustning bör ha en del saker i åtanke. Lekplatser och utrustning måste leva upp till vissa...

Ny vägledning från Skatteverket om moms – frågor och svar

Skatteverkets nya vägledning kastar ljus på tidigare obesvarade frågor. Bland annat om ni behöver betala tillbaka den moms ni har fått ut och om...

Ökad trygghet med kameror – det gäller

Det är en känslig fråga – och bör ses som en utväg först efter att andra alternativ prövats, enligt Måns Lysén, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten. 

Då kan medlemmen ansöka om utträde ur samfälligheten

En gemensamhetsanläggning kan enbart inrättas för ändamål av stadigvarande betydelse. Något krav uppställs inte på att ändamålet för all framtid ska tillgodoses med just...

Utmaningen: Ett 25 årigt projekt med 30 Mkr i budget

Strax utanför Malmö, längs med kusten ut mot Öresund, ligger Strandhems samfällighetsförening. Det som en gång var en sommarkoloni har med tiden förvandlats till ett område för permanentboende.

Sysslomannen: Krav på leverans ökar överallt

När samfälligheter inte kan tillsätta en ordinarie styrelse kan föreningen kalla in en syssloman via Länsstyrelsen. Som erfaren vägförvaltare och väl insatt i styrelsens...

Fullt finansierad elbilsladdning för samfälligheten – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som allt...

Efter kovändningen: Skattepliktiga medlemmar kan dra av moms igen 

Skatteverket ändrar tillbaka sina regler kring avdragsrätt för näringsidkare som också är delägare i samfällighetsföreningar.

SKV agerar: Stoppar utbetalning av moms

Många samfällighetsföreningar har väntat på mer information från Skatteverket i kölvattnet av Högsta förvaltningsdomstolen beslut i momsfrågan. Men de föreningar som hoppats på det...

Björn Lundén: Helomvändning – nu suckar dem på Skatteverket

Nu suckar tjänstemännen på Skatteverket, eftersom de behöver göra om allt informationsmaterial för samfällighetsföreningar –igen.

I skärgården spolas det för fullt med hjälp av luft – och minimalt med vatten

I hjärtat av Stockholms skärgård på Ornö utanför Dalarö ligger Ornö Bredvik samfällighetsförening. Ett hem för 85 anslutna fastigheter, både fritidsboenden och permanentboenden.

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som...

Så påverkar domen populära bidraget – risk för dubbelsmäll

Tidigare i veckan slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att samfällighetsföreningar inte längre behöver redovisa och betala moms på de uttaxeringar som baseras på andelstal. Beslutet...

Sparar miljonbelopp efter domen: ”Det är fantastiskt”

Högsta förvaltningsdomstolens dom har tagits emot väl i många styrelserum. Kenneth Eliasson, ordförande i Bastuholmens samfällighetsförening, menar att beskedet kommer bespara föreningens medlemmar över en miljon kronor.

Skatteverket: ”Vi hade helt enkelt fel”

Vad som gäller för de tusentals föreningar som har momsregistrerat sig, och dessutom hunnit deklarera, är inte skrivet i sten. Först och främst behöver...

HFD river upp beskedet: Samfälligheter inte momsskyldiga

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en "transaktion som är föremål för mervärdesskatt."

Lantmäteriet om elbilsladd: “För tidigt att dra slutsatser”

I två domar har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelat att det är fritt fram att dra starkströmsledningar från ett bostadshus direkt till en enskild...

Så räknar du ut moms på avgifterna 

Det blir snabbt rörigt när det kommer till moms. Framför allt om man aldrig har hanterat moms tidigare – och ännu snabbare när det handlar om ett helt nytt momsområde.

Guide: Så specificerar du moms på debiteringslängden

Det finns inte några specifika regler (än) som bestämmer hur föreningen ska specificera moms på debiteringslängden. Rent krasst så behöver föreningen inte ens skriva...

Kommun drar in stöd för samfälligheter

kommunen har beslutat att dra in alla bidrag för för stöd till enskild väghållning, meddelade kommunen via sin hemsida på måndagen.

Så många föreningar sökte pengar efter stormen Hans – över 30 Mkr i skador 

Stormen Hans drabbade stora delar av det enskilda vägnätet. Många vägföreningar fick se sina vägar helt förstörda och bortspolade.

Björn Lundén: Hur man hittar styrelseledamöter i samfällighetsföreningen

Många samfällighetsföreningar brottas med svårigheter att få tag i människor som vill sitta i styrelsen.

Befogenheter: Kan styrelsen skriva avtal hur de vill?

Styrelsens befogenheter att teckna avtal och dokument i föreningens tjänst är stark – men inte till vilket pris som helst.

Årsstämma samfällighet: Allt du behöver veta

✔ Checklista inför stämman ✔ kallelse ✔ digitala stämman ✔ klander & motioner ✔ genomförande ✔ Tips för en lyckad årsstämma

Rösträkningsmetoder: Välj rätt alternativ

Huvudregeln är att varje röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsstämma har en röst, den så kallade huvudtalsmetoden.

Moms vid användning av underhållsfond – får ni tillbaka pengar? 

Vid stora renoveringar kan det handla om hundratusentals kronor. Pengar som landar direkt i föreningens ficka. Så länge uttaxeringarna gjordes innan februari 2022.

Styrelsesammansättning: Det säger lagen & stadgarna

Stadgarna styr till stor del hur föreningens styrelse ser ut – och hur många den ska bestå av.

Efter domarna: Grönt ljus för radhusägare att installera elbilsladdare på samfällighetens mark

Två färska avgöranden i mark- och miljööverdomstolen öppnar upp för för elbilsladdning i samfällighetsföreningar – utan att ändra anläggningsbeslutet. Domarna ger nu grönt ljus...

Två olika samfälligheter – samma beslut från MÖD

Två samfällighetsföreningar har i parallella ärenden hos MÖD kämpat mot Energimarknadsinspektionen för att få installera elbilsladdare på samfällighetens gemensamhetsanläggningar –  nu får delägarna rätt.

Måste ni ha en revisor?

Bör föreningen ha någon form av revision av styrelsens förvaltning? Och behöver den vara professionell – eller räcker det med någon i föreningen?

Så mycket kostar en syssloman – län för län

Har ni svårt att tillsätta en ordinarie styrelse? I värsta fall måste ni anlita en syssloman – en kostnad som varierar beroende på vart i Sverige ni befinner er.

Uttaxering eller anläggningsbidrag?

Vad gäller för vanliga samfälligheter och varför är det inte vanligare? 

Vägförvaltaren: ”Det sliter mycket mer på vägbanan”

Några har flera års erfarenhet i ryggen medan andra är nya på jobbet. Andreas Molin, vägförvaltare på Mora kommun, berättar att det finns ett par fallgropar man bör undvika. 

Antalet momsregistrerade samfälligheter fortsätter öka

Antalet samfällighetsföreningar som har registrerat sig för moms hos Skatteverket har ökat kraftigt sedan myndighetens ställningstagande

Farthinder för en tryggare samfällighet – tänk på detta

Farthinder i en samfällighet bidrar med trygghet och sänker tempot i området, så medlemmar med familj inte utsätts för bilister som håller en för...

Då måste din förening sätta av till underhållsfond

Vad är egentligen en anläggning av kommunalteknisk natur eller anläggning av större värde?

Momsguiden: Registrera och deklarera moms på Skatteverket

Uppdaterad guide för styrelsen. Hur du momsregistrerar och deklarerar moms direkt i SKV portal.

Kan styrelsen bli skadeståndsskyldiga? 

Har en enskild medlem lidit skada till följd av oaktsamhet eller uppsåt så kan medlemmen väcka en skadeståndstalan i allmän domstol mot styrelsen. 

Sakägare vid överföring av andel i samfällighet – vad gäller?

Den som är taleberättigad vid lantmäteriförrättningar benämns sakägare. Med sakägarställningen följer såväl rättigheter som skyldigheter i förrättningen.

Renoverade väg – dubbla bidrag täckte 80 procent

"Det visade sig att vi kunde få 70 procent av renoveringsfonden från Trafikverket. Sen fick jag av ren slump reda på att vi av kommunen kunde ansöka om ytterligare 20 procent."

De hjälper föreningar med hjärtstartare: ”som att ha en hemförsäkring”

I bostadsområden, där hjärtstopp ofta inträffar, är tillgången till hjärtstartare avgörande.

USA tar rygg på ‘svensk’ modell – antalet samfälligheter exploderar 

Idag finns det mer än 351.000 house owner associations i USA, som omfattar nära 53 procent av alla ägda hus.

Nytt år – men med samma utmaningar

Vi lämnar ett ovanligt turbulent år för samfällighetsföreningar och styrelsemedlemmar bakom oss. Nya momsregler för samfällighetsföreningar har präglat 2023 tillsammans med problem som uppstått i spåren av stormen Hans.

Adventsfikat ökar gemenskapen – och skapar en trygg miljö

Föreningen har sedan 2019 anordnat ett första adventsfirande – en tradition som vuxit sig starkare för varje år.

Frigör värdefull fritid med Vägfas

Arbetsfördelningen i styrelsen handlar alltid om vilka resurser man har tillgång till för stunden. En van ledare som känner sig bekväm i en ledarroll blir ofta ordförande.

Styrelsen: ”Vi vet exakt hur många meter VA-ledningar vi har”

Digitalisering av samfällighetens gemensamhetsanläggningar blir alltmer vanligt. Allt från dokumentation till instruktioner och kartor.

Att tänka på innan ni renoverar samfällighetens avlopp

Valet mellan traditionellt stambyte och relining är en helt avgörande faktor för både pris och funktion. Med nya tekniker och ökad medvetenhet om hållbarhet har relining blivit ett allt mer fördelaktigt alternativ – som ger både ekonomiska besparingar och mindre inverkan på medlemmarna.

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

En utmaning för många samfälligheter med gamla avloppssystem är att hitta nya hållbara och långsiktiga lösningar. Men det finns reningssystem som är robusta – och som inte leder till att föreningen sitter i kommunens knä.

1KOMMA5°: Dra ner elkostnaderna mot 0 kr/kWh med förnybar elproduktion

I ett känsligt ekonomiskt världsläge räknas varje krona och varje beslut vägs extra noga. Att övergå till förnybar energi är inte bara ett steg...

Bidrag för bättre vatten – även tillgängligt för samfälligheter

LOVA, som står för Lokala Vattenvårdsprojekt, är ett bidrag som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Sverige. Bidraget är avsett för lokala åtgärder som kan minska övergödning, främja biologisk mångfald och förbättra vattenmiljön. 

Därför är underhållsplanen avgörande för budgeteringen

Styrelsearbetet ska vara roligt och givande. En stabil grund och en kontrollerad ekonomi skapar förutsättningar för det. Det är roligt att driva projekt, men det är inte lika roligt att behöva rädda en ansträngd ekonomi, menar David Walman, revisor på Rävisor.

One Woman Show – snart smäller det

Cecilia Wendin har suttit i styrelsen i många år och har hunnit med det mesta. Just nu förbereder hon sig för den sista kampen mot Skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen.

Föreningen halverade kostnaden tack vare miljonstöd

En förening som tog hjälp av LOVA-bidraget för att uppgradera sitt avloppssystem var Åbäcksnäs Samfällighetsförening.

Paradtrappans samfällighet sparade en miljon kronor genom takvård

När David Schylander flyttade in i sitt nya hus i Växjö krävde det en del renovering. Initialt var tanken att göra en total takrenovering,...

Vad är egentligen Lantmäteriets roll i samhället?

Lantmätarens roll var att skapa en fastighetsstruktur som bidrog till en bra ekonomisk utveckling.  

Svartsö bygger om – för miljoner

Ön är ett populärt turistmål för både skärgårdsbor och stadsbor. Men för att allt ska klaffa vilar ett stort ansvar på öns samfällighet. 

Räcker stämmobeslut för att ställa ut en julgran på samfällighetens mark?

Räcker ett stämmobeslut för att ställa ut en julgran på samfällighetens mark?

Slipp oron över vattenkvaliteten: kontrollera vattnet regelbundet 

För styrelsen som förvaltar en gemensam brunn är ansvaret omfattande.

Vad är ekonomisk förvaltning till en samfällighetsförening?

Ekonomisk förvaltning handlar om att hantera samfällighetsföreningens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Du behöver bland annat budgetera för framtiden, säkerställa att alla avgifter betalas in och att hantera föreningens leverantörsfakturor. Detta är viktigt för att säkerställa att föreningens ekonomi är i balans.

Kostnader kopplat till drift ökar kraftigt

Fjärrvärmepriserna skjuter i höjden. Den genomsnittliga prisökningen på 7,8 procent under 2023 är den största höjningen sedan 1996.

Väntan på laddpunkter ökar – trots prioritering från Lantmäteriet

Många samfällighetsföreningar som vill installera laddpunkter i samfälligheten måste först ansöka om att få ändra i anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. För det måste styrelsen skicka in en ansökan – och sedan få den beviljad. Tiden det tar att få sin ansökan beviljad varierar beroende på ansökans omfattning. 

Genomtänkt anläggningsarbete när bilarna ska laddas

Det finns en investering som ofta resulterar i väldigt nöjda medlemmar. En investering som dessutom rimmar med en proaktiv och modern styrelse. En investering som verkligen kan förändra hur medlemmarna ser på både styrelsen och föreningen. Investeringen för med sig ett stort mervärde för hela föreningen samtidigt som det ger klirr i kassan genom att öka värdet på fastigheterna.

”Alternativet som är mycket billigare – men håller lika länge”

När bron ger vika gäller det att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning. Många lösningar är dock dyra – därför är rörbron ett är ett bra alternativ när renoveringen hägrar.

Experterna: Så påverkar budgetpropositionen samfälligheter

Regeringens budgetproposition överlämnades till riksdagen den 20 september 2023. Budgeten är återhållsam för att möta lågkonjunkturen, med ett huvudsakligt syfte om att bekämpa den höga inflationen. Experterna Annika Luik, Linnea Åman och Ida Svensson på BDO bryter ner budgeten – och plockar ut delarna som påverkar samfälligheten.

Träffa TOPAS Vatten på Samfällighetsdagen

Om exakt en vecka kommer du som besöker Samfällighetsdagen träffa utställarna TOPAS Vatten, som är ett företag med lång erfarenhet av avloppslösningar.

Kommunen vill ta över föreningarna – miljonnota för fastighetsägarna

I ett pressmeddelande meddelar Halmstad kommun att man har beslutat om att ta över ansvaret för vägar och grönområden som idag förvaltas av samfällighetsföreningar. 

Ekobrott och korruption: Detta ska samfälligheten se upp med

Sara Persson, Brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, lyfter fram faktorer som avsaknad av extern granskning, styrelsemedlemmar som jobbar ideellt och kunskapsluckor som potentiella sårbarheter.

Kassörsrollen mer än deklarationer och bokföring

Kassören har en central roll i samfällighetsföreningens styrelse. De ansvarar för föreningens ekonomi och säkerställer att den hanteras korrekt och i enlighet med lagar och regler. Det innebär bland annat att följa upp föreningens inkomster och utgifter samt se till att budgeten följs till punkt och pricka. 

Momsregistrera samfällighetsföreningen: Så gör ni

För att momsregistrera samfällighetsföreningen kräver Skatteverket bland annat att föreningen har ett organisationsnummer och en firmatecknare. När ni registrerar er samfällighetsförening för moms finns det några saker att tänka på.

Så deklarerar du moms för samfälligheten

För att momsdeklarera samfällighetsföreningen måste ni först ha registrerat er förening hos Skatteverket.

Därför tycker bankerna att samfälligheter är jobbiga

Föreningens främsta syfte är att förvalta föreningens gemensamhetsanläggningar. Något som emellanåt kan dra iväg rent ekonomiskt. Vägar måste beläggas om. Garage måste rustas upp....

Björn Lundén om framtidens styrelseuppdrag

Många styrelsemedlemmar har antingen läst hans böcker, deltagit på hans utbildningar eller lyssnat på hans föreläsningar. Han har skrivit böcker som stöttat styrelsemedlemmar i styrelsearbetet under årtionden. I dag har han sålt sitt bolag – men intresset för samfällighetsföreningar lever kvar. Han medverkar bland annat som extern ordförande vid föreningsstämmor och hjälper föreningar med diverse utmaningar.

Träffa Parkit på Samfällighetsdagen

Om lite mindre än en månad kommer du som besöker Samfällighetsdagen att träffa Emil Nygren på Parkit, som förenklar administrationen av samfällighetsföreningens garage och p-platser.

Relining med rätt förutsättningar – expertens tips

Som styrelse kan det vara överväldigande att driva ett reliningprojekt själva. Processen är krävande och blir svår utan rätt kunskaper. Mikael berättar att när han är ute hos föreningar så inleder han med en undersökning för att fastställa nuvarande skick på avloppsledningarna. 

Borrad brunn: Att tänka på innan du borrar ny

Privata vattentäkter försörjer drygt 1,2 miljoner hushåll med dricksvatten i Sverige – där brunnen är central.

Så hög är anslutningsavgiften – kommun för kommun

Anslutningsavgiften, eller rättare sagt anläggningsavgiften, för att ansluta hushållets eller samfällighetsföreningens anläggning till det kommunala VA-nätet varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig.

Därför betalar du högre anslutningsavgifter VA

Anslutningsavgiften för VA skiljer sig markant mellan olika kommuner. Det beror bland annat på kommunernas kostnader, men även politk spelar in. Dessutom hamnar samfälligheter i ett juridiskt vakum.

Lantmäteriets beslut rivs i domstol: Sänkt inträdesersättning

I en nyligen avgjord dom från Mark- och miljööverdomstolen har inträdesersättningen för ägarna till en nybildad fastigheten i Salems kommun justerats ner av domstolen.

Det här försöker ditt vatten säga dig – då måste du agera

I enskilda vattentäkter kan den kemiska sammansättningen i vattnet skapa missfärgningar, beläggningar och avlagringar. Något som kan leda till att ledningar och installationer behöver bytas i förtid. 

Duon skapar digitala tvillingar av samfälligheter

I dagens tekniska värld rullar nya digitala lösningar ut på löpande band. Något som har varit i ropet senaste åren är digitala tvillingar. Genom att upprätta en digital kopia av en fysisk anläggning kan man följa nästan allt som sker – i realtid.

Här får du mest pist för pengarna

I Alperna får du 10 gånger mer skidåkning för pengarna. Detta visar vår senaste undersökning där vi har jämfört liftkortspriser på några av svenskarnas...

Förenkla styrelsearbetet med rätt bokföringsprogram

Att sköta ekonomi och bokföring i en samfällighetsförening skiljer sig egentligen inte så mycket från hur det fungerar i andra föreningar, men det finns en del saker som är bra att tänka på kring bokföringen i just en samfällighet.

Orbital Shower löste vattenproblemen i sommarstugan

Jim och Elisabeth Elms sommarstuga ligger relativt isolerat utan tillgång till kommunalt vatten. De har därför en egen brunn som de dessutom delar med...

Högre krav på föreningen skapar nya utmaningar i förvaltningen

Kassörsrollen har förändrats i spåren av Skatteverkets beslut att göra samfällighetsföreningar momspliktiga. Det löpande arbetet blir allt mer komplext och kräver en högre kunskapsnivå i styrelsen. 

Medlem som inte betalar avgiften – Så hanterar ni dem

Medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid är en ständig pina för styrelsen. I många fall bor man dessutom nära varandra – vilket gör balansgången ännu mer delikat. Helst bör man undvika att blanda in kronofogden, men ibland är det ett måste för att driva in föreningens pengar. 

Elstödet: Sista chansen att ansöka

För att vara berättigade till stödet måste samfällighetsföreningen befinna sig i elområde SE3 eller SE4 och ha tecknat ett elnätsavtal senast den 17 november 2022. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst från och med 30 maj 2023 till 25 september 2023.

Träffa Tele2 på Samfällighetsdagen

Vi har fått en pratstund med Camilla Björklund & Jonatan Nyander på Tele2 inför Samfällighetsdagen. Läs mer om Tele2 och hur de hjälper dig och din samfällighetsförening.

Vägfas skapar kontinuitet i styrelsearbetet

Med en gedigen erfarenhet inom föreningslivet vet Thomas Åhlund vad som krävs för ett lyckat styrelsearbete. Förutom att ha koll på förvaltningens fundamenta såsom...

Efter förslaget: Nu blir digital årsstämma verklighet

Nya regler kan öppna upp för digital årsstämma. Regeringen föreslår nu i en proposition att det ska bli möjligt för samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar att hålla digitala årsstämmor. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Träffa Svensk Röranalys på Samfällighetsdagen

Jonas Alkesjö har jobbat i många år på Svensk Röranalys och är en av personerna som vi får träffa på Samfällighetsdagen.

Samfällighet: Regler och ansvar för lekplats

Nästan 50.000 barn skadade sig på lekplatser under 2018 i Sverige. I många fall ligger ansvaret över lekplatsen på fastighetsägaren – och i samfällighetens fall blir styrelsen sista utpost. Underhållsarbetet och besiktning måste utföras löpande. Men vad säger egentligen lagen och riktlinjerna?

Träffa Vägfas på Samfällighetsdagen

Vi har pratat med Thomas Åhlund på Vägfas, som jobbar med att hjälpa föreningar att effektivisera det administrativa arbetet.

Ny styrelse i samfälligheten: Så här gör ni 

En sömlös övergång när en ny styrelse tar över i samfälligheten är viktigt för att upprätthålla både kontinuitet och effektivitet. Genom att metodiskt förbereda övergången – och rikta extra uppmärksamhet mot kritiska aspekter – kan man undvika potentiella hinder på vägen.

Så löser ni elbilsladdare – utan anläggningsbeslut

Installation av laddinfrastruktur för elbilar är allt annat än enkelt för samfällighetsföreningar. Förutom anläggningsbeslutet är det ofta förenat med stora investeringar. Dessutom är den stigande efterfrågan på laddningsmöjligheter påtaglig.

Nytt bidrag till samfälligheter – efter stormen Hans

Efter helgens kraftiga regnoväder har SMHI utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i delar av landet. Kraftiga skyfall riskerar att skada vägar i ogynnsamma miljöer. I värsta fall måste man gräva ur och anlägga vägen på nytt. En kostsam historia för föreningen. I regioner som Dalarna, Östergötland och Gävle har både fastighetsägare och samfällighetsföreningar fått se sina vägar rasa samman. Nu meddelar Trafikverket att föreningar kan ansöka om bidrag för återställning av vägar. 

Samfällighetsdagen: IMD och Laddstolpar

Kort snack med Fredrik Arvedal på Home Solutions som är utställare på Samfällighetsdagen. Läs mer om Home Solutions så du kan förbereda ditt besök i montern på plats.

Så påverkas ditt dricksvatten av översvämningar 

Plötsliga händelser som extrema väderförhållanden, naturkatastrofer eller olyckor kan snabbt förändra förutsättningarna för tillgången till dricksvatten. Dessutom kan förändringar inträffa gradvis över tid.

Samfällighetsdagen: Lär dig allt om postboxar

Vi har fått en pratstund med Daniel Gren på Dinbox inför Samfällighetsdagen. Företaget har levererat postboxar sedan till svenska hushåll och samfälligheter sedan 2007.

Slipper förvalta för miljoner – går över i kommunal regi efter 15 år

Finnboda varv är en plats rik på historia – präglat av industriell arkitektur. Med sina gamla fabriker och varvsbyggnader är det ett välbevarat område. Mellan åren 1880 och 1991 var skeppsvarvet Finnboda varv områdets centrum – tills det gick i konkurs. Men med varje slut föds nya möjligheter, något Nacka kommun tog tillvara på och sålde hela området till HSB för att utveckla och bygga på.

Mest lästa artiklar under första halvåret

Ett halvår har flugit förbi. Vi på redaktionen har gjort en återblick och kollat på de mest lästa artiklarna under halvåret. Vi listar artiklarna för den som vill läsa ikapp i hängmattan!

Föreningens lån 6,5 Mkr dyrare – på grund av moms 

Varaslättens VA samfällighetsförening påbörjade ett omfattande arbete med att dra in kommunalt VA i området till följd av ett EU-direktiv. Nu åker man på miljonsmäll på grund av EU-dom. – Det är faktiskt helt åt helvete, på ren svenska, säger kassören Mathias Ryngefors.

Lantmäteriet överdebiterade samfällighet – förlorar i domstolen

Föreningen ansåg att Lantmäteriets debitering av förrättningskostnad var oskälig – och drog myndigheten till högsta instans. Efter överklagandet från Lantmäteriet meddelar Högsta Miljööverdomstolen att föreningen får tillbaka 58.000 kr. Domstolens avgörande grundade sig bland annat på bristfälligt fakturaunderlag och att nedlagda timmar inte motsvarade arbetsmomenten.

Flexibelt elsystem avgörande för framtidens energibehov

För att klara av samhällets elektrifiering behöver marknaden tackla problem som lokala kapacitetsbrister. Genom att koppla upp samfällighetens och medlemmarnas flexibla resurser mot flexmarkanden sparar man både pengar och bidrar till ett stabilare kraftnät. 

Föreningen byggde fibernät – investerade 14 Mkr

Fibernät är något som diskuteras flitigt i de styrelser vars föreningar saknar ett. Ett bostadsområde som tog saken i egna händer var Bara. Föreningen lånade upp 14 Mkr – och byggde ett helt eget fibernät. Genom samfällighetsföreningen äger och förvaltar man ett fibernät som förser över 700 delägare med internet.

Nytt bidrag för energieffektivisering: Spara tiotusentals kronor

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus med uppvärmning genom gas eller el söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget täcker halva materialkostnaden upp till 60.000 kronor. Bidraget omfattar åtgärder som att till exempel installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det meddelar Boverket. 

Bowlingbana från 1800-talet blir byggnadsminne – ägs av samfällighet

Samfällighetens gemensamhetsanläggning från 1800-talet blir byggnadsminne. Syftet med byggnadsminnen är att bevara och skydda historiska arv för framtida generationer. Det meddelar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Minireningsverket som renar ditt vatten – Lika bra som det kommunala reningsverket 

I Sverige finns det drygt en miljon enskilda avlopp och många av dem är eftersatta. För många som har en fastighet på landsbygden finns det dessutom få alternativ till ett eget reningsverk.

Kommunen förlänger det populära stödet

Umeå kommun har beslutat att förlänga landsbygdstödet i ytterligare fem år. Beslutet innebär att det lokala engagemanget och utvecklingsarbetet på Umeås landsbygd kommer att få fortsatt stöd och möjligheter att söka medel för mindre projekt.

Därför krävs enklare regler för laddstolpar i samfälligheter

Om Sverige ska kunna uppnå de nationella klimatmålen krävs antingen att de tidigare styrmedlen återställs eller att regeringen tar fram nya åtgärder, enligt Riksförbundet M Sverige.

Många föreningar betalar för onödiga tjänster

Många föreningar betalar onödigt mycket för den ekonomiska förvaltningen – utan att få vad de egentligen behöver. En nischad ekonomiförvaltare och en erfaren samfällighetsrevisor...

Vinnare av biljetter till Samfällighetsdagen

För er som deltog i tävlingen om biljetter till Samfällighetsdagen har vi spännande nyheter. Vi har precis dragit tre vinnare.

När laddningspunkter inte finns med i anläggningsbeslutet – och vad det kostar 

Vid behov av nya faciliteter eller infrastruktur i en gemensamhetsanläggning, till exempel laddningspunkter för elfordon, måste föreningen ansöka om att lägga till laddningspunkterna i föreningens anläggningsbeslut.

”Det är inte alltid enkelt att hantera”

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och utgör en betydande andel av landets fordonsflotta. Var femte bil som säljs idag är en elbil, vilket skapar utmaningar för samhället – framför allt när det gäller att tillhandahålla tillräcklig laddinfrastruktur.

Inför samfällighetsdagen: Digitalisera styrelsearbetet

Samfällighetsdagen närmar sig i raskande takt. Tillsammans med leverantörer, experter och er läsare strävar vi efter att skapa en dag som bjuder på mycket...

Nu får samfällighetsföreningen elstöd – det här gäller

Elstöd till samfällighetsföreningar. Från och med den 30 maj i år kan samfällighetsföreningar ansöka om elstödet hos Skatteverket. För att vara berättigade till stödet...

Digitala överlåtelser ska minska brottslighet

Regeringen överväger att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket kan leda till säkrare och snabbare överlåtelser samtidigt som det motverkar fastighetsrelaterad brottslighet. Enligt...

“Underhållsposterna kommer som en chock”

Många samfälligheter som byggdes mellan 60-talet och 80-talet har idag uttjänta avloppsrör. Men i vissa fall går det att förlänga livslängden med kontinuerliga spolningar...

Förläng livslängden på vägen med löpande vägunderhåll

Förutsättningarna i Sverige är hårda – åtminstone när det kommer till vägar. Det handlar om allt från solens strålning, kyla, värme, vatten och tung...

Momsavdraget kan ge klirr i kassan – Men det gäller inte alla

Vi har tidigare skrivit om att Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan kan innebära en chockhöjning av avgifter. Samtidigt kommer samfällighetsföreningen att kunna göra avdrag för...

Marknadsledande fastighetsboxar som levererar stil och kvalitet

Nu kan din postlåda tas bort och ersättas med gemensamma fastighetsboxar, till följd av nya riktlinjer från Post- och telestyrelsen kring postutdelning i tätorter. De...

Elda på egen tomt – undvik böter och arga grannar 

När våren kommer vill många tomtägare göra fint inför sommaren. Löv, grenar, ris och annat som har dolts bakom snötäcket ska väck. Att elda...

Sluta oroa dig över brunnen – få obegränsad med vatten från havet

Att avsalta havsvatten genom omvänd osmos har blivit allt vanligare under de senaste åren. Rent krasst innebär det att vattnet renas från till exempel...

Vägunderhåll på sommaren: Trafikverket tipsar

Enskilda vägar är en viktig del av vägnätet i Sverige. För samfälligheter och vägföreningar som förvaltar bilvägar, broar och cykelvägar gäller det att hålla...

Olika möjligheter att ändra andelstal i en samfällighetsförening

Genom en lagändring 2022 har öppnats en möjlighet för en samfällighetsförening att med majoritetsbeslut ändra andelstalen i en befintlig gemensamhetsanläggning. Genom denna ändring så...

Smart elbilsladdning: ”Vi flyttar strömmen dit den behövs”

I Sverige köper allt fler elbilar. Redan 2025 beräknas det finnas runt en miljon elbilar, en siffra som stigit till 2,5 miljoner till 2030. Det betyder att många samfälligheter kommer att behöva investera i elbilsladdare. 

Räkna röster på stämma med huvudtalsmetoden eller andelstalsmetoden?

Redaktionen fick in en läsarfråga där en samfällighetsförening mottog en begäran om omröstning på stämman enligt andelsmetoden. Hur hanterar man en sådan fråga? Vi...

Hjärtsäkrat grannskap – Samla medlemmarna och rädda liv

Vi har talat med initiativtagarna till projektet “Hjärtsäkrat grannskap”, som har ett tydligt mål: att få ut så många hjärtstartare som möjligt i hemmamiljö. 

Vad är en fastighetsbox och hur fungerar den? 

En fastighetsbox är en säker och praktisk lösning för att ta emot och förvara post och paketleveranser direkt vid din bostad eller arbetsplats. Den...

Här är momskostnaderna som påverkar avgiften

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.

Projekt i samfällighetsföreningen

Projektledning i samfällighetsföreningen är allt som ofta mycket arbete. Upphandling, kommunikation med flera parter, anläggningsbeslut och byggregler.

Effektivisera styrelsearbetet: Tips till styrelsen

Genom att förhålla er till några faktorer kan ni effektivisera styrelsearbetet avsevärt. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur man håller bra möten, förenklar kommunikationen mellan styrelsemedlemmarna och hur ni driver igenom beslut

Skydda din trädgård från invasiva växter på våren

Har du en trädgård eller planteringar som du vill skydda från invasiva växter? Då är det viktigt att du känner till några de vanligaste hoten på våren. Dessa växter kan snabbt sprida sig och tränga ut de inhemska arterna.

Konsten att hantera en rättshaverist i föreningen

Ett vanligt problem i föreningar är besvärliga personer med ett rättshaveristiskt beteende som spiller över på både styrelsen och andra medlemmar. Att sätta stopp för beteendet är lättare sagt än gjort – och det gäller att inte spä på elden.

Locka styrelsemedlemmar: Att tänka på

Att locka styrelsemedlemmar till en samfällighetsförening kan vara en utmaning. Här är några tips på hur du kan underlätta arbetet med att locka till dig nya styrelsemedlemmar.

5 tips för en lyckad vårstädning i samfälligheten

När vinterkylan avtar och våren återigen gör entré är det många samfälligheter som har vårstädning i föreningen. Men för att vårstädningen ska ge den...

Hjärtstartare i samfällighet: Att tänka på

John Kihl, styrelseledamot, skickade in en motion som medlemmarna röstade igenom utan protester. Hjärtstartaren har redan kommit till användning – och räddat liv.

Byt inte ditt tak – takbehandla det istället

Vet du att det i de flesta fall inte krävs ett takbyte om det har påväxt? Genom en takbehandling innan problemen uppstår går det att undvika takbyten på ett kostnadseffektivt sätt.

Moms på bidrag: Experterna reder ut

Moms på bidrag är en fråga många styrelsemedlemmar undrar över. Samtidigt finns det fortfarande många frågetecken kring vad som gäller när det kommer till momsskyldigheten. Christina Grape och Lena Josefsson på PwC reder ut någor av dem – och berättar var som gäller för moms på bidrag.

Vanliga misstag inför samfällighetsföreningens stämma

Stämman genomföras korrekt. Det vilar ett stort ansvar på styrelsen att göra rätt för att inte vålla föreningen problem och onödiga kostnader.

Motverka vattenproblem med löpande vattenanalyser

När det kommer till vattenbrunnar finns det en del regler att förhålla sig till – speciellt för samfällighetens gemensamma vattenbrunn. Föreningar med dricksvattenbrunnar som...

Undersökning: Så mycket har villa- och radhusägare minskat energiförbrukningen

70 procent av svenska hushåll har aktivt minskat sin energiförbrukning under 2022 och 60 procent av hushållen tror att deras energianvändning kommer att förändras långsiktigt. Allra mest har boende i radhus/kedjehus och villor minskat sin förbrukning. Det visar en ny undersökning som Fastighetsägarna har genomfört. 

Nya dricksvattenkrav för brunnar

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer högre krav samfällighetsföreningar med gemensam dricksvattenbrunn. Förutom krav gällande kontroller för kemikalierna PFAS och bisfenol A ställer Livsmedelsverket, till följd av EU:s direktiv, också krav på att riskbedömningarna ska ske tidigare i dricksvattenkedjan. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2023

Tommy Österberg: “Ibland behöver man acceptera att viljorna är olika”

Att sitta i styrelsen innebär både ansvar och engagemang. Många medlemmar håller sig gärna borta – men som tur är finns det eldsjälar som är villiga att ta en roll i styrelsen. Det finns givetvis mycket att tänka på när man sitter i styrelsen, oavsett om man är ordförande, ledamot eller suppleant. Det är nästan omöjligt att täcka hela uppdraget i en artikel, men vi har försökt få med det viktigaste.

Sjöbrisens samfällighet installerade 204 elbilsladdare

Diskussioner kring hur samfälligheter enklare ska kunna installera elbilsladdare har länge varit i ropet. Processerna är både kostsamma och tidskrävande. Bara att ansöka om ändring i anläggningsbeslutet kan kosta flera hundratusen. Samtidigt behöver man få med medlemmarna på tåget – och tackla utmaningar som tekniska begränsningar.

Nya avgifter för lantmäteriförrättning

Lantmäteriet justerar sina kostnader för lantmäteriförrättning från och med den 1 februari. Det blir bland annat enklare att överblicka kostnaden, samtidigt som verksamheten får...

Så blir du en del av ett fungerande elsystem

I tider då elförbrukningen utgör en stor kostnadspost både för förening och medlemmar blir det naturligt att söka efter alternativa lösningar som sänker både...

Styrelseintervjun: Petra Almquist, Ordförande i Rydbo Saltsjöbads Vägförening

"Jag har jobbat mycket med andra ideella föreningar, så jag visste vad jag gav mig in på när jag tog rollen som Kassör"

Rätt entreprenör avgörande vid renoveringen

Att byta eller renovera taket är en stor investering oavsett om det handlar om föreningens hus, villan eller landstället, och ingen vill stå med...

Insats för att öka hjärtstartare i samfälligheter

Antalet samfällighetsföreningar som anmälde sig till projektet “Hjärtsäkrare landsbygd” i Kalmar kommun uppgick till 43  stycken. Syftet med projektet var att öka antalet hjärtstartare...

Ändra andelstal i en samfällighet: Så gör ni

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar kan numera själva ta beslut om att ändra andelstal efter en lagändring som skedde under 2022. Andelstalet avgör hur stor andel av föreningens kostnader varje fastighet ska betala.

Vintervägsunderhåll: Viktigt att tänka på

Många samfälligheter och vägföreningar i vårt avlånga land måste ta hand om mängder av snö som faller under vinterhalvåret, och framför allt handlar det om vintervägsunderhåll. Plogning, utmärkning och halkbekämpning är exempel på åtgärder styrelsen måste ha i beaktning när snön faller på föreningens vägar. 

Moms i samfällighetsföreningar – vad händer nu? 

Moms är en fortsatt aktuell fråga för många samfällighetsföreningar. Skatteverket (SKV) anser att en förening som fortlöpande förvaltar en gemensamhetsanläggning och tar ut en ersättning för detta bedriver en momspliktig verksamhet. SKV:s bedömning har medfört frågor om momshanteringen. I en artikel besvarar Christina Grape och Lena Josefsson från PwC några av dem. 

Förnya Odensbacken: ”Mycket liv och ny positivitet”

När Magnus Lagergren flyttade till Odensbacken Samfällighetsförening var området eftersatt – och skrek efter ett lyft. Magnus insåg potentialen och påbörjade ett fyra år långt projekt tillsammans med kollegan Bengt Bronner.

Viktigt att göra rätt med debiteringslängden

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas ut av medlemmarna.

Gör styrelsearbetet enklare med rätt verktyg

Att sitta i styrelsen betyder ofta en del administration. Men det finns tjänster som gör livet lite enklare – för både styrelsen och de boende.

NFK Sverige

Vi utför relining av samfällighetens ledningar och vi lämnar givetvis ett förmånligt pris till samfällighetens medlemmar. Boka en kostnadsfri inspektion av era ledningar, så kommer vi ut och filmar era rör.

Moms i samfälligheter: Vanliga frågor

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ponova Nordic

Ponova Nordic AB levererar och producerar produkter till anläggningsbranschen och är rikstäckande. Vi levererar bland annat vägtrummor, fiberduk, rörbroar eller VA produkter för exempelvis enskilt VA eller för brunnen.

Terranor

Terranor är en ledande aktör inom drift och underhåll av vägar och utför även mark- och anläggningsarbeten. Med lokal närvaro i hela landet och tillgänglighet dygnet runt, ser vi fram emot att hjälpa sin samfällighet!

Jets Sverige

Jets Sverige AB är ledande inom teknologi för vakuumtoalettsystem och avloppshantering. Vår banbrytande miljöeffektiva teknologi minskar våra kunders miljöpåverkan. Med fokus på kunduppföljning och hög kvalitet är vi din partner för fortsatt utveckling av hållbara och effektiva systemlösningar.

LA Takvård

LA Takvårds affärsidé är att så skonsamt som möjligt få taket helt fritt från mossa, alger och lavar – du undviker kostsamma och onödiga takbyten och får ett snyggt, välvårdat tak. Verksamma i hela Sverige och vi lovar att det är enkelt och bekvämt att anlita oss.

Active Recycling

Erbjuder samfälligheter kostnadseffektiva återvinningslösningar för samfälligheter och privatpersoner där miljön och kunden står i fokus. Avfallscontainer, byggsäck och bortforsling är några av våra uppskattade tjänster.

Aqua Expert

I enskilda vattentäkter kan den kemiska sammansättningen skapa missfärgningar, beläggningar och avlagringar vilket medför materiella skador med stora kostnader som följd i samband med vattenskador. Kontakta oss för att säkerställa att ditt vatten varken skadar ledning eller människa.

Flexibump sjunker ihop – flexar – när fordonet håller rätt hastighet. Ska ej förväxlas med enkla produkter i plast eller färgat gummi. Svensk produkt. Eko-gummi = 30% lägre C02-avtryck. Garanti 10 år.

Digitalsamfallighet.nu

Digital Samfällighet minskar administration, utskick av papper, och gör livet enklare för de boende. Hantera medlemsregister, ägarbyte, fakturera avgifter inkl vattenförbrukning, kalla till möten och hålla voteringar.

Wattif EV

Vi erbjuder nyckelfärdiga, framtidssäkra och skalbara laddlösningar för fastighetsägare och samfälligheter i hela landet. Vi tar hela eller delar av investeringen och vi tar också ansvar från start till färdigställande och därefter för debitering, drift, support och underhåll. Oavsett hur era behov ser ut vågar vi säga att vi har lösningen.

DM Tak 

DM Tak erbjuder tak av högsta kvalitet där inte bara hantverket och färdig produkt ska vara av nytta utan även processen ska vara förhöjande för våra kunder och deras tillvaro. Takläggning, målning, service, säkerhet, skottning & eget plåtslageri.

Vägfas

Vägfas är Sveriges största program för vägföreningar och samfälligheter. Vi förenklar administrationen med fakturering, betalningar, kommunikation, egen hemsida och uppdaterad medlemsinfo från Lantmäteriet. Testa idag med era medlemsuppgifter!

Jämställdhet i samfälligheter: De dominerar

Jämställdhet i samfälligheter har lång väg kvar att vandra, åtminstone i styrelserna. Där dominerar männen. Det visar statistik som Samfälligheterna har tagit del av från Lantmäteriet. Samtidigt är majoriteten av styrelsemedlemmarna över 46 år. 

Lägger 4 Mkr per år på vägar: “Känns som vi jobbar ideellt åt kommunen”

Kampen mellan vägföreningen Åby-Jursla och Norrköpings kommun har pågått sedan 70-talet. Men nu meddelar det nya kommunstyret att man har som avsikt att ta över underhållet. – Många av de ytterområden som förr inte räknades som kommun, har idag blivit en mer naturlig del av staden, säger Sophia Jarl, (M).

Att köpa bostad i en samfällighet: 4 saker att tänka på

Innan man köper en bostad i en samfällighet bör man göra grundliga undersökningar och förberedelser. Det är viktigt att läsa igenom stadgarna för föreningen och att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem. Man bör också undersöka föreningens ekonomiska ställning och hur mycket avgifter och avgifter man förväntas betala.

Bråk om samfällighetens julgran slutar i domstol

Det var i slutet av november när två medlemmar i en samfällighetsförening i Rättviks kommun skulle hugga ner en gran på samfällighetens mark –...

Nästan alla gillar sina grannar – förutom i två län

Hela åtta av tio svenskar gillar sina grannar, men det finns två län som sticker ut. Där svarar man att man gillar sina grannar i “mycket låg grad". Kan du gissa vilka län det rör sig om? 

Lantmäteriet: Snabbare hantering för elbilsladdning

Antalet ansökningar från samfällighetsföreningar för att få installera laddningspunkter har ökat markant, skriver Lantmäteriet. Samtidigt meddelar man att ärenden som handlar om elbilsladdning kommer att prioriteras för att möta efterfrågan. Detta efter kritik från bland annat Riksförbundet M Sverige.

Då får ni ta del av vägbidrag

Samfällighetsföreningar med ett väghållaransvar kan få statsbidrag. Men för att få ta del av bidraget behöver vägen leva upp till vissa kriterier – samtidigt som vägen måste vara “väl underhållen” av föreningen.

Räddaren i nöden: Läcksökaren Bruno

Vattenläckage är aldrig roligt – oavsett om det är inomhus eller utomhus. Utdragna läcksökningar, klagomål från medlemmar och fakturor med höga belopp.

Laddstolpar i samfällighet – har inte samma möjligheter som småhusägare

I en färsk enkätundersökning genomförd av Riksförbundet M Sverige har kommuner i landet svarat på vad de anser är det största problemet för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. Otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist nämndes som hinder. Men det framgår också att laddstolpar i samfälligheten är en stor utmaning.

Horns samfällighetsförening protesterade – fick rätt

Hastighetsgränsen på den 3 km långa sträckan mellan centrala Västervik och Horns samfällighetsförening ändrades från 70 km/h ned till 40 km/h. Men samfälligheten röt ifrån – och beslutet ändrades, något Västerviks-tidningen var först med att rapportera om.

Nya regler för dricksvattenbrunnar: ”Då måste man följa reglerna”

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer högre krav samfällighetsföreningar med gemensam dricksvattenbrunn. Förutom krav gällande kontroller för kemikalierna PFAS och bisfenol A ställer Livsmedelsverket, till följd av EU:s direktiv, också krav på att riskbedömningarna ska ske tidigare i dricksvattenkedjan. De nya reglerna träder i kraft i början av 2023.

Moms i samfällighetsföreningen – detta gäller

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Samfällighetsordboken

Vi bjuder på ett enklare lexikon för att du inte ska bli bortdribblad i dina samtal med Lantmäteriet, skatteverket eller mäklaren. 

Elbilsladdare i samfällighet – detta gäller

För samfälligheter som saknar stöd för elbilsladdare i sitt anläggningsbeslut är det inte helt enkelt att genomföra en sådan installation. Föreningen har antingen behövt ta ett stämmobeslut, eller skicka in en omprövning av sitt anläggningstillstånd.

Trädfällning blev dyr historia för samfällighetens medlem

Samfällighetens delägare fällde 40 träd på tomtgränsen – grannarna vann i domstolen.

Nytt: Ändra andelstal i samfälligheten

Nu ska det bli både lättare och billigare att ändra i samfällighetens andelstal. Syftet med lagändringen är också att samfällighetsföreningar ska bli mer självbestämmande.

Samfällighetsföreningen A&O

Samfällighetsföreningen är är en vanlig med även en rätt komplicerad juridisk konstruktion. Här är några viktiga saker att känna till i samband med ditt fastighetsköp.

Så fungerar en samfällighetsförening

En samfällighetsförenings främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.

Fri juridisk rådgivning

Du kan kostnadsfritt diskutera juridiska frågor med vår samarbetspartner Allt om Juridik genom e-post, telefon eller ett Teams-möte. Du får även tillgång till ett...

Kostnadsfri försäkringsgenomgång

Som medlem kan du genom vår förmån boka en kostnadsfri försäkringsgenomgång tillsammans med en försäkringsrådgivare på If. Allt du behöver göra är att boka in...

Rabatterad juridik med Glimstedt

Advokatfirman Glimstedt erbjuder Samfälligheternas medlemmar 10% rabatt på arvodet. I ett första skede bokar du in ett samtal där du får beskriva ditt ärende....

Webinar med Vägfas

Den 23/1 gästades vi av Thomas Åhlund på Vägfas. I denna sändning får du lära dig mer om Vägfas, som underlättar administrationen för över...

En trygg partner för ert vägunderhåll. Oavsett om det är några irriterande potthål som ska bort eller om det är hela vägnätet som behöver underhållas är de små detaljerna avgörande. En hög standard, leverans i tid och servicekänsla kännetecknar GW Asfalt.

Det slits på era anläggningar. Nästan ingen annan anläggning slits det lika mycket på som ett garage eller p-hus. Dubbdäck, vägsalt och klimatet skadar betongkonstruktionen och i värsta fall den underliggande armeringen.

Vi mäter - så du slipper gissa. Våra intelligenta mätare tillsammans med ett enkelt, digitalt visualiseringsverktyg ger dig korrekta uppgifter för er vatten, värme & elförbrukning. Borta är den manuella avläsningen.