spot_img
Annonsspot_img

Relining eller stambyte: Vilket är bäst?

Den närmar sig med stormsteg. Avloppsrenoveringen är något som många styrelser avvaktar med in i det sista – vilket är förståeligt. Den påverkar hela föreningen, dess ekonomi – men också medlemmarna. Många ställer sig också frågan: Relining eller stambyte?

Faktorer som kostnader, renoveringstid, bekvämlighet, kvalitet, livslängd och resultat är viktiga vid val av tillvägagångssätt. Det finns främst två tillvägagångssätt för att renovera föreningens avloppsledningar. Det första är ett traditionellt stambyte. Det innebär att man gräver upp befintliga avloppsledningar och lägger ned helt nya rör. I vissa fall är rören i så pass dåligt skick att det är det enda rimliga valet.

– Det är viktigt att man förstår vad det innebär att byta alla rör, med bildning, rivning och återställning. Det är ett jäkla jobb. Jag tror även att det är därför många avvaktar med att göra något, säger Gustav Lönn, grundare av NFK Relining.

När det kommer till samfällighetsföreningar ligger ofta stamledningarna under, eller precis intill, husen eller radhuslängan. Något som ställer till det, menar Gustav Lönn, och förklarar att relining oftast är att föredra om förutsättningarna för att gräva är dåliga.

Gustav Lönn, grundare av NFK Relining.

– Det resulterar ofta i att entreprenören behöver gräva upp boendes tomter och riva altanen som är byggda ovanpå stamledningarna. Badrum behöver rivas och sedan återställas. Kostnaderna drar snabbt iväg, och processen testar medlemmarnas tålamod.

Relining samfällighetsförening

Ett traditionellt stambyte är generellt sett dyrare och tar längre tid än relining av avloppsstammarna. Anledningen är att det blir ett väldigt omfattande arbete, där entreprenören behöver lägga tid och pengar på kringarbeten som rivning, grävning och sedan återställa allt.

– När du börjar riva dyker det dessutom upp problem som gör att jobbet blir dyrare och tar längre tid. Det kan vara asbest, fiberledningar, dolda kablar eller andra dragningar som inte syns på kartor.

Det traditionella avloppsrenoveringen bör man bara ta till som sista utväg, menar Gustav. Alternativet är både billigare och bekvämare: Relining av avloppsledningarna. Det innebär att man gjuter ett nytt avloppsrör av plast i det befintliga röret.

Det minskar riskerna för oväntade problem, samtidigt som boende inte behöver flytta eller stänga igen badrummet i tre månader. Något som brukar vara uppskattat bland styrelser, eftersom de måste väga in medlemmarnas välbefinnande i kalkylen.

Fördelar med relining

Fördelarna med relining är flera. Det påverkar inte boende i lika hög grad, föreningen slipper se ut som en byggarbetsplats, man undviker oförutsägbara problem och det är dessutom mer miljövänligt.

– Vid en relining är det enklare att förutse saker och att planera för det. Du behöver inte oroa dig över att saker börjar gå sönder längs med vägen. Ett rör börjar på ett ställe och slutar på ett annat, där emellan kan det inte hända så jättemycket grejer.

Dessutom går det mycket snabbare än det traditionella stambytet, berättar Gustav, något som medlemmarna ofta uppskattar.

– Det handlar om snabba ingrepp inne hos varje medlem, vilket också gör att man slipper mycket av logistiken som lätt kan dra iväg i både tid och kostnader.

Livslängden på relining är minst lika lång som vid ett traditionellt stambyte. Idag säger många att 25 års livslängd är garanterad, men att man kan räkna med en livslängd betydligt längre än så.

NFK Sverige

Vi finns i Stockholm med omnejd, och om man ska tro våra recensioner är vi Stockholms tryggaste reliningföretag. Ta kontakt idag, så kan vi kostnadsfritt inspektera era ledningars skick och status.

Vi renoverar samfällighetens befintliga rör genom att fodra dem inifrån, vilket skapar en ny, tät och hållbar inre rörstruktur. När vi relinear samfällighetens ledningar lämnar vi givetvis ett förmånligt pris till samfällighetens medlemmar.

Kontakt: info@nfksverige.se / 08-710 22 55
Hemsida: www.nfksverige.se

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.