spot_img
Annonsspot_img

Samfällighetsföreningens försäkring är styrelsens skyddsnät

Det handlar inte bara om att skydda materiella tillgångar, utan även styrelsens arbete. Som styrelse är det viktigt att ha en försäkring som täcker föreningens behov – oavsett hur stora eller små behoven faktiskt är. 

Styrelser i samfälligheter har ofta en ganska god överblick kring de materiella tillgångarna. Byggnader, mark och utrustning – sådant som föreningen äger och förvaltar, berättar Ricky Bredberg, rådgivare på försäkringsbolaget If.

– Man vet vad man äger, och vad som måste finnas med i försäkringarna. Men när det kommer till det bredare ansvaret som följer med styrelseuppdraget, är kunskapen varierande. Man har ett stort personligt ansvar som styrelsemedlem, och det är inte alltid man har koll på vad det faktiskt innebär om något händer, fortsätter han. 

Boka in en kostnadsfri försäkringsgenomgång för din förening redan idag

Det är viktigt att regelbundet se över försäkringsskyddet. Föreningar bör inte bara uppdatera sina försäkringar i samband med förnyelse, utan också när nya omständigheter uppstår. Ricky rekommenderar styrelsen att se över försäkringarna åtminstone en gång per år och att ha försäkring som en punkt på styrelsemötet. Har man till exempel installerat nya tekniska lösningar, eller renoverat en anläggning, är det inte säkert att försäkringen täcker det om man inte upplyser försäkringsbolaget om det. 

Ricky Bredberg, rådgivare på försäkringsbolaget If

– Gör en kostnadsfri försäkringsgenomgång, och ta in en offert på vad ett fullgott försäkringsskydd faktiskt kostar och vad det innehåller för just er förening. Det är varje styrelses ansvar att föreningen är rätt försäkrad. För föreningen, medlemmarna och styrelsens skull, säger Ricky. 

Boka in en kostnadsfri försäkringsgenomgång för din förening redan idag

Det första steget för en styrelse som vill förbättra sitt försäkringsskydd är att genomföra en försäkringsbehovsanalys. Analysen bör inkludera en grundlig genomgång av de befintliga försäkringarna för att sedan ställa den mot föreningens behov, menar Ricky. 

– Gör en ordentlig försäkringsgenomgång. Det underlättar beslutsprocessen och säkerställer att föreningen får ett försäkringsskydd som är skräddarsytt efter föreningens förutsättningar och behov. 

Det finns några vanliga riskområden som föreningar bör vara uppmärksamma på. Det handlar bland annat om ansvarsförsäkringen, som täcker kostnader vid en eventuell tvist gällande ansvar och skadestånd med medlemmar eller entreprenörer. 

– Uppstår det en tvist mellan en entreprenör och föreningen är det viktigt att ha rätt skydd. Behöver man ställa krav på en entreprenör som vägrar ersätta en skada och det uppstår tvist får man helt enkelt hjälp med allt från rättslig talan till förhandlingar genom föreningens rättsskydd. 


Man behöver också se över föreningens löpande drift och underhåll. Styrelsemedlemmar som utför arbete i föreningen och på städdagar med medlemmarna kan vara försäkrade – i den omfattning det  behövs för den aktuella föreningen.  

– Det kanske är två medlemmar som alltid skottar snö vid behov. Eller så kanske man vill ha skydd för alla deltagare på städdagen. Det är viktigt att ta ställning till sådana typer av frågor. 

Gemensamhetsanläggningar som ligger under marken är också lätt att missa.

– Det under mark kan faktiskt också gå sönder och orsaka skador. Har man ett behov av ett sådant upplägg bör man lyfta det med sitt försäkringsbolag, säger han.

Välj rätt försäkringsbolag

När det gäller att välja försäkringsbolag är skräddarsydda lösningar och personlig rådgivning två nyckelfaktorer, berättar Ricky. Det är viktigt att styrelsen etablerar en bra relation med försäkringsgivaren. 

– Kontakta ett försäkringsbolag som kan hjälpa er att identifiera era behov och skräddarsy er försäkring. 

Boka in en kostnadsfri försäkringsgenomgång för din förening redan idag

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.