Annons

Bakslag för Försvarsmakten: Domstolen stoppar tvångsinlösen av skärgårdsön

Fortifikationsverket får inte ta över skärgårdsön Känsö i Göteborgs skärgård. Stämningen om tvångsinlösen av ön är riktad mot fel part, fastslår MÖD. Det statliga fastighetsbolaget ska även ersätta Brännö Bys samfällighetsförening med drygt en halv miljon kronor. Men än är kampen inte över, menar Fortifikationsverkets chefsjurist.

Mark- och miljööverdomstolen ändrar inte den tidigare domen från MMD – och avslår Fortifikationsverkets överklagan. Fortifikationsverkets stämning har riktats mot fel part, anser även MÖD. I förlängningen betyder domen att Fortifikationsverket inte får överta skärgårdsön från samfälligheten. Åtminstone inte ännu.

– Vi kommer att överklaga domen. Det är svårt att säga något om domen innan vi skickat in ett överklagande, säger Fortifikationsverkets chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall. 

Den huvudsakliga frågan i målet har varit om det är Brännö bys samfällighetsförening eller ägarna av de fastigheter som ingår i samfälligheten, delägarna, som är motpart till Fortifikationsverket. Nu meddelar alltså Mark- och miljööverdomstolen att det är de sistnämnda som är rätt motpart expropriationsprocessen.

Fortifikationsverkets chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall. FOTO: Fortifikationsverket.

Det innebär att Fortifikationsverket måste rikta sin talan mot de enskilda delägarna i samfälligheten, och inte samfällighetsföreningen som de gör i dag. Caroline Reuterskiöld Wall är kritisk till hur MÖD har behandlat frågan om vem som faktiskt är rätt sakägare. Hon menar att domstolens bedömning skiljer sig från regeringens ursprungliga beslut i expropriationen. 

– Konsekvensen blir att det är olika sakägare beroende på var i rättsprocessen man kollar. Det tycker jag är otroligt märkligt. Men MÖD bemöter inte våra invändningar om det har varit fel från början eller inte, trots att vi lyfter frågan, säger hon. 

Försvarsmakten har länge haft verksamhet på Känsö i Göteborgs skärgård. FOTO: Fortifikationsverket.

Statens beslut att begära tvångsinlösning av ön beror på att man inte har lyckats nå en överenskommelse med Brännö Bys samfällighetsförening om fortsatt arrende av den fastighet som försvarsmakten nyttjar på ön. Föreningens årsstämma har helt enkelt inte lyckats rösta igenom en förlängning av det tidigare arrendet mellan föreningen och Fortifikationsverket. 

– Vi har inte kommit överens om avtal och arrendenivåer. Därför har vi varit tvungna att säkra den långsiktiga rådigheten till platsen, och det ser vi bara kan ske genom expropriation, säger Caroline Reuterskiöld Wall. 

Vad händer nu?

– Vi kommer att överklaga först och se var det leder, så får vi utvärdera efter det, säger Caroline Reuterskiöld Wall. 

Lång tvist ligger till grund för beslutet om tvångsinlösen 

2021 beviljade regeringen tillstånd att expropriera, det vill säga tvångsinlösa, fastigheten på ön. Fortifikationsverket ansökte därefter om stämning mot samfällighetsföreningen för att överta äganderätten om fastigheten – mot en ersättning av 25 miljoner kronor. En ersättning många Brännöborna tyckte var för klen. Som svar på ersättningsnivån genomförde de därför en egen värdering som i stället resulterade i, enligt föreningen, 100 miljoner kronor. 

– Själva ersättningen har inte hanterats i domstolen, utan det avvisades. Så beloppet är inte prövat i sak, och har inte heller lyfts upp i domen, säger Caroline. 

Hög ersättning till samfällighetsföreningen

Domstolen beslutade även att Fortifikationsverket ska ersätta samfällighetsföreningen totalt 561.904 kronor. Föreningen hade dock yrkat på 974.000 kronor. 

Försvarsmakten har en lång historia av verksamhet på Känsö. Sedan 2009 har Fortifikationsverket dessutom arrenderat fastigheten i fråga av Brännö Bys samfällighetsförening. Vad som händer nu återstår att se – men Fortifikationsverket är tydliga med att de planerar att överklaga domen till Högsta domstolen.

Samfälligheterna har sökt Brännö bys samfällighetsförening och dess ombud för kommentar utan framgång.

Annons

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här