spot_img
Annonsspot_img

Energipriser kommer öka med 7-10 procent – årligen

Högre energipriser har nått de flesta samfällighetsföreningar – oavsett energislag. Fjärrvärme sticker dock ut i den senaste statistiken. Breda prisökningar har präglat marknaden senaste året. Fredrik Edlund på Mälarenergi menar att någon prissänkning inte heller är att vänta inom den närmaste tiden.

Högre priser på biobränsle, brist på brännbart material och ökad internationell handel tillsammans med sämre konjunktur fortsätter prägla fjärrvärmepriserna och högre finansieringskostnader för energibolagen är faktorer bakom fortsatt stigande priser på fjärrvärme. 

Många samfällighetsföreningar vittnar om prisökningar på över 20 procent under 2023, trots att energibolagen bara flaggat för prisökningar på cirka tio procent.

– Det är olika för olika leverantörer, men många är beroende av samhällets resurser för att skapa energi. Är då samhället i en lågkonjunktur påverkas vi direkt av det, och så även våra kostnader, säger Fredrik Edlund, enhetschef för marknad, värme, kyla på Mälarenergi.  

Fredrik Edlund, enhetschef för marknad, värme, kyla på Mälarenergi. 

För Mälarenergi var prisökningen 2023 på 12 procent totalt, fördelat över bolagets olika kundsegment. 

– Kostnadsökningarna 2022-2023 för oss var väldigt stora, bra mycket högre än våra prisjusteringar. Vi hade en kostnadsökning på 25 procent, säger Fredrik. 

Framtidsprognoserna ser inte ljusare ut, menar Fredrik. I Mälarenergis senaste prisdialog slår man fast att en årlig ökning på sju till tio procent per år är att vänta fram till 2027. Även andra energibolag flaggar för stigande priser i sina prognoser. Umeå Energi spår en ökning på 3-7 procent, Tekniska verken med 9,5 procent och Stockholm Exergi på upp cirka fem procent årligen. Men framtida prognoser har blivit alltmer komplexa, menar Fredrik, något också förra årets missräkningar visar. 

– Historiskt sett har vi följt våra prognoser bra. Senast var ett extremläge som vi ändå får kalla det och det kunde ingen förutse. Det gjorde att de flesta missade prognoserna, vissa grövre än andra. Men jag hoppas att dessa prognoser vi har nu är mer rimliga och kommer vara med pricksäkra, säger Fredrik på Mälarenergi och fortsätter:

– Vår prognos sattes i mitten av 2023, men det vi ser nu är samma tendens och ingen snabb återgång till lägre priser. Vi ser att prognosen ligger ganska bra till, men vi kommer djupdyka i den. Så länge det är en obefintlig byggmarknad, och höga priser på biobränslen, blir det svårt att pressa priserna.  

Bolaget nämner flera faktorer i sin prisändringsmodell bakom kostnadsökningarna. Produktions- och distributionskostnader, kostnader för drift och underhåll, kapitalkostnader för investeringar samt elpriset. Avkastningskrav och stora osäkerheter kring kommande bränslepriser, skatter och styrmedel.

 – Jag skulle säga ökad konkurrens på biobränsle tillsammans med en mer internationell marknad också är väldigt bidragande. Det finns en mycket högre köpvilja utifrån, Svenska aktörer exporterar mycket mer än tidigare, vilket påverkar oss.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här