Senaste nytt

Utmaningen: Ett 25 årigt projekt med 30 Mkr i budget

Strax utanför Malmö, längs med kusten ut mot Öresund, ligger Strandhems samfällighetsförening. Det som en gång var en sommarkoloni har med tiden förvandlats till ett område för permanentboende.

När det skiter sig dyker han upp: Krav på leverans ökar överallt

När samfälligheter inte kan tillsätta en ordinarie styrelse kan föreningen kalla in en syssloman via Länsstyrelsen. Som erfaren vägförvaltare och väl insatt i styrelsens...

Efter kovändningen: Skattepliktiga medlemmar kan dra av moms igen 

Skatteverket ändrar tillbaka sina regler kring avdragsrätt för näringsidkare som också är delägare i samfällighetsföreningar.

Annons

Fullt finansierad elbilsladdning för samfälligheten – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som allt...

Annons

I skärgården spolas det för fullt med hjälp av luft – och minimalt med vatten

I hjärtat av Stockholms skärgård på Ornö utanför Dalarö ligger Ornö Bredvik samfällighetsförening. Ett hem för 85 anslutna fastigheter, både fritidsboenden och permanentboenden.

Farthinder för en tryggare samfällighet – tänk på detta

Farthinder i en samfällighet bidrar med trygghet och sänker tempot i området, så medlemmar med familj inte utsätts för bilister som håller en för...

SKV agerar: Stoppar utbetalning av moms

Många samfällighetsföreningar har väntat på mer information från Skatteverket i kölvattnet av Högsta förvaltningsdomstolen beslut i momsfrågan. Men de föreningar som hoppats på det...

Annons

De hjälper föreningar med hjärtstartare: ”som att ha en hemförsäkring”

I bostadsområden, där hjärtstopp ofta inträffar, är tillgången till hjärtstartare avgörande.

Björn Lundén: Helomvändning – nu suckar dem på Skatteverket

Nu suckar tjänstemännen på Skatteverket, eftersom de behöver göra om allt informationsmaterial för samfällighetsföreningar –igen.

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som...

Så påverkar domen populära bidraget – risk för dubbelsmäll

Tidigare i veckan slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att samfällighetsföreningar inte längre behöver redovisa och betala moms på de uttaxeringar som baseras på andelstal. Beslutet...

Annons

Att tänka på innan ni renoverar samfällighetens avlopp

Valet mellan traditionellt stambyte och relining är en helt avgörande faktor för både pris och funktion. Med nya tekniker och ökad medvetenhet om hållbarhet har relining blivit ett allt mer fördelaktigt alternativ – som ger både ekonomiska besparingar och mindre inverkan på medlemmarna.

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

En utmaning för många samfälligheter med gamla avloppssystem är att hitta nya hållbara och långsiktiga lösningar. Men det finns reningssystem som är robusta – och som inte leder till att föreningen sitter i kommunens knä.

Sparar miljonbelopp efter domen: ”Det är fantastiskt”

Högsta förvaltningsdomstolens dom har tagits emot väl i många styrelserum. Kenneth Eliasson, ordförande i Bastuholmens samfällighetsförening, menar att beskedet kommer bespara föreningens medlemmar över en miljon kronor.

Skatteverket: ”Vi hade helt enkelt fel”

Vad som gäller för de tusentals föreningar som har momsregistrerat sig, och dessutom hunnit deklarera, är inte skrivet i sten. Först och främst behöver...

HFD river upp beskedet: Samfälligheter inte momsskyldiga

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en "transaktion som är föremål för mervärdesskatt."

Lantmäteriet om elbilsladd: “För tidigt att dra slutsatser”

I två domar har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelat att det är fritt fram att dra starkströmsledningar från ett bostadshus direkt till en enskild...

Så räknar du ut moms på avgifterna 

Det blir snabbt rörigt när det kommer till moms. Framför allt om man aldrig har hanterat moms tidigare – och ännu snabbare när det handlar om ett helt nytt momsområde.

Annons

1KOMMA5°: Dra ner elkostnaderna mot 0 kr/kWh med förnybar elproduktion

I ett känsligt ekonomiskt världsläge räknas varje krona och varje beslut vägs extra noga. Att övergå till förnybar energi är inte bara ett steg...

Därför är underhållsplanen avgörande för budgeteringen

Styrelsearbetet ska vara roligt och givande. En stabil grund och en kontrollerad ekonomi skapar förutsättningar för det. Det är roligt att driva projekt, men det är inte lika roligt att behöva rädda en ansträngd ekonomi, menar David Walman, revisor på Rävisor.

Guide: Så specificerar du moms på debiteringslängden

Det finns inte några specifika regler (än) som bestämmer hur föreningen ska specificera moms på debiteringslängden. Rent krasst så behöver föreningen inte ens skriva...

Kommun drar in stöd för samfälligheter

kommunen har beslutat att dra in alla bidrag för för stöd till enskild väghållning, meddelade kommunen via sin hemsida på måndagen.

Så många föreningar sökte pengar efter stormen Hans – över 30 Mkr i skador 

Stormen Hans drabbade stora delar av det enskilda vägnätet. Många vägföreningar fick se sina vägar helt förstörda och bortspolade.

Björn Lundén: Hur man hittar styrelseledamöter i samfällighetsföreningen

Många samfällighetsföreningar brottas med svårigheter att få tag i människor som vill sitta i styrelsen.

Befogenheter: Kan styrelsen skriva avtal hur de vill?

Styrelsens befogenheter att teckna avtal och dokument i föreningens tjänst är stark – men inte till vilket pris som helst.

Annons

Paradtrappans samfällighet sparade en miljon kronor genom takvård

När David Schylander flyttade in i sitt nya hus i Växjö krävde det en del renovering. Initialt var tanken att göra en total takrenovering,...

Slipp oron över vattenkvaliteten: kontrollera vattnet regelbundet 

För styrelsen som förvaltar en gemensam brunn är ansvaret omfattande.

Årsstämma samfällighet: Allt du behöver veta

✔ Checklista inför stämman ✔ kallelse ✔ digitala stämman ✔ klander & motioner ✔ genomförande ✔ Tips för en lyckad årsstämma

Rösträkningsmetoder: Välj rätt alternativ

Huvudregeln är att varje röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsstämma har en röst, den så kallade huvudtalsmetoden.

Moms vid användning av underhållsfond – får ni tillbaka pengar? 

Vid stora renoveringar kan det handla om hundratusentals kronor. Pengar som landar direkt i föreningens ficka. Så länge uttaxeringarna gjordes innan februari 2022.

Styrelsesammansättning: Det säger lagen & stadgarna

Stadgarna styr till stor del hur föreningens styrelse ser ut – och hur många den ska bestå av.

Efter domarna: Grönt ljus för radhusägare att installera elbilsladdare på samfällighetens mark

Två färska avgöranden i mark- och miljööverdomstolen öppnar upp för för elbilsladdning i samfällighetsföreningar – utan att ändra anläggningsbeslutet. Domarna ger nu grönt ljus...

Prenumerera på nyhetsbrevet

Bli medlem idag

spot_img

Mest läst

Senaste nytt