spot_img
Annonsspot_img

Rekrytera bättre – med rätt valberedning

Valberedningens roll i samfällighetsföreningen är att hitta rätt personer för föreningens olika förtroendeuppdrag. Kassör, styrelsemedlemmar och suppleanter. Låt oss ta en närmare titt på vad valberedningen – gör och varför deras arbete är viktigt.

Valberedningens uppgift är främst att identifiera potentiella kandidater till styrelsen bland samfällighetens medlemmar. Utöver det ska valberedningen, i mån av tid och energi, också föreslå personer till revisorer, revisorssuppleanter och eventuellt kassören. Valberedningen brukar dock inte lägga fram förslag på personer till valberedningen.

När valberedningen har identifierat potentiella styrelsemedlemmar är det dags för stämman att besluta om kandidaterna. Ju bättre presentation av kandidaterna, desto bättre förutsättningar får stämman för att rösta in dem i styrelsen. Valberedningens jobb består till stor del av att underlätta beslutet för stämman, även om det inte alltid är nödvändigt.

Löpande arbete och rutiner

För att lyckas med rekryteringen måste valberedningen ha en god förståelse för föreningen, vad styrelsearbetet innebär och samtidigt hålla en bra dialog med medlemmarna. Valberedningen bör även föra en löpande dialog med styrelsen för att kunna bedöma vilka färdigheter och kompetenser som redan finns i styrelsen – och vilka tillskott den sittande styrelsen önskar.

Det är viktigt att kandidaterna faktiskt har ett intresse att hjälpa till på ideell basis, då ett eventuellt arvode sällan matchar arbetsbördan. Det sista styrelsen vill få är en person som tar sig an styrelseuppdraget, men struntar i att faktiskt göra något.

Efter att ha sonderat terrängen brukar valberedningen prata med olika styrelsekandidater för att få en känsla över hur de kommer att fungera i styrelsen. Samtal som kan vara mer eller mindre formella. På det här sättet får valberedningen möjlighet att känna lite på kandidatens egenskaper och deras inställning till styrelsearbetet. Med det sagt bör det inte vara ett förhör, utan samtalet ska fortfarande vara ett tillfälle för valberedningen att “sälja in” styrelseuppdraget.

När styrelsen väl är på plats

Valberedningens arbete slutar inte när de nya styrelsemedlemmarna är inröstade. När den nya styrelsen är på plats, och har kommit igång med styrelsearbetet, är det lämpligt om valberedningen kontaktar styrelsen för att stämma av hur den nya sammansättningen fungerar. Ett år tenderar att gå fort, och rätt vad det är så hägrar nästa mandatperiod runt hörnet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här