spot_img
Annonsspot_img

Nationella potthålsveckan – fokus på vägunderhåll

Förra veckan genomförde Riksförbundet M Sverige den Nationella potthålsveckan. Syftet med veckan var att belysa vikten av vägunderhåll, samtidigt som riksorganisationen uppmanar bilister att anmäla potthål på vägarna för att fler skador ska åtgärdas. 

– Potthålen är ett stort och växande problem. Var tionde bilist i vår undersökning uppger att de nyligen råkat ut för en trafikolycka till följd av dåligt vägunderhåll. Hål och ojämnheter leder till trafikfarliga fordonsrörelser och vattenplaningsolyckor, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Riksförbundet M lyfter fram konsekvenser som ökad dåsighet, nedsatt förmåga att hantera fordonet och att föraren blir mindre observant på andra trafikanter till följd av potthål. Anledningen är att föraren behöver fokusera mer på vägen – och mindre på medtrafikanter.

Vad kan styrelsen i samfälligheten tänka på?

För samfälligheter som förvaltar vägar är potthål ofta vanligt förekommande. Styrelsen som ansvarar för föreningens förvaltning, drift och underhåll behöver ha en plan kring hur föreningens vägar ska underhållas. 

– På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och små hål. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Vi rekommenderar att styrelsen åtminstone ha en årlig kontroll av vägarna under våren, säger Christian Ylhänen, projektledare på GW Asfalt.

Potthål kan även utvecklas under sommaren när vattnet samlas i håligheter och inte leds bort. När bilar sedan kör på vägen sliter det, och ju äldre vägens beläggning är, desto större påverkan har slitaget. 

– Många samfälligheter jobbar mycket ad-hoc, där de åtgärdar problem när de uppstår. Det kan leda till ökade driftkostnader då småjobb här och där till slut blir en väldigt stor kostnad. 

Christian är inne på att föreningen behöver ha en plan på vägunderhållet, och på så sätt samordna olika underhållsåtgärder och på sikt sänka föreningens driftskostnader. 

– Vi vet att styrelsen inte alltid har kunskapen eller tiden för att optimera vägunderhållet. Vi kommer gärna ut och träffar styrelsen på plats, för att tillsammans kolla på olika möjliga lösningar, avslutar Christian Ylhänen. 

GW Asfalt utför alla typer av asfaltentreprenader. Stora som små. Före asfaltering även erforderlig schakt och justering samt montering av kantsten, utläggning av plattor m.m. Arbetet utförs som maskin- och/eller handläggning.


Kontakt:
Christian Ylhänen, Projektledare
073 – 515 30 11 Christian@gwasfalt.se
https://gwasfalt.se/asfalt/

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.