spot_img
Annonsspot_img
Annonsspot_img

Senaste nytt

Vad är sluten omröstning och när använder man det?

En sluten omröstning betyder att röstningen sker på ett sådant vis att stämman inte kan se vad medlemmarna röstar för eller emot. Det betyder...

Går det att göra en rättshaverist nöjd? Experterna svarar

✔ Checklista för hantering av rättshaverister ✔ Polisanmäla ✔ Därför går det inte att hantera på traditionellt vis ✔ Rättshaverister som terroriserar styrelsen ✔ AI-texter och hur de används

Prisökningar i kundsegment olika: “Lägre pris för villor” 

Flera energibolag har annonserat breda prishöjningar under det senaste året.

Annons

Renoverade avlopp för 112 radhus – mitt i översvämmningen

Föreningen är byggd under 70-talet och avloppsstammarna har varit desamma sedan dess. När föreningen genomförde en kontroll av alla huvudstammar hittade man flera brister...

Annons

Förhållandet mellan styrelse och stämma bygger på förtroende och samarbete

Även om föreningen har tydliga stadgar så kan det uppstå situationer som kan leda till konflikter mellan medlemmar och styrelsen. Med god beredskap, kommunikation...

Rätt leverantör skapar trygghet och glädje i föreningen

Samfällighetsföreningar som planerar att investera i lek- och sportutrustning bör ha en del saker i åtanke. Lekplatser och utrustning måste leva upp till vissa...

Allt om delägarförteckning i samfällighet

Att hantera samfällighetens delägarförteckning är en del av styrelsens ansvar. För att säkerställa att exempelvis medlemmarna i samfälligheten betalar in rätt avgift är det...

Annons

Fullt finansierad elbilsladdning för samfälligheten – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som allt...

Stigande trend för indrivning av skulder – högsta sedan 2017

Antalet inkomna mål till KFM gällande obetalda skulder till samfällighetsföreningar taktar mot högsta nivån sedan 2017. Sedan årsskiftet har 63 anmälningar inkommit till KFM,...

Skadeståndsanspråk mot Skatteverket – så gör ni

I kölvattnet av Skatteverkets felaktiga ställningstagande i momsfrågan har frågetecken kring eventuella skadeståndsanspråk seglat upp på agendan. Det handlar om kostnader som kan hänföras...

Energipriser kommer öka med 7-10 procent – årligen

Högre energipriser har nått de flesta samfällighetsföreningar – oavsett energislag. Fjärrvärme sticker dock ut i den senaste statistiken. Breda prisökningar har präglat marknaden senaste...

Annons

Farthinder för en tryggare samfällighet – tänk på detta

Farthinder i en samfällighet bidrar med trygghet och sänker tempot i området, så medlemmar med familj inte utsätts för bilister som håller en för...

De hjälper föreningar med hjärtstartare: ”som att ha en hemförsäkring”

I bostadsområden, där hjärtstopp ofta inträffar, är tillgången till hjärtstartare avgörande.

Kommunen river upp beslutet: Ja till solceller

Efter mycket om och men fick Skogåsens samfällighetsförening rätt mot kommunen. Nu får föreningen installera solceller för att möta medlemmarnas elbehov. “De ville att...

Att skapa och bibehålla en bra samfällighet  – ur eget perspektiv

Att skapa en samfällighet är inte enkelt. Det finns oftast många frågetecken och den tidiga styrelsen har kanske lite, eller ingen, erfarenhet sedan tidigare....

Så fungerar kommunal borgen när ni tar banklån

Ett kommunalt borgensåtagande är när kommunen går in som säkerhet för ett lån som samfällighetsföreningen vill ta. Ett borgensåtagande utgör en typ av garanti...

Kan vi bötfälla medlemmar om det står i stadgarna?

I samfällighetsföreningens stadgar framgår de grundläggande bestämmelserna för vad föreningen ska förvalta, hur det ska förvaltas och hur stämman ska gå till. Men kan...

Ny vägledning från SKV: Då klarar ni er från återbetalning

I dagarna kom ny vägledning från Skatteverket. Bland annat kommer myndigheten ‘bara’ backa tillbaka två år för de samfälligheter som kan bli negativt påverkade...

Annons

Frigör värdefull fritid med Vägfas

Arbetsfördelningen i styrelsen handlar alltid om vilka resurser man har tillgång till för stunden. En van ledare som känner sig bekväm i en ledarroll blir ofta ordförande.

Att tänka på innan ni renoverar samfällighetens avlopp

Valet mellan traditionellt stambyte och relining är en helt avgörande faktor för både pris och funktion. Med nya tekniker och ökad medvetenhet om hållbarhet har relining blivit ett allt mer fördelaktigt alternativ – som ger både ekonomiska besparingar och mindre inverkan på medlemmarna.

Skatteverkets nya vägledning påverkar inte befintliga utskick

Samfällighetsföreningen behöver inte ändra beslut kring debiteringslängder, eller skicka ut nytt underlag för kommande stämmor bara för att moms står med, menar Mia Holmqvist...

Ny vägledning från Skatteverket om moms – frågor och svar

Skatteverkets nya vägledning kastar ljus på tidigare obesvarade frågor. Bland annat om ni behöver betala tillbaka den moms ni har fått ut och om...

Ökad trygghet med kameror – det gäller

Det är en känslig fråga – och bör ses som en utväg först efter att andra alternativ prövats, enligt Måns Lysén, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten. 

Då kan medlemmen ansöka om utträde ur samfälligheten

En gemensamhetsanläggning kan enbart inrättas för ändamål av stadigvarande betydelse. Något krav uppställs inte på att ändamålet för all framtid ska tillgodoses med just...

Utmaningen: Ett 25 årigt projekt med 30 Mkr i budget

Strax utanför Malmö, längs med kusten ut mot Öresund, ligger Strandhems samfällighetsförening. Det som en gång var en sommarkoloni har med tiden förvandlats till ett område för permanentboende.

Annons

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

En utmaning för många samfälligheter med gamla avloppssystem är att hitta nya hållbara och långsiktiga lösningar. Men det finns reningssystem som är robusta – och som inte leder till att föreningen sitter i kommunens knä.

1KOMMA5°: Dra ner elkostnaderna mot 0 kr/kWh med förnybar elproduktion

I ett känsligt ekonomiskt världsläge räknas varje krona och varje beslut vägs extra noga. Att övergå till förnybar energi är inte bara ett steg...

När det skiter sig dyker han upp: Krav på leverans ökar överallt

När samfälligheter inte kan tillsätta en ordinarie styrelse kan föreningen kalla in en syssloman via Länsstyrelsen. Som erfaren vägförvaltare och väl insatt i styrelsens...

Efter kovändningen: Skattepliktiga medlemmar kan dra av moms igen 

Skatteverket ändrar tillbaka sina regler kring avdragsrätt för näringsidkare som också är delägare i samfällighetsföreningar.

SKV agerar: Stoppar utbetalning av moms

Många samfällighetsföreningar har väntat på mer information från Skatteverket i kölvattnet av Högsta förvaltningsdomstolen beslut i momsfrågan. Men de föreningar som hoppats på det...

Björn Lundén: Helomvändning – nu suckar dem på Skatteverket

Nu suckar tjänstemännen på Skatteverket, eftersom de behöver göra om allt informationsmaterial för samfällighetsföreningar –igen.

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som...
Annonsspot_img
Annonsspot_img

Prenumerera på nyhetsbrevet

Mest läst

Senaste nytt