spot_img
Annonsspot_img
Annonsspot_img

Senaste nytt

Samfällighet får avslag – inget skadestånd från staten

En samfällighetsförening som valde att anmäla Skatteverket till Justitiekanslern, JK, har fått avslag på sitt yrkande om totalt 5.000 kr. “Det är inte tillräckligt...

Fysiska kvitton behöver inte längre sparas

En ny proposition från Justitiedepartementet innebär att företag, samfällighetsföreningar och andra organisationer snart kan sluta spara fysiska kvitton. Från och med den 1 juli...

Snabb insats av vägföreningen – återställde bortspolad väg på tre dagar

En väg kollapsade i Laisaliden mellan Hemavan och Tärnaby efter att vattenmassor spolat bort vägkroppen. Tack vare en snabb insats från Laisaliden vägsamfällighetsförening återställdes...
spot_img

Annons

Fullt finansierad elbilsladdning för er samfällighet – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som alltkostar...

Annons

Mossa på taket – här är allt du behöver veta

Har du mossa på taket? Mossa på taket kan förhindra takets funktion och förstöra dina betongpannor. Här berättar vi mer om varför det är...

Samfällighetsföreningens försäkring är styrelsens skyddsnät

Det handlar inte bara om att skydda materiella tillgångar, utan även styrelsens arbete. Som styrelse är det viktigt att ha en försäkring som täcker...

Lokal energidelning befrias från skatt – öppnar upp för energidelning

Fastighetsägare i stadsdelen Tamarinden, Örebro, har fått besked från Skatterättsnämnden: De gemensamma solcellsanläggningarna som fastighetsägarna installerar på sina byggnader ska betraktas som enskilda installationer,...

Annons

Relining eller stambyte: Vilket är bäst?

Den närmar sig med stormsteg. Avloppsrenoveringen är något som många styrelser avvaktar med in i det sista – vilket är förståeligt. Den påverkar hela...

Experten: Så parerar ni onödigt ansvar

Vad händer om en medlem ställer upp sin egen studsmatta på föreningens mark – och någon sedan skadar sig på den? Det är inte...

Upplösning av en samfällighetsförening: Det här krävs

Upplösningen av en samfällighetsförening sker när de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar upphör att existera. Det kan ske av flera skäl, till exempel vid stora...

Kvinnors representation i styrelserna låg – lång väg kvar till jämställdhet

Färsk statistik från Lantmäteriet visar att styrelser till stor del fortfarande består av män. Enligt statistiken är sju av tio ledamöter män, samtidigt som...

Annons

I skärgården spolas det med luft och lite vatten – tack vare vakuum

I Stockholms skärgård, där kommunalt vatten och avlopp inte alltid är framdraget, gäller det att hitta alternativa lösningar som möter alla behov. Vi pratade...

Förnya ditt gamla tak med kostandseffektiv lösning

Alldeles för många byter tak helt i onödan. Satsar du på en takmålning kan du i stället förlänga livslängden på ditt befintliga tak –...

Länsstyrelsens krav kostar föreningen 30.000 kronor

Ett nytt beslut från Länsstyrelsen kräver att alla nedfarter till Laholms stränder ska spärras för biltrafik, vilket innebär stora kostnader för markägare och vägföreningar....

Förvaltar kulturarv – nu prisas området av europeisk filminstutition

I Solna kommun, strax norr om Stockholms kommun, ligger Gamla Filmstaden.  Ett inmurat område präglat av filmhistoria och kultur. Innanför dess murar hittar man...

Då slipper ni dra preliminärskatt på styrelsearvodet

Det är stämman som beslutar om arvode till styrelsen. Antingen beslutar stämman om en klumpsumma som styrelsen sedan disponerar ut på styrelsemedlemmarna, eller så...

Han visualiserar fonderingskravet med flödesschema

Obligatorisk avsättning till underhålls- och förnyelsefond eller inte. En fråga som ofta ger samfällighetsföreningar huvudbry. Lagtexten är svårtolkad, och det faller främst på varje...

Det här kommer revisorerna att granska

Alla föreningar har minst en revisor som granskar styrelsens arbete. Även om lagen om förvaltning av samfälligheter säger att stadgarna ska innehålla bestämmelser om...

Annons

Nya regler ställer högre krav på styrelsen 

I takt med att regler kring avfallshantering blir allt mer omfattande ökar också kraven på många samfällighetsföreningar. Återvinningsstationer, underhåll och planering är några faktorer...

Avloppsrören var brutna på mitten och schaktet fyllt med råttor

Under hösten 2023 valde Storebrand Fastigheter att anlita Cleanpipe som totalentreprenör för att byta ut avloppsledningarna under Eriksbergs köpcentrum.  Problematiken var omfattande. Ledningarna hade...

Styrelseproffset: Det gäller att läsa på om föreningen

För ett lyckat styrelsearbete behöver man upprätta en fungerande organisation. Definierade arbetsroller, tydliga förväntningar och transparens är faktorer som skapar rätt förutsättningar. Men minst...

Skatteverket: ”Ju längre vi skjuter på det desto kortare tid får vi på oss”

Många styrelser sitter fortfarande som på nålar i väntan på Skatteverkets dom. Omprövning av tidigare deklarationer eller inte. Frågorna om moms och inlämnade deklarationer...

Då ska ni fortfarande vara momsregistrerade

En samfällighetsförening ska fortsatt vara momsregistrerad om den bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar försäljning av varor eller tjänster mot ersättning, vare sig de säljs...

Utgifts- och inkomststat i samfällighetsföreningar – så ska du tänka

Utgifts- och inkomststat är ett viktig ekonomiskt dokument för styrelsen och föreningen. Det visar hur mycket pengar som fattas för föreningen under det kommande...

Ägarlägenheter i samfälligheter – en trend som växer

Antalet ägarlägenheter i Sverige ökar stadigt. Fördelar som större frihet, mindre lån i föreningen och lägre avgifter lockar bostadsköpare till bostadsformen. En bostadsform som...

Annons

Renoverade avlopp för 112 radhus – mitt i översvämmningen

Föreningen är byggd under 70-talet och avloppsstammarna har varit desamma sedan dess. När föreningen genomförde en kontroll av alla huvudstammar hittade man flera brister...

Förhållandet mellan styrelse och stämma bygger på förtroende och samarbete

Även om föreningen har tydliga stadgar så kan det uppstå situationer som kan leda till konflikter mellan medlemmar och styrelsen. Med god beredskap, kommunikation...

Samfällighetsdagen 2024: 5 snabba frågor till arrangören

Det känns som bara några månader sedan sist – och nu är det bara några månader bort. Tiden går fort! Vi pratar såklart om...

Har anläggningsbeslutet förfallit – utan att ni vet om det?

Förvaltningen av en gemensamhetsanläggning är normalt förenad med stora kostnader. En väg ska anläggas, ett grönområde ska tas hand om och en avloppsanläggning kan...

Samfälligheten tjänar hundratusen per år – via elförsäljning

Samfällighetsföreningen Stenhuggarens samfällighet har investerat i både elbilsanläggning, solceller och ett energilager. Hela ekosystemet är dessutom kopplat till elnätet. Med hjälp av flextjänster och...

Tomträtt: Hur man tänkte och varför det inte var en bra idé

Under 1950 och 1960-talet var det vanligt i många städer att kommunen upplät mark med tomträtt för småhusbyggande. I stället för att köpa marken...

Björn Lundén: Redovisning i samfällighetsföreningar 

De allra flesta samfällighetsföreningar förvaltar en gemensamhetsanläggning som inte är en egen fastighet, utan anläggningen tillhör delägarfastigheterna. En sådan samfällighetsförening anses inte bedriva näringsverksamhet,...
Annonsspot_img
Annonsspot_img

Prenumerera på nyhetsbrevet

Mest läst

Senaste nytt