Vägbyrån

Vägbyrån hjälper er med vägen. Vi är specialister på vägfrågor. Vårt erbjudande sträcker sig från andelstal, lantmäteriärenden och intrång till vägbyggnation och underhåll. Kontakt oss så berättar vi mer!

Digitalsamfallighet.nu

Digital Samfällighet minskar administration, utskick av papper, och gör livet enklare för de boende. Hantera medlemsregister, ägarbyte, fakturera avgifter inkl vattenförbrukning, kalla till möten och hålla voteringar.

Vägfas

Vägfas är Sveriges största program för vägföreningar och samfälligheter. Vi förenklar administrationen med fakturering, betalningar, kommunikation, egen hemsida och uppdaterad medlemsinfo från Lantmäteriet. Testa idag med era medlemsuppgifter!