Personuppgiftspolicy

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi tillhandalhåller prenumerationer som du har beställt,  bland annat utskick av nyhetsbrev som du har beställt för att ta del av kunskap samt information om event och utbildningar som vi anordnar. Vissa av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra sajter. 

Vi använder personuppgifter för att analys och förbättring av produkt samt produktutveckling samt för att visa och mäta annonser, och för att anpassa både annonser och innehåll på vår webbplats.

När du surfar på Samfälligheterna använder vi kakor, detta kan du läsa ner om i vårt avsnitt om cookiepolicy.  

För vem gäller den här personuppgiftspolicyn?

I den här personuppgiftspolicyn framgår information som avser weppplatsen Samfälligheterna. 

Personuppgiftsansvar

Proposition GS Media AB (Org-nr: 559389-9577) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Övrigt

Sajtens redaktionella innehåll och behandling av personuppgifter som används i redaktionellt syfte omfattas inte av policyn ovan. För frågor om detta eller det redaktionella innehållet kan ni kontakta oss här. 

Google Analytics

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder oss av analysverktyget Google Analytics, som är ett webbanalysverktyg. Analysverktyget lagrar data utomlands. Geografisk information om var Googles datacenter finns lokaliserade kan du hitta på https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

Google Analytics används främst för att samla in statistik om hur Samfälligheterna används, och gör analyser utifrån dessa uppgifter. Det kan till exempel handla om vilka sidor och artiklar som är mest besökta/lästa på webbplatsen, vilken väg besökare tar genom webbsidan, och från vilka sidor besökare lämnar webbsidan. Webbanalys kan även ge insikt i besöksfrekvens och vilket innehåll som besöks under längst tid. Den analys som görs med hjälp av Google Analytics kan exempelvis ligga till grund för produktförbättringar och bättre redaktionellt innehåll på hemsidan.