spot_img
Annonsspot_img

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som Lantmäteriet kom fram till, var enligt MÖD för hög.  

Bakgrunden till målet är en fastighetsreglering där klagandena, medlemmar i samfälligheten, tilldelats ny mark. De ansåg dock att den ersättning som Lantmäteriet beslutat om var orimligt hög. Initialt hade Lantmäteriet bestämt att ersättningen för den aktuella marken skulle uppgå till 35.000 kronor, något som klaganden ansåg överstiga markens faktiska värde och funktion i det nya sammanhanget.

Tingsrätten dömde i Samfällighetsföreningens favör – men delägarna överklagade domslutet till MÖD som kom fram till att den ersättning som Lantmäteriet ursprungligen fastställt skulle justeras till 25.500 kr. En sänkning på cirka 30 procent jämfört med det ursprungliga beloppet.

– Eftersom vägmark inte har åsatts något värde i förrättningen ska ersättning inte utgå för denna mark. Beträffande övrig mark om 510 m2 har annat inte framkommit än att denna utgör sådan mark för vilken ersättning ska utgå med 50 kr/m2. Ersättningsbeslutet ska därmed ändras, skriver MÖD i avgörandet. 

Här kan du läsa hela domen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här