spot_img
Annonsspot_img

Efter kovändningen: Skattepliktiga medlemmar kan dra av moms igen 

En hel del samfällighetsföreningar momsregistrerade sig till följd av Skatteverkets ställningstagande i februari 2022, vilket också resulterade i att delägare med momspliktig verksamhet inte längre kunde dra av samfällighetens moms. Men efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen är det nu möjligt igen. 

Skatteverket ändrar alltså tillbaka sina regler kring avdragsrätt för näringsidkare som också är delägare i samfällighetsföreningar till hur det var innan februari 2022. Det innebär att någon avdragsrätt för ingående skatt inte längre finns för många samfällighetsföreningar.

I stället kan det återigen finnas avdragsrätt för delägarna i samfälligheten. 

– Detta förutsätter att delägaren använder den fastighet som ingår i samfälligheten till beskattade transaktioner (dvs. bedriver en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt). Avdragsrätt kan finnas för den ingående skatt som motsvarar delägarens andel i samfälligheten, säger Thomas Johansson, rättslig expert på Skatteverket.

En delägare i samfälligheten som bedriver näringsverksamhet har med andra ord avdragsrätt för ingående moms som samfälligheten inte längre kan dra av.

– Ställningstagandet ’Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening’ ska inte längre tillämpas, skriver myndigheten på sin hemsida. 

För styrelsens del gäller det att skicka över korrekta deklarationsuppgifter till sina delägare, så de kan dra av moms i sin deklaration. 

– Det förekommer att samfällighetsföreningar beslutar att delägare som har avdragsrätt enligt föreningen ska betala in ett belopp motsvarande det de dragit av som ingående skatt. Anledningen är att föreningen vill att kostnaden för väghållning relativt sett ska bli lika hög för de olika delägarna, oavsett om de är beskattningsbara personer med avdragsrätt för ingående skatt eller inte. En sådan inbetalning till föreningen utgör inte en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning, skriver Skatteverket. 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här