Bokningsvillkor utbildning med Samfälligheterna

1.1
Genom att göra en beställning godkänner och accepterar Köparen som företrädare för en samfällighet/samfällighetsförening (”Köparen”) dessa Villkor. Köparen bekräftar då även att Köparen är medveten om att köpet innebär ett betalningsansvar. Köparen bör försäkra sig om att ha läst igenom och förstått Villkoren innan Köparen gör sin beställning.

1.2
Utbildning tillhandahålls i mån av plats och på det sätt som anges i beskrivningen. Anmälan är bindande avseende den person Köparen anger som deltagare i utbildningen (”Deltagare”). Bokad plats kan vid förhinder överlåtas till annan efter samråd med Samfälligheterna. Vad som ingår i kursavgiften anges i utbildningsbeskrivningen. Deltagaren är skyldig att iaktta de föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i kursdokumentation eller som Samfälligheterna meddelar på annat sätt. Vid avbokning mer än trettio (30) dagar före kursstart återbetalar Samfälligheterna 100% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än trettio (30) dagar före kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften. Samfälligheterna förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra tid/plats för utbildningen, t.ex. vid lärares förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Vid inställd kurs, eller om tid/plats ändras och Köparen därför avbokar, ska Samfälligheterna återbetala eventuellt inbetald avgift för kursen.

1.3
Betalning sker genom faktura och faktureras vid bokad plats på angiven utbildning.

1.4
Samfälligheterna svarar inte för sak- eller faktafel i utbildningar, eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Samfälligheterna ansvara för råd eller information som Köparen har erhållit från lärare eller tredje part i anslutning till utbildningar.

1.5
Samfälligheterna ansvarar inte för Deltagares utrustning när utbildningen hålls online. Deltagaren ansvarar för att ha rätt utrustning för att kunna delta. Deltagare ska se till att ha en fungerande dator/surfplatta, skärm, högtalare/hörlurar och internetuppkoppling.