Annons

I skärgården spolas det för fullt med hjälp av luft – och minimalt med vatten

I hjärtat av Stockholms skärgård på Ornö utanför Dalarö ligger Ornö Bredvik samfällighetsförening. Ett hem för 85 anslutna fastigheter, både fritidsboenden och permanentboenden. När kommunen dömde ut alla enskilda avlopp valde föreningen att investera i ett gemensamt avloppssystem – styrt av vakuum. 

Peter berättar att det var en kombination av faktorer som ligger bakom valet att anlägga ett helt nytt avloppssystem baserat på vakuumteknik. Haninge kommun, som Ornö tillhör, hade inga planer på att anlägga kommunalt VA inom en försumlig framtid, berättar Peter. Därför beslutade samfällighetsföreningen att ta saken i egna händer. 

Dessutom hade kommunens tillsynsorganisation dömt ut delägarnas egna avloppslösningar efter en inventering. De var i stort sett obrukbara. Det ledde till att nästan alla medlemmar i föreningen var tvungna att göra något åt sina avloppssystem. 

– De enskilda avloppen dömdes ut till nästan 100 procent. Det är så allt startade. I stort sett var alla medlemmar tvungna att göra något, och då var det en eldsjäl i föreningen som tyckte att vi skulle satsa på gemensamt VA-system, och så blev det.

Väggmonterad toalett av modellen Jade

Vakuumavloppssystemet som lösning

Valet av ett vakuumsystemet framför andra alternativ var inte självklart från början. Diskussioner om att bygga ett reningsverk med vanliga toaletter mötte protester eftersom många var oroade över utsläppen i havet.

Men på skärgårdsöar som Ornö är dessutom  vattentillgången en kritisk faktor – särskilt på sommaren. Genom att använda minimalt med vatten bidrar vakuumtoaletten till att spara på vattenförbrukningen. Ett incitament som var avgörande i valet av avloppssystem. 

– Fördelen med systemet är att det går åt väldigt lite vatten. Det räcker med en halv liter vatten per spolning. Även om du spolar ut en del vatten i slamtanken så är det betydligt mindre än en vanlig toalett. Vi har dessutom ett samfällt system för dricksvattnet. På sommaren, när det är torrt, så är det ofta på gränsen att det täcker behovet.

Samtidigt berättar Peter att han är nöjd med systemet – och att det har fungerat bra sedan installationen. Toaletterna fungerar mer eller mindre som en vanlig toalett. Samfälligheten tömmer slamtanken några gånger per år, något som också har fungerat bra. 

– Du gör din grej och sedan spolar du. Det funkar som en helt vanlig toalett, och systemet sköter sig självt. Man får vara lite extra försiktig med att inte spola ned sådant som inte ska finnas i avloppssystemet, men så är det ju med ‘vanliga’ toaletter också. 

Vill du veta mer om projektet eller om avloppssystem baserat på vaakumteknik? Klicka här och kontakta oss

Jets Sverige AB är ett dotterbolag till Jets Group, som erbjuder innovativa och resurseffektiva vacuum-lösningar, för villor & fritidshus, flerfamiljshus, butiker (transport av kondensvatten) och tömningsstationer för båtar, tåg och bussar.

E-post: info@jets.se
Tel.  +46 (0)8 756 94 09 

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.