spot_img
Annonsspot_img

Fyra insikter från Samfällighetsdagen 2023

Efter en dag fylld av föreläsningar, mingel med utställare och samtal styrelsekollegor emellan kan vi konstatera att dagen blev en succé.

Nu finns biljetter för 2024 års upplaga av Samfällighetsdagen tillgängliga. Klicka på länken nedan för att säkra dina biljetter.

Momsfrågan fortfarande dominant

Inte helt oväntat. Programpunkten moms gav upphov till fler frågor än svar. Vi är fortfarande i ett tidigt skede av den här omställningen och det finns många frågetecken att reda ut. Utmaningarna som uppstår i kölvattnet av Skatteverkets ställningstagande är allt från genomförande av momsdeklaration till tolkningar om huruvida man faktiskt omfattas av kravet. Samtidigt finns det kryphål för att undvika momsdeklarationen, exempelvis genom att sänka uttaxeringarna så de ligger precis under gränsvärdet, men är det verkligen rätt väg att vandra?

Dessutom avslöjar årets budgetproposition att gränsvärdet (omsättningsgränsen) höjs från 80.000 kr till 120.000 kr 2025 – innan vi ens har ett slutgiltigt besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Elbilsladdning – fortsatt het fråga

Många medlemmar skaffar elbilar, samtidigt som Sverige satsar på att vara fossilfritt 2045. Det finns olika lösningar och sätt att äga laddstationer för föreningen. Alla samfälligheter är olika och att det därefter blir upp till föreningen att sondera och avgöra vilken väg man vill gå, men de vanligaste tillvägagångssätten innebär att föreningen behöver ansöka om att ändra sitt anläggningsbeslut.

Borde inte Lantmäteriet inse vidden av utmaningarna – och hitta en bra lösning som underlättar för alla samfälligheter i landet?

Vi vill dela våra erfarenheter med andra

Vi slogs av det stora engagemanget som samtliga på plats visade, och det märktes att det bedrivs ett väldigt aktivt styrelsearbete där ute. Samtidigt har många problem med att engagera både nya styrelsemedlemmar och övriga medlemmar. Konstigt, då engagemang brukar smitta av sig på ett positivt sätt. Det finns några frågor man kan ställa sig. Hur duktiga är vi på att förmedla allt gott som vi gör för föreningen? Når vi verkligen ut till alla medlemmar? Når styrelsens engagemang ut utanför styrelserummets väggar? Hur kan vi bli bättre på att dela de positiva aspekterna som styrelsearbetet och föreningslivet medför?

Konkreta svar på frågor önskas

I efterföljande enkät har vi fått in massor med bra förslag på ämnen och feedback som vi tar med oss till nästa Samfällighetsdag. Det eftersöktes bland annat svar på konkreta frågor. Inte heller det är något som förvånar oss nämnvärt, då det ofta är i de mer komplicerade frågeställningarna som styrelsearbetet stannar upp och frustration tilltar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här