Annons

Renoverade avlopp för 112 radhus – mitt i översvämmningen

Föreningen är byggd under 70-talet och avloppsstammarna har varit desamma sedan dess. När föreningen genomförde en kontroll av alla huvudstammar hittade man flera brister – bland annat spruckna stammar och trasiga skarvar. Det hela resulterade i att föreningen relinade VA-systemet.

Hammarkrokens samfällighetsförening i Göteborg stod inför renovering av näst intill alla avloppsstammar. Föreningen, som består av 112 radhus med gemensamma VA-ledningar, hade likt andra samfälligheter byggda under 70-talet ett VA-nät som spelade på sista versen.

– Vi har under många år lappat och lagat ledningarna under husen. Vi har haft en del läckage och bytt ut avloppsbrunnar i samband med sjunkhål och liknande, men nu kunde vi inte längre avvakta med en större renovering, säger Henrik Leking, ordförande i Hammarkullens samfällighetsförening. 

Efter en inledande inspektion av stammarna, som genomfördes med hjälp av modern kamerateknik, kunde entreprenören konstatera att en relining var genomförbar. Något som blev både billigare och smidigare. 

– Stickledningarna in under husen var inte i perfekt skick, men tillräckligt bra. Vi valde att fokusera på stamledningarna, eftersom de var mest akuta. Man slipper böket med uppgrävning och återställning. Vi hade en sträcka där vi var tvungna att byta ut ledningarna, cirka 40 meter. Men det var ett jäkla bök. Hade vi behövt grävt hela området hade det tagit väldigt lång tid, och dels hade det nog blivit rätt så mycket dyrare. 

Vill du veta skicket på ditt VA-system? Klicka här för att komma i kontakt med en VA-expert från Cleanpipe.

Efter upphandlingen valde föreningen att gå vidare med företaget Cleanpipe, ett bolag som både föreningen och inblandade konsulter hade goda erfarenheter från. 

– Det var dessutom en rimlig offert, vilket är viktigt. Man ska få det man betalar för, det handlar trots allt om medlemmarnas pengar. Vi har använt Cleanpipe till spolningsarbeten tidigare, så det kändes dessutom som ett tryggt val.

Cleanpipe, som utförde filmning av ledningarna och även relining samt stambyte, hanterade dessutom en stor del av dialogerna och kommunikationen med medlemmarna. Styrelsen var fortfarande involverade i beslut, och hade hela tiden en löpande dialog med entreprenören. Men det underlättade för styrelsen att istället fokusera på de frågor som var viktiga för föreningen och medlemmarna. 

–  Med facit i hand så var det väldigt skönt. De var väldigt bra på att informera boende, prata med dem och mota alla frågor. Alla boende fick ett positivt bemötande. Vi har inte fått någon kritik alls om dem under renoveringen, säger Henrik.

Mikael Jensen, projektledare på Cleanpipe, berättar att projektet gick som smort. Förutom en påhälsning av stormen Hans, som förvisso orsakade en del lokala översvämningar, flöt allt på bra. Han lyfter fram några specifika faktorer som är viktiga när man jobbar med samfälligheter och styrelsemedlemmar. 

Vill du höra mer om projektet? Klicka här för att komma i kontakt med projektledare Mikael.

– Styrelsen är invalda och jobbar ideellt och har ett stort ansvarstagande. Därför är det viktigt med ett arbetsflöde som underlättar för dem. Där är det viktigt att entreprenören hjälper styrelsen hela vägen, säger han. 

Det gäller att hela tiden anpassa sig efter styrelsens behov och kunskap. Det funkar inte att slänga sig med fackspråk och återrapportera en gång i veckan, berättar Mikael, och betonar att även protokoll, besiktningar och den viktiga dokumentationen måste vara begriplig. 

– De kanske inte förstår vad som står i dokumenten, för det är ofta fackspråk. Där brukar vi hjälpa styrelsen igenom allt, och även presentera relevanta förslag för nästa steg. 

Vad är viktigt när det kommer till att jobba med styrelsen i samfällighetsföreningar?

 – Den personliga kontakten. Att involvera styrelsen, och att rapportera dagligen. Visa och skicka bilder och förklara så att de känner sig delaktiga. Låt dem vara med under hela projektet.

Vill du höra mer om projektet?
Kontakta oss:
031 – 33 00 500 / marknad@cleanpipe.se
https://cleanpipe.se/

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.