spot_img
Annonsspot_img

Väder och vind fortsätter orsaka stora skador på GA:s

Skador orsakade av väder och vind ligger på fortsatt höga nivåer 2023, jämfört med motsvarande statistik från åren 2017-2022. 

Under 2023 anmäldes totalt 5363 försäkringsskador till Sveriges försäkringsbolag, vilket är den näst högsta siffran sedan 2017. Bara 2022 var högre, som låg på 6.123 anmälningar.

– Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser såsom värmeböljor, torka och skyfall. Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men problemet med exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, stormar och skogsbränder kommer att bli ännu större i framtiden, skriver MSB på sin hemsida under informationsfliken “förändrat klimat”. 

Framför allt två orsaker bakom statistiken

Försäkringsbolaget IF skriver i sin årsredovisning för 2023 att det höga antalet försäkringsskador på fastigheter främst beror på översvämningar efter stormen Hans, som främst orsakade stora skador  i södra Sverige. Försäkringsbolaget hänvisar också till en tuffare vintersäsong än vanligt.

Undersökning visar på oroliga villaägare

SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker, publicerad i slutet av 2023, visar att sex av tio villaägare i Sverige fortfarande är oroliga för klimatrelaterade skador. Just översvämningar toppar listan, följt av ökad brandrisk på grund av torka och höga temperaturer. 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här