Annons

Betong som släpper och läckande tak – då har det gått för långt

Betong som släpper på pelare, i taket och på fasad. Vatten som droppar från garagetaket och orsakar skador på bilar. Ett ytskikt eller bjälklag som har kastat in handduken. De flesta föreningar som förvaltar ett garage känner igen sig. 

– En dyr renovering kan kosta flera tusen per kvadratmeter, men med ett väl underhållet garage handlar det om hundralappar, Oscar Sandkvist, VD på Spännbalkkonsult SBK och fortsätter:

– När betongen börjar släppa har det ofta redan gått alldeles för långt, vilket resulterar i betydligt högre kostnader än om föreningen hade tagit tag i problematiken i ett tidigare skede.

Han berättar att det ofta grundar sig i oenighet kring hur mycket pengar man vill och behöver lägga undan för underhåll och framtida renoveringar. Ofta resulterar det i att föreningen sparar för lite till garageunderhållet.

– Man kanske känner att ett nytt ytskikt i garaget är onödigt, men samtidigt förstår man inte konsekvenserna av att inte göra något åt det. Man ska inte heller glömma att betongkonstruktion ofta är bärande konstruktioner som pelare. Det är mycket laster ovanpå, vilket kan bli problematiskt om betong börjar släppa, säger han och fortsätter: 

Oscar berättar att de allt som ofta stöter på att ett problem har blivit förminskat för styrelsen under en längre tid.

– Det är helt enkelt mycket värre än vad man har fått höra av konsulter och besiktningsmän som varit på plats, men som har saknat rätt kunskap, säger Oscar. 

Flera orsaker som ligger bakom problematiken

Förutom att bilar drar in salt och klorider i garaget, påverkar också faktorer som dåligt materialval vid produktionen av garaget, avsaknad av brunnar och avrinning eller undermålig ventilation, säger Oscar. Han lyfter också ett varningens finger för nyproducerade garage. 

– I takt med att byggaren har varit pressad, och helt enkelt inte haft full koll på betongentreprenörer, så uppstår det brister. Man tror att allt är bra eftersom det är helt nybyggt, men egentligen sitter man på en tickande bomb. Tar man inte tag i det i tid så kan det resultera i katastrofala konsekvenser. 

Något som är extra viktigt är materialvalet. Fel val vid kan ge omfattande konsekvenser betydligt snabbare än man har räknat med. Kostnader som i värsta fall landar på föreningen. 

– Material som är avsedda och anpassade till förutsättningar. Du måste till exempel ha en platta som kan andas om det är våt botten. Många garage vi kommer till måste vi ta bort en felaktig beläggning. Då är det bara att göra om och göra rätt som gäller, fortsätter han. 

Säkerställ nuvarande skick

För att säkerställa skicket på föreningens nuvarande betongkonstruktion, ytskikt och installationer i garaget bör man börja med en inledande betongstatusundersökning. Då får föreningen ofta svar på om gemensamhetsanläggningen är en riskkonstruktion eller inte. Efter det, beroende på vad statusrapporten säger, kan föreningen gå vidare med åtgärd eller underhållsarbete för att förlänga livslängden – och samtidigt minska risken för oförutsägbara kostnader. 

– Den långsiktiga underhållsplanen för garaget lyser ofta med sin frånvaro, men den borde ha samma prioritet som en fasadrenovering. Annars blir prislappen väldigt hög. 

Spännbandskonsult SBK, som är experter inom betong och garage och som prioriterar kvalitet och hållbarhet, hjälper redan idag många samfällighetsföreningar. Förutom statusbesiktningar hjälper de till med upphandling och utförande.

– Vi har det från ax till limpa, och tar ansvar för undersökningen samt lämnar bra garantier till föreningen. Det är något som skiljer oss från andra aktörer. Rätt typ av insats vid rätt tidpunkt är avgörande.

Kontakta SBK för en statusbesiktning

Oscar Sandkvist
0709-35 60 00
Oscar.sandkvist@spannbalk.se

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.