Annons

Samfällighet får avslag – inget skadestånd från staten

En samfällighetsförening som valde att anmäla Skatteverket till Justitiekanslern, JK, har fått avslag på sitt yrkande om totalt 5.000 kr. “Det är inte tillräckligt att en myndighet har gjort en bedömning av en rätts- eller bevisfråga som kan ifrågasättas”, skriver JK i sitt beslut. 

Samfällighetsföreningen begärde ett skadestånd på 5.000 kronor för att ersätta de juridiska och administrativa kostnader som uppkom för föreningen i spåren av Skatteverkets ställningstagande. Bland annat kostnader för att anlita en skatteexpert för att reda ut föreningens momssituation. 

Men JK har gjort bedömningen att Skatteverkets felaktiga ställningstagande inte räcker för att få ekonomisk ersättning. 

– I regel är det endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar som kan anses utgöra skadeståndsgrundande fel eller försummelser. Det är inte tillräckligt att en myndighet har gjort en bedömning av en rätts- eller bevisfråga som kan ifrågasättas eller kan kritiseras för sitt ställningstagande i en fråga där det har funnits utrymme för olika bedömningar, står det i beslutet från JK. 

Även om Skatteverkets tolkning av rättsläget visade sig vara felaktig menar JK att SKV inte anses ha handlagt föreningens mervärdesskattedeklaration på ett “uppenbart oriktigt sätt”. 

När övervägandet om beslut skickades ut till föreningen hade Högsta förvaltningsdomstolens klargörande ännu inte kommit. Vid den tidpunkten hade i stället Skatteverkets tolkning av rätt bekräftats av Skatterättsnämnden i det förhandsbesked som överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, tillägger JK.

– Mot denna bakgrund kan inte Skatteverkets handläggning av sökandens mervärdeskattedeklaration anses innefatta skadeståndsgrundande fel eller försummelse. Staten kan inte anses vara skadeståndsskyldig på grund av Skatteverkets handläggning. Ansökan ska avslås.

Annons

1 KOMMENTAR

  1. Märkligt Pga felet har jag fått lägga ca 70 timmar för att lägga om prislista, justera avtal, gå igenom och ändra alla bokföringstransaktioner, göra momsdeklarationer, justera tillbaka prislista och avtal. Beskedet kom när bokslutet var prel (utan moms) bokslutet fick justeras.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här