spot_img
Annonsspot_img

Ny vägledning från SKV: Då klarar ni er från återbetalning

I dagarna kom ny vägledning från Skatteverket. Bland annat kommer myndigheten ‘bara’ backa tillbaka två år för de samfälligheter som kan bli negativt påverkade av domen i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Skatteverket meddelar att de bara kommer att fatta beslut om moms med ‘nackdel för samfälligheter’ två år tillbaka i tiden. Det betyder att Skatteverket under 2024 kan ta beslut från beskattningsåret 2022 och framåt. Har föreningen fått tillbaka moms innan dess behöver man med andra ord inte oroa sig. 

– Om du har lämnat momsdeklarationen efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, kan Skatteverket fatta ett omprövningsbeslut till nackdel för föreningen inom ett år från den dag då momsdeklarationen kom in till Skatteverket, skriver myndigheten i sin nya vägledning för samfällighetsföreningar.

Läs även: Ny vägledning påverkar inte befintlig debiteringslängd

Många föreningar som har passat på att hämta hem moms från historiska investeringar, så långt som sex år tillbaka i tiden, har varit oroliga över huruvida de kommer att bli återbetalningsskyldiga, berättar Mia Holmqvist Andersson, ekonomisk förvaltare på Simpleko.

– Det finns många samfällighetsföreningar som har gått tillbaka mer än två år. Men Skatteverket kommer inte att kräva tillbaka utbetalningar som skett innan 2022, säger hon och fortsätter: 

– Säg att om föreningen har fått tillbaka massa moms för tre år sedan. Då kommer Skatteverket inte att kräva tillbaka den momsen. Utan det är en tvåårsgräns som är specifik för samfällighetsföreningar just nu. 

Det betyder också att samfällighetsföreningar som fått tillbaka mer moms än de har betalat in under 2022, 2023 och under det första kvartalet 2024 kan komma att behöva betala tillbaka pengar. 

Omprövning av tidigare deklarationer

Om föreningen exempelvis har lämnat deklaration för redovisningsperioden 2020 den 6 augusti 2023, kan föreningen begära omprövning fram till den 6 augusti 2024. Det är dock helt frivilligt för samfällighetsföreningen att begära en omprövning. Det kan exempelvis vara aktuellt om man har betalat in mycket moms – men inte fått tillbaka lika mycket. Perioden för omprövning sträcker sig sex år tillbaka i tiden. 

– Det innebär att under 2024 kan man begära omprövning från beskattningsåret 2018 och framåt, skriver Skatteverket. 

Samfällighetsföreningar som fortfarande är registrerade i momsregistret måste dock fortsätta att lämna in en nollad deklaration, skriver Skatteverket. 

– Därför väljer många samfälligheter nog att avregistrera sig manuellt genom blanketten som finns på Skatteverkets hemsida. Då slipper man fortsätta lämna in deklarationen, säger Mia Holmqvist Andersson.

Skatteverket meddelar dessutom att de kommer skicka ut ett förslag om beslut av avregistrering från moms till de samfällighetsföreningar som registrerade sig efter myndighetens ställningstagande i februari 2022. 

Skadeståndsanspråk

Samtidigt meddelar Skatteverket att det finns möjlighet för samfällighetsföreningar att begära skadestånd för kostnader som har uppstått i spåren av deras ställningstagande från februari 2022. Även om de allra flesta har fått högre administrativa kostnader, är det svårt att förutse huruvida föreningar faktiskt kommer att få någon ersättning, menar Mia, samtidigt som hon betonar att många har lagt ner tid och pengar på det här. 

– Det är nog första gången jag ser att Skatteverket uttrycker sig på det här sättet. Det är en helt annan approach än vad de brukar ha. De har nog förstått att de har gjort bort sig lite i det här.

Läs även: Frågor och svar om moms efter nya vägledningen om moms för samfällighetsföreningar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här