Rådgivning

För medlemmar i Samfälligheterna

Vi stöttar våra medlemmar inom områden som ekonomi, bokföring, skattefrågor, underhållsplanering samt hanteringen av eventuella konflikter med medlemmar. Våra medlemmar får 15 minuters kostnadsfri rådgivning per ärende, med obegränsat antal ärenden per år!

Kontakta oss om du behöver hjälp

Sitter du i föreningens styrelse och är medlem hos oss?
Kontakta oss och ange ditt medlemsnummer (ID):
radgivning@samfalligheterna.se

Ekonomi & lantmäteri

Ekonomi, bokföring och skattefrågor Tolkning av anläggningsbeslut Föreningsadministration Styrelsearbete Diverse lantmäterifrågor

Administration

Utformning av debiteringslängd Förberedelser inför föreningsstämma Hantering av underhållsfond Medlemmar som inte betalar sin avgift

Teknik

Upprättande av underhållsplan Upphandling/projektering av underhållsåtgärder Analys av föreningens förutsättningar

Bli medlem

Rådgivning
Sex nummer av tidningen Samfälligheterna
Utbildningsportalen
Nyhetsbrevet
Tillgång till allt på webben
E-tidning
Fördjupningsbrevet
Rådgivning