spot_img
Annonsspot_img

Förhållandet mellan styrelse och stämma bygger på förtroende och samarbete

Även om föreningen har tydliga stadgar så kan det uppstå situationer som kan leda till konflikter mellan medlemmar och styrelsen. Med god beredskap, kommunikation och transparens minskas risken för detta betraktligt. När stämman och styrelsen samarbetar bäddar man för ett gott föreningsliv.

Hur bör man hantera frågor, klagomål och önskemål från medlemmarna? Är
det styrelsens ansvar att tillfredsställa alla inkommande önskemål?

Saknar du en revisor inför stämman? Kontakta Rävisor nu.

Nej! Styrelsen har två huvuduppgifter:

Att följa (och budgetera utifrån) en underhållsplan och avhjälpa eventuella fel. Punkt. För att styrelsearbetet ska ses som väl utfört ska anläggningen med hjälp av medlemsavgiften förvaltas så att anläggningen behåller sitt befintliga skick. Den ska egentligen varken förbättras eller försämras.

”Vi vill göra det bättre att bo i vårt område”

För att undvika konflikter gäller det som sagt att inte gå utanför den tänkta underhållsplanen och budgeten. Åsikter till en förbättring kan internt i
föreningen alltid variera och därför är det lämpligt att ta hjälp av stämman i dessa beslut. Ni får då demokratiskt godkända projekt och styrelsen slipper bli personligt anklagade för enskilda beslut.

”Vi anser att vi inte har medel för att utföra det planerade underhållet”

Det ska inte finnas någon anledning att inte utföra ett planerat underhåll.
Medlemmarnas uppgift är att se till att styrelsen har befogenhet att förvaltar anläggningen och då måste man vara beredd på att betala avgiften för det underhåll verksamheten kräver. Sen ska man inte behöva chockhöja avgiften i takt med underhållet. Är underhållet planerat ska även ekonomin ta hänsyn till det i ett tidigt stadium.

”Men hur ska vi i styrelsen veta allt? Är det inte därför vi har en revisor?”

Stämman kan inte förvänta sig att styrelsen ska veta hur anläggningen ska förvaltas om det inte finns en underhållsplan. Revisorn har heller inte möjlighet att avgöra om ekonomin är i balans med det kommande underhållet utan att titta på underhållsplanen.

Hur bör man göra?

Ta fram en underhållsplan och långtidsbudget. Med en opartisk underhållsplan får styrelsen kontroll på anläggningen och kan på årsstämmorna beskriva kommande underhåll samt diskutera eventuella förbättringsförslag och hur det kommer att påverka ekonomin. Med god kommunikation mellan styrelsen och stämman stärks relationen och konflikter kan undvikas.

Jag heter David Walman och är Revisor på Rävisor AB. Vi jobbar uteslutande med samfällighetsföreningar & bostadsrättsföreningar. När våra priser känns ”rävolutionerande” låga, är det för att vi snålar med stolthet och för vi gör det vi är experter på: rationell och proffsig revision.

Kontakta mig och prata ekonomi, styrelsearbetet eller underhållsplanering.

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.