spot_img
Annonsspot_img

Nya regler ställer högre krav på styrelsen 

I takt med att regler kring avfallshantering blir allt mer omfattande ökar också kraven på många samfällighetsföreningar. Återvinningsstationer, underhåll och planering är några faktorer som får allt större fokus när det kommer till hantering av medlemmarnas sopstationer.

Avveckling av förpackningsinsamlingen, FTI, sortering av matavfall och fastighetsnära avfallsstationer. Det finns ett par utmaningar för samfällighetsföreningar i närtid, berättar Patrik Rosengren, T.f. vd på Kinab. 

Kinab, som har lång erfarenhet inom service och skötsel av avfallsutrymmen, jobbar över hela landet. De ser hur både förutsättningar och lösningar skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig.

Det handlar om frågor som vilka sopkärl som passar föreningens behov bäst, var på föreningens markåtervinningsstationen ska vara, och i vilket intervall på rengöring av kärlen som krävs. 

– Vi vet hur det blir i slutändan om man som förening inte sköter det här. Det handlar om parkering, vändplatser, barn som leker och att hämtningen av sopor ska ske säkert. Det är viktigt att ha allt som kan komma i kollision med etableringen av avfallsstationen i åtanke, säger Patrik Rosengren och fortsätter: 

Patrik Rosengren, Kinab.

– De olika bottentömmande systemen har olika tekniska utmaningar beroende på om samfälligheten ligger i Skåne eller i Luleå. Det må vara tekniska detaljer, men vi som tvättaktör ser hur viktigt det är att välja rätt från början. 

Kommunen sätter ribban

En fråga som fortfarande är höljt i dunkel är vad en fastighetsnära återvinningsstation faktiskt innebär i praktiken. Många kommuner försöker fortfarande hitta en bra definition för uttrycket, men för samfällighetsföreningar är det tydligt, menar Pär Jansson, marknadsansvarig på Kinab.

Kontakta Kinab för att ta reda på vad som gäller i din kommun.

Många kommuner försöker fortfarande hitta en bra definition för uttrycket, men för samfällighetsföreningar är det tydligt, menar Pär Jansson, marknadsansvarig på Kinab.

– Det blir krav på en samlad återvinningsstation för många. Gröna sopkärl byts ut till större bottentömmande kärl som lyfts upp med kran och töms med jämna mellanrum. 

Pär Jansson, Kinab.

Planera för alla faktorer

Här gäller det att vara en proaktiv styrelse, betonar Pär. När man väl planerar föreningens framtida återvinningsstation behöver man ta höjd för alla tänkbara faktorer. Ett system som funkar bra i Skåne är till exempel inte alltid anpassat för klimatet i norra Sverige. 

– I samband med att man byter ut sin utrustning måste man också se till att de som sköter underhållet kan hantera det. Vad det är för kärl och hur ska de driftas långsiktigt. Här kommer vi in i ett tidigt skede, och hjälper föreningen med planering av återvinningsstationen, och även löpande underhåll av den. 

Kontakta Kinab och boka in en översyn av er avfallshantering – klicka här.

Rena kärl skapar bättre förutsättningar

Kinab erbjuder samfällighetsföreningar kärltvätt, planering av återvinningsstationer och helhetslösningar. 

– En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalitet och trivsel. Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål, säger Patrik Rosengren. 


Erbjuder samfällighetsföreningar en helhetstjänst där de tar hand om och rengör hela återvinningsmiljön, inklusive kärltvätt. Utför även besiktning av avfallsstationer. 
Kinab grundades i Örnsköldsvik, och har sedan 2015 uppdrag över hela landet, och har även ett kontor i Stockholm.  Kinab är övertygade om att en fräsch miljö ökar värdet för boende samtidigt som det bidrar till en mer hållbar miljö. 

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.