spot_img
Annonsspot_img

Avloppsrören var brutna på mitten och schaktet fyllt med råttor

Under hösten 2023 valde Storebrand Fastigheter att anlita Cleanpipe som totalentreprenör för att byta ut avloppsledningarna under Eriksbergs köpcentrum.  Problematiken var omfattande.

Ledningarna hade brustit på flera ställen. Stora fettansamlingar både blockerade avloppet – och lockade till sig råttor.

Magnus Fennick, projektledare på Cleanpipe, beskriver de utmaningar som projektet bjöd på. Arbetet innebar bland annat att ta sig in under den pålade bottenplattan under fastigheten. För att suga ut ledningsgator använde man sig av torrsugningsfordon.

– Det innebar att vi arbetade i mycket svårtillgängliga utrymmen där vi hanterade en bred variation av material och massor. När ledningsgatorna var tillräckligt stora sattes nya rostfria rör upp i taket på bottenplattan, parallellt med befintliga ledningar. Därefter togs de gamla ledningarna ner och samtliga gångar fylldes med lecakulor, säger Magnus och fortsätter: 

– Utmaningarna krävde regelbundna avstämningar och säkerhetsgenomgångar med samtliga inblandade. Det varierande vädret bidrog dessutom till temperaturskillnader som hade inverkan på materialets fasthet och struktur, vilket vi var tvungna att ta i beaktande. 

Kontinuerliga uppdateringar

Magnus berättar att man genomförde statusgenomgång med skyddsombud och beställare en gång i veckan, allt för att säkerställa säkerheten och leveransen. Dessutom var tre olika underentreprenörer delaktiga i projektets genomförande – vilket ställde höga krav på planering och kommunikation med alla parter. 

– Oavsett om det är ett köpcentrum som i det här fallet, eller om beställaren är en Samfällighetsförening, krävs det ordning och reda, kommunikation och erfarenhet för ett lyckat projekt. För flera Samfälligheter är denna metod eller relining de enda som är genomförbar på fastigheter från 60- och 70-talet.

Problemlösning och kommunikation var några framgångsfaktorerna i projektet

– Cleanpipe, med Magnus i spetsen, har alltid förmedlat en vilja att lösa de problem som uppkom längs med vägen. Jag blev väldigt imponerad av proaktiviteten och den detaljrika planeringen inför arbetet, säger Erik Solli Hansson på kunden Storebrand.

Erik Solli Hansson betonar vikten av den kontinuerliga kommunikationen med Magnus under projektets gång. 

– Jag och Magnus upprätthöll en regelbunden dialog kring aktuella förhållanden och eventuella problem under hela entreprenadtiden. Cleanpipe lägger stor vikt på säkerheten vilket är bra. Planeringen var detaljrik där alla aspekter beaktades, säger han.

På Cleanpipe är vi stolta över våra kompetenta medarbetare som alltid gör sitt bästa för att lösa utmaningar och problem – vilket ger lyckade projekt och nöjda kunder som resultat. Är det dags att renovera samfällighetens avloppsledningar? Tveka inte på att höra av er till oss.

Vad är viktigt när det kommer till att jobba med styrelsen i samfällighetsföreningar?

 – Den personliga kontakten. Att involvera styrelsen, och att rapportera dagligen. Visa och skicka bilder och förklara så att de känner sig delaktiga. Låt dem vara med under hela projektet.

Vill du höra mer om projektet?

Kontakta oss på:
031 – 33 00 500 / marknad@cleanpipe.se
https://cleanpipe.se

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.