Styrelsen

Björn Lundén: Hur man hittar styrelseledamöter i samfällighetsföreningen

Många samfällighetsföreningar brottas med svårigheter att få tag i människor som vill sitta i styrelsen.

Styrelsesammansättning: Det säger lagen & stadgarna

Stadgarna styr till stor del hur föreningens styrelse ser ut – och hur många den ska bestå av.

Uttaxering eller anläggningsbidrag?

Vad gäller för vanliga samfälligheter och varför är det inte vanligare? 

Då måste din förening sätta av till underhållsfond

Vad är egentligen en anläggning av kommunalteknisk natur eller anläggning av större värde?

Adventsfikat ökar gemenskapen – och skapar en trygg miljö

Föreningen har sedan 2019 anordnat ett första adventsfirande – en tradition som vuxit sig starkare för varje år.
spot_img