Connect with us

Hi, what are you looking for?

Styrelsen

Därför tycker bankerna att samfälligheter är jobbiga

Banklån samfällighetsförening
Bild: Swedbank press

Föreningens främsta syfte är att förvalta föreningens gemensamhetsanläggningar. Något som emellanåt kan dra iväg rent ekonomiskt. Vägar måste beläggas om. Garage måste rustas upp. Elbilsladdning ska dras ut till parkeringen. Ledningsnät och infrastruktur. Anläggningar som annars hade förvaltats av kommuner och privata fastighetsägare. Varav de flesta dessutom gynnar kommunen och närområdet. 

– Samfällighetsföreningar spelar en viktig roll för förvaltning av infrastruktur i Sverige. Med jämna mellanrum kommer denna infrastruktur att behöva renoveras och då kan det vara rationellt för en förening att låna pengar för att sprida utgifterna över ett antal år, skriver Hans Lind, KTH, i sin avhandling “Lånevillkor för samfällighetsföreningar” från 2016. 

För att finansiera renoveringarna vänder sig många till banken för att låna pengar. Ofta handlar det om blancolån med tuffare lånevillkoren och högre ränta än när till exempel en bostadsrättsförening tar lån. 

– Bankerna har orimliga lånevillkor, i den mån som de överhuvudtaget lånar ut till samfällighetsföreningar, med räntenivåer som motsvarar blanco-räntor. Det finns ingen saklig grund för dessa villkor, skriver Hans Lind. 

Anledningarna är flera till att bankerna helst duckar låneförfrågningar från samfälligheter. Krångligare, trögare och relativt små belopp jämfört med andra låneaktörer.

– Vi finansierar inte samfälligheter. Det beror på att vi inte har rutiner och processer för utlåning till samfälligheter då vår affär bygger på pantbrevsbelåning till aktiva större professionella fastighetsaktörer, svarar den statliga banken SBAB i ett mejl. 

Men det finns faktorer som gör det enklare för en samfällighetsförening att faktiskt få ett lån – och bättre villkor. Först och främst är det viktigt att föreningen har hållit i en föreningsstämma där det tydligt framgår att ett beslut om lån har tagits. Även budgeten ska vara godkänd från stämman. Här är det också viktigt att debiteringslängden är fastställd, och att den täcker lånekostnaderna. 

Ju bättre ekonomi desto större är chansen att banken är villig att låna ut pengar till föreningen. En historik av skötsam ekonomi gynnar föreningen. Många gånger är det lokala bankkontoret ett bra ställe att börja på. 

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.