Ekonomi

Kommun drar in stöd för samfälligheter

kommunen har beslutat att dra in alla bidrag för för stöd till enskild väghållning, meddelade kommunen via sin hemsida på måndagen.

Föreningen halverade kostnaden tack vare miljonstöd

En förening som tog hjälp av LOVA-bidraget för att uppgradera sitt avloppssystem var Åbäcksnäs Samfällighetsförening.

Ekobrott och korruption – detta ska samfälligheten se upp med

Sara Persson, Brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, lyfter fram faktorer som avsaknad av extern granskning, styrelsemedlemmar som jobbar ideellt och kunskapsluckor som potentiella sårbarheter.

Momsregistrera samfällighetsföreningen: Så gör ni

För att momsregistrera samfällighetsföreningen kräver Skatteverket bland annat att föreningen har ett organisationsnummer och en firmatecknare. När ni registrerar er samfällighetsförening för moms finns det några saker att tänka på.

Därför tycker bankerna att samfälligheter är jobbiga

Föreningens främsta syfte är att förvalta föreningens gemensamhetsanläggningar. Något som emellanåt kan dra iväg rent ekonomiskt. Vägar måste beläggas om. Garage måste rustas upp....
spot_img