spot_img
Annonsspot_img

Ekonomi

Då slipper ni dra preliminärskatt på styrelsearvodet

Det är stämman som beslutar om arvode till styrelsen. Antingen beslutar stämman om en klumpsumma som styrelsen sedan disponerar ut på styrelsemedlemmarna, eller så...

Utgifts- och inkomststat i samfällighetsföreningar – så ska du tänka

Utgifts- och inkomststat är ett viktig ekonomiskt dokument för styrelsen och föreningen. Det visar hur mycket pengar som fattas för föreningen under det kommande...

Björn Lundén: Redovisning i samfällighetsföreningar 

De allra flesta samfällighetsföreningar förvaltar en gemensamhetsanläggning som inte är en egen fastighet, utan anläggningen tillhör delägarfastigheterna. En sådan samfällighetsförening anses inte bedriva näringsverksamhet,...

Populära bidraget återupptas – prioriterar inte kompletteringar

Naturvårdsverket har återupptagit handläggningen av samfällighetsföreningar för “ladda bilen” bidraget. Myndigheten meddelar samtidigt att samfälligheter som nu ansöker även måste inkomma med underlag som...

Energipriser kommer öka med 7-10 procent – årligen

Högre energipriser har nått de flesta samfällighetsföreningar – oavsett energislag. Fjärrvärme sticker dock ut i den senaste statistiken. Breda prisökningar har präglat marknaden senaste...
spot_img