spot_img
Annonsspot_img

Frågor och svar

Kan styrelsen bli skadeståndsskyldiga? 

Har en enskild medlem lidit skada till följd av oaktsamhet eller uppsåt så kan medlemmen väcka en skadeståndstalan i allmän domstol mot styrelsen. 
spot_img