Ekonomi

Efter kovändningen: Skattepliktiga medlemmar kan dra av moms igen 

Skatteverket ändrar tillbaka sina regler kring avdragsrätt för näringsidkare som också är delägare i samfällighetsföreningar.

Måste ni ha en revisor?

Bör föreningen ha någon form av revision av styrelsens förvaltning? Och behöver den vara professionell – eller räcker det med någon i föreningen?

Så mycket kostar en syssloman – län för län

Har ni svårt att tillsätta en ordinarie styrelse? I värsta fall måste ni anlita en syssloman – en kostnad som varierar beroende på vart i Sverige ni befinner er.

Uttaxering eller anläggningsbidrag?

Vad gäller för vanliga samfälligheter och varför är det inte vanligare? 

Väntan på laddpunkter ökar – trots prioritering från Lantmäteriet

Många samfällighetsföreningar som vill installera laddpunkter i samfälligheten måste först ansöka om att få ändra i anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. För det måste styrelsen skicka in en ansökan – och sedan få den beviljad. Tiden det tar att få sin ansökan beviljad varierar beroende på ansökans omfattning. 
spot_img