Annons

Senaste nytt

Underhållsplanen: Det här ska du tänka på

En gedigen underhållsplanering, med regelbundna uppdateringar och översyner av underhållsbehovet, säkerställer att anläggningarna hålls i gott skick. Det hjälper också samfällighetsföreningen att undvika oväntade...

Stämmoordförande nekade röstning enligt andelstal – nu häver domstolen stämmobeslutet 

Mark- och miljööverdomstolen upphäver ett stämmobeslut på grund av felaktigt nekande till röstning enligt andelstalsmetoden. Samfällighetsföreningen röstade om nya andelstal på en extrastämma genom...

Ska medlemmar få tillgång till protokollen från styrelsemötet?

I en samfällighetsförening är styrelseprotokollen interna arbetsdokument som inte är offentliga för medlemmar eller andra externa parter. Medlemmarna i föreningen har dock rätt till...

Annons

Gladare medlemmar med rättvisa kostnader: ”Med IMD får ni en helt annan överblick”

Individuell mätning och debitering, IMD,  har blivit en allt vanligare metod i samfällighetsföreningar för att hantera energiförbrukning rättvist. Varm- och kallvatten, fjärrvärme, lägenhets- och...

Annons

Betong som släpper och läckande tak – då har det gått för långt

Betong som släpper på pelare, i taket och på fasad. Vatten som droppar från garagetaket och orsakar skador på bilar. Ett ytskikt eller bjälklag...

Fullt finansierad elbilsladdning för er samfällighet – utan anläggningsbeslut

Att installera elbilsladdare på samfälligheter är inte det enklaste. Anläggningsbeslut måste ändras, stora investeringar ska göras och komplicerade bidragsprocesser måste genomföras. Allt som alltkostar...

Får rätt till avdrag för energilagring – även när du använder elnätet 

Skatterättsnämnden beslutade nyligen att husägare får använda det skatteavdraget "grön teknik" för installation av batterier för energilagring – även när batterierna används för stödtjänster...

Annons

Mossa på taket – här är allt du behöver veta

Har du mossa på taket? Mossa på taket kan förhindra takets funktion och förstöra dina betongpannor. Här berättar vi mer om varför det är...

Delningsekonomi – varför är det så svårt?

Nästan alla som bor i ett småhusområde har maskiner och redskap som de sällan använder. Större delen av tiden står sakerna oanvända. Det ligger...

Livsmedelsverket: Nya riktvärden för enskilda brunnar 

Livsmedelsverket har infört nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egna brunnar. Syftet är att främja hälsan hos de cirka 1,2...

Bakslag för Försvarsmakten: Domstolen stoppar tvångsinlösen av skärgårdsön

Fortifikationsverket får inte ta över skärgårdsön Känsö i Göteborgs skärgård. Stämningen om tvångsinlösen av ön är riktad mot fel part, fastslår MÖD. Det statliga...

Annons

Relining eller stambyte: Vilket är bäst?

Den närmar sig med stormsteg. Avloppsrenoveringen är något som många styrelser avvaktar med in i det sista – vilket är förståeligt. Den påverkar hela...

Nationella potthålsveckan – fokus på vägunderhåll

Förra veckan genomförde Riksförbundet M Sverige den Nationella potthålsveckan. Syftet med veckan var att belysa vikten av vägunderhåll, samtidigt som riksorganisationen uppmanar bilister att...

Experten: Det är allra viktigast när ni väljer leverantör

När man som styrelse handlar upp en leverantör förväntar man sig att leverantören lever upp till avtalade kriterier. Ju mindre friktion desto bättre. Det...

Lampstrid i Osby – samfälligheter riskerar nedsläckning

En konflikt mellan Osby kommun och Trafikverket om vem som ska ansvara för väg- och gatubelysningen längs statliga vägar har lett till att kommunen...

Höjning av elnätspriser fortsätter trots löften om sänkningar 

Efter förra årets höjningar av elnätsavgifter fortsätter priserna att stiga över hela landet. En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att elnätspriserna har ökat med...

Bokföring av återbetald moms: Det ska du undvika

Det finns inte något facit på hur bokföring av återbetald moms ser ut, men det går att hålla det enkelt, menar Mia Holmqvist Andersson,...

Björn Lundén om samfällighetsdagen

Björn Lundén svarar på frågor inför Samfällighetsdagen. Det här tror han är en het fråga i dagens styrelsearbete.

Annons

I skärgården spolas det med luft och lite vatten – tack vare vakuum

I Stockholms skärgård, där kommunalt vatten och avlopp inte alltid är framdraget, gäller det att hitta alternativa lösningar som möter alla behov. Vi pratade...

Förnya ditt gamla tak med kostandseffektiv lösning

Alldeles för många byter tak helt i onödan. Satsar du på en takmålning kan du i stället förlänga livslängden på ditt befintliga tak –...

Samfälligheterna #3 – ute nu!

Långhelg och långläsning i Samfälligheterna #3! I detta nummer läser du bland annat om: Sara Svanlund, som suttit som stämmoordförande i sin samfällighet - 10 år...

Vägfas går in som huvudpartner till Samfällighetsdagen 2024

Vägfas AB, som utvecklar och säljer det ledande administrativa styrelseverktyget Vägfas för samfälligheter, går in som huvudpartner till Samfällighetsdagen 2024. Samfällighetsdagen är en viktig arena...

Får ett ombud representera flera medlemmar på stämman? 

Det finns många anledningar till att en medlem skickar ett ombud till stämman i stället för att själv dyka upp. Rätten att delta, och...

Samfällighet får avslag – inget skadestånd från staten

En samfällighetsförening som valde att anmäla Skatteverket till Justitiekanslern, JK, har fått avslag på sitt yrkande om totalt 5.000 kr. “Det är inte tillräckligt...

Fysiska kvitton behöver inte längre sparas

En ny proposition från Justitiedepartementet innebär att företag, samfällighetsföreningar och andra organisationer snart kan sluta spara fysiska kvitton. Från och med den 1 juli...

Annons

Nya regler ställer högre krav på styrelsen 

I takt med att regler kring avfallshantering blir allt mer omfattande ökar också kraven på många samfällighetsföreningar. Återvinningsstationer, underhåll och planering är några faktorer...

Avloppsrören var brutna på mitten och schaktet fyllt med råttor

Under hösten 2023 valde Storebrand Fastigheter att anlita Cleanpipe som totalentreprenör för att byta ut avloppsledningarna under Eriksbergs köpcentrum.  Problematiken var omfattande. Ledningarna hade...

Snabb insats av vägföreningen – återställde bortspolad väg på tre dagar

En väg kollapsade i Laisaliden mellan Hemavan och Tärnaby efter att vattenmassor spolat bort vägkroppen. Tack vare en snabb insats från Laisaliden vägsamfällighetsförening återställdes...

Lokal energidelning befrias från skatt – öppnar upp för energidelning

Fastighetsägare i stadsdelen Tamarinden, Örebro, har fått besked från Skatterättsnämnden: De gemensamma solcellsanläggningarna som fastighetsägarna installerar på sina byggnader ska betraktas som enskilda installationer,...

Experten: Så parerar ni onödigt ansvar

Vad händer om en medlem ställer upp sin egen studsmatta på föreningens mark – och någon sedan skadar sig på den? Det är inte...

Upplösning av en samfällighetsförening: Det här krävs

Upplösningen av en samfällighetsförening sker när de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar upphör att existera. Det kan ske av flera skäl, till exempel vid stora...

Kvinnors representation i styrelserna låg – lång väg kvar till jämställdhet

Färsk statistik från Lantmäteriet visar att styrelser till stor del fortfarande består av män. Enligt statistiken är sju av tio ledamöter män, samtidigt som...
Annons
Annonsspot_img

Prenumerera på nyhetsbrevet

Annons

Mest läst

Senaste nytt