Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ekonomi

Moms i samfällighetsföreningen – detta gäller

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Moms i samfällighetsföreningen gäller alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning över 80.000 kronor. Det betyder att många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms. Samtidigt kan samfällighetsföreningen numera dra av moms på sina kostnader. 

Fram tills alldeles nyligen har samfällighetsföreningar legat utanför momssystemet, det är därför vi har publicerat ett ställningstagande i frågan, eftersom Skatteverkets ändrar sin linje och gör en anpassning till EU-rätten, säger Pia Kjell, rättslig expert i momsfrågor på skatteverket, och fortsätter: 

“Och då pratar vi om begreppen ekonomisk verksamhet av tillhandahållande av varor och tjänster som är EU-rättsligt reglerade, och där menar vi att vi måste göra en anpassning till den praxis som finns där.”

Förvaltar samfällighetsföreningen till exempel en parkeringsplats, båtplatser eller en lekplats bedriver man en ekonomisk verksamhet, står det på Skatteverkets hemsida. 

“De samfälligheter som som förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar en andel av kostnaderna för anläggningen blir påverkade av det här”, säger Pia Kjell.

Registrera samfälligheten för moms

För att registrera samfällighetsföreningen gör man en momsregistrering via hemsidan verksamt.se, som också går att komma åt via Skatteverkets hemsida. När man registrerar sig väljer man företagsregistrering, trots att det handlar om en samfällighetsförening.

“I den här registreringen ska man också välja vilken redovisningsperiod man vill ha, och har föreningen en årsomsättning på under en miljon kronor, vilket jag tror de flesta har, kan man välja helårsredovisning.” 

Det betyder i korta drag att samfällighetsföreningen behöver momsdeklarera en gång per år. Om föreningen överskrider en miljon kronor i årsomsättning behöver man deklarera kvartalsvis istället. 

SE ÄVEN: Elbilsladdare i samfälligheten

Helårsredovisning eller kvartalsredovisning

Vad som är viktigt att tänka på är att kvartalsredovisning är det “förvalda” alternativet för samtliga samfällighetsföreningar, så även om föreningen omsätter under en miljon kronor behöver man i samband med momsregistreringen begära att man vill redovisa enligt helårsredovisning.

Hur mycket föreningen ska betala i moms beror på hur mycket föreningens medlemmar betalar i avgift, då föreningen tar ut moms med utgångspunkt från de avgifter medlemmarna betalar, det vill säga de totala uttaxerade beloppen.För föreningar som dessutom säljer vidare varor och tjänster till sina medlemmar ska moms även redovisas på dessa ersättningar.

“Det kan vara en vatten -och avloppsförening som har valt att köpa in vattnet från exempelvis kommunen och sedan säljer vidare det till medlemmarna. Även de transaktionerna är momspliktiga”, säger Pia Kjell.

Samfälligheten kan dra av moms

Men de föreningar som är momsregistrerade får inte heller glömma att det går att dra av moms på samfällighetsföreningens kostnader.

“Det är något man inte har kunnat göra tidigare”, säger Pia Kjell. 

Vilka samfällighetsföreningar är bokföringsskyldiga? 

“Det är föreningar som har det inskrivet och reglerat i stadgarna, eller om föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor. Vad som är viktigt att komma ihåg är att föreningens gemensamhetsanläggning inte räknas in i tillgångarna då den ägs av delägarna (Medlemmarna red. anm.). 


Det här gäller för samfälligheten vid moms:

  • Momsregistrering sker via hemsidan www.Verksamt.se genom att göra en företagsregistrering. 
  • Välj rätt redovisningsperiod (Årsvis om ni har en omsättning under 1 Mkr, annars kvatalsvis.)
  • Tjänster som köps in av föreningen och säljs vidare till medlemmarna kan vara momsbelagda.
  • Samfällighetsföreningen kan dra av moms på sina kostnader. 
  • Bidrag är inte momsbelagt. 
  • Ring Skatteupplysningen på 0771-567 567 för vägledning. 

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.

Styrelsen

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer högre krav samfällighetsföreningar med gemensam dricksvattenbrunn. Förutom krav gällande kontroller för kemikalierna PFAS och bisfenol A ställer Livsmedelsverket, till följd...