Annons

Momsregistrera samfällighetsföreningen:
Så gör ni

Föreningen ska ta ut moms med utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. I beloppen ingår till exempel löpande driftskostnader för anläggningen, räntor, amorteringar och arvoden.

MOMSGUIDE I PRAKTIKEN – EFTER REGISTRERING

Här kan du läsa samfälligheternas momsguide – där går vi igenom steg för steg hur du momsdeklarerar i skatteverkets portal.

Klicka här här för att komma till momsguiden

Här listar vi det viktigaste att tänka på inför föreningens momsregistrering:

Hitta rätt blankett

Gå in på Skatteverkets hemsida och ladda ner blanketten “SKV 4620”. Efter ni har fyllt i den skickar ni in den direkt till skatteverket via post.

Bifoga dokument som styrker firmatecknaren

Bifoga ett registerutdrag eller en handling som styrker att det är en person som företräder föreningen (firmatecknare) som skickar in blanketten till Skatteverket. Det kan exempelvis vara handlingar från den senaste stämman.

Ta fram uppgifter

Du kommer att behöva fylla i en del uppgifter som till exempel uppgifter om verksamheten, total omsättning (uttaxerat belopp) och en beskrivning av verksamheten, vilket i det här fallet är förvaltning av gemensamhetsanläggningar.

Bidrag från Trafikverket

Statsbidrag för enskilda vägar från Trafikverket räknas inte som omsättning. Föreningen ska alltså inte redovisa utgående moms på bidraget och inte räkna med det i omsättningsgränsen.

Faktaruta:

Blanketten som ni skickar till Skatteverket skickas till adressen:
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
105 81 STOCKHOLM

Annons