Annons

Redaktionen

Artiklar av skribenten

Vad är ekonomisk förvaltning till en samfällighetsförening?

Ekonomisk förvaltning handlar om att hantera samfällighetsföreningens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Du behöver bland annat budgetera för framtiden, säkerställa att alla avgifter betalas in och att hantera föreningens leverantörsfakturor. Detta är viktigt för att säkerställa att föreningens ekonomi är i balans.

Kostnader kopplat till drift ökar kraftigt

Fjärrvärmepriserna skjuter i höjden. Den genomsnittliga prisökningen på 7,8 procent under 2023 är den största höjningen sedan 1996.

Väntan på laddpunkter ökar – trots prioritering från Lantmäteriet

Många samfällighetsföreningar som vill installera laddpunkter i samfälligheten måste först ansöka om att få ändra i anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. För det måste styrelsen skicka in en ansökan – och sedan få den beviljad. Tiden det tar att få sin ansökan beviljad varierar beroende på ansökans omfattning. 

Genomtänkt anläggningsarbete när bilarna ska laddas

Det finns en investering som ofta resulterar i väldigt nöjda medlemmar. En investering som dessutom rimmar med en proaktiv och modern styrelse. En investering som verkligen kan förändra hur medlemmarna ser på både styrelsen och föreningen. Investeringen för med sig ett stort mervärde för hela föreningen samtidigt som det ger klirr i kassan genom att öka värdet på fastigheterna.

”Alternativet som är mycket billigare – men håller lika länge”

När bron ger vika gäller det att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning. Många lösningar är dock dyra – därför är rörbron ett är ett bra alternativ när renoveringen hägrar.

Experterna: Så påverkar budgetpropositionen samfälligheter

Regeringens budgetproposition överlämnades till riksdagen den 20 september 2023. Budgeten är återhållsam för att möta lågkonjunkturen, med ett huvudsakligt syfte om att bekämpa den höga inflationen. Experterna Annika Luik, Linnea Åman och Ida Svensson på BDO bryter ner budgeten – och plockar ut delarna som påverkar samfälligheten.

Träffa TOPAS Vatten på Samfällighetsdagen

Om exakt en vecka kommer du som besöker Samfällighetsdagen träffa utställarna TOPAS Vatten, som är ett företag med lång erfarenhet av avloppslösningar.

Kommunen vill ta över föreningarna – miljonnota för fastighetsägarna

I ett pressmeddelande meddelar Halmstad kommun att man har beslutat om att ta över ansvaret för vägar och grönområden som idag förvaltas av samfällighetsföreningar. 

Ekobrott och korruption: Detta ska samfälligheten se upp med

Sara Persson, Brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, lyfter fram faktorer som avsaknad av extern granskning, styrelsemedlemmar som jobbar ideellt och kunskapsluckor som potentiella sårbarheter.