Connect with us

Hi, what are you looking for?

Styrelsen

Elstödet: Sista chansen att ansöka

För att vara berättigade till stödet måste samfällighetsföreningen befinna sig i elområde SE3 eller SE4 och ha tecknat ett elnätsavtal senast den 17 november 2022. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst från och med 30 maj 2023 till 25 september 2023.

Elstöd samfällighetsföreningar
Här ligger bildtexten. Elstöd samfällighetsförening

För att vara berättigad behöver föreningen leva upp till ett par kriterier, vilket du kan läsa mer om nedan. Det viktiga är att skicka in er anmälan innan 25 september.

– Ersättningen i elområde SE3 är 50 öre per kilowattimme (kWh) och i SE4 79 öre per kilowattimme. Notera att det finns ett maxtak på 20 miljoner kronor. 

– Stödet baseras på förbrukning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022.

– Stödet går till den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

– Om det finns Individuell Mätning och Debitering (IMD) kan samfällighetsföreningen välja att vidarebefordra stödet till medlemmarna.

– Stödet betalar Skatteverket ut till föreningens eller fastighetsägarens skattekonto.

– Föreningen måste anmäla ett ombud hos Skatteverket för att kunna ta emot elstöd. Det gör ni genom att fylla i blankett SKV 8025. Notera att ni eventuellt måste bifogat protokoll från styrelsemöte där det framgår ombud som har rätt att söka elstödet.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.