spot_img
Annonsspot_img

Nytt bidrag till samfälligheter – efter stormen Hans

Drabbade samfällighetsföreningar kan nu vända sig till Trafikverket för att få ta del av ytterligare bidrag. Föreningar med årligt bidrag från Trafikverket har möjligheten att ansöka om särskilt driftbidrag för att återställa vägen. 

– Ja, det kan man göra. Enskilda väghållare kan söka bidrag för driftåtgärder för skador efter stormen Hans, förutsatt att man är berättigad bidrag sedan tidigare, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör Trafikverket och fortsätter: 

– Det handlar om åtgärder för att vägen ska vara framkomlig, och vi kommer att prioritera dessa ärenden. Vi kommer att prioritera denna typ av ansökningar.

Katarina Wolffram
Katarina Wolffram, presskommunikatör Trafikverket

Fotograf Johanna Vikar/Trafikverket
Katarina Wolffram Katarina Wolffram, presskommunikatör Trafikverket Fotograf Johanna Vikar/Trafikverket

Måste man genomföra drastiska åtgärder innan föreningen har fått ett beslut från Trafikverket är det viktigt att dokumentera skador med bilder. Beroende på vägkategori ger Trafikverket bidrag mellan 40 till 70 procent av kostnaden för att återställa vägen. Ansökan görs på samma sätt som för särskilt driftsbidrag. 

– Förutom att åtgärden i akuta fall kan behöva utföras innan man fått beslut från Trafikverket. Dokumentera skadorna, ta bilder och kontakta Trafikverkets utredare, skriver Staffan Eriksson, enhetschef Enskilda vägar.

Läs mer på Trafikverket

Ovädret Hans har påverkat många enskilda vägar. Samfälligheter kan söka bidrag till särskilda driftåtgärder, det är en del i vår ordinarie verksamhet. För att kunna ansöka ska den enskilda vägen sedan tidigare vara berättigad till driftbidrag.

Besök Trafikverkets webbplats för mer information.

Orsaken till att översvämningarna sveper med sig vägar är i mångt och mycket på grund av att vattnet tar sig in i vägkroppen via exempelvis springor eller andra otätheter, förklarar Peter Andersson, arbetsledare på Terranor AB. 

– Många vägar som är byggda på 70-talet är inte gjorda för att stå emot den här typen av forseringar. 

Stående vatten tränger sig in i vägkroppen

Trummor klarar inte av vattenmängderna vilket gör att vattnet lägger sig i diken och tränger sedan in i vägkroppen. Det kan orsaka att vägen sjunker, eller att slukhål uppstår. I värsta fall kan hela vägen rasa samman. 

– Då får man helt enkelt gräva ur vägen och packa om den, det finns inte så mycket annat att göra. Vi var ute hos en kund nu där vägen fortfarande låg kvar, men vattnet hade spolat bort mycket av fyllningen under vägen vilket orsakat att vägen har sjunkit. 

Samtidigt kan det i många fall räcka med mindre åtgärder. Hål som har uppstått på grund av översvämningar kan i många fall fyllas med fyllning eller asfalt. 

– Man behöver inte sätta skopan i backen det första man gör. Har man en liten svacka i vägen kan man jämna upp den, för det är inte säkert att det behöver vara någon stor grej som gömmer sig i vägkroppen.

Skador kan dessutom dyka upp i efterhand. Börjar vägen ge vika efter ett år eller två kan det mycket väl vara så att finmaterialet i vägkroppen försvunnit, men att vägen har stått pall – tills nu. 

– Börjar vägen sjunka om ett år så kan det bero på det som händer nu. 

Finns det något förebyggande man kan göra för att minska risken i sin egna förening?

– Man kan kolla om man har vattendrag i närheten och försöka lista ut vad som faktiskt kan hända. Då kan man jobba förebyggande och kanske gå upp till en större dimension på trummorna, eller lägga dubbla trummor. Även titta på vad som ligger runt vägen, är det mossmark som kan svämma över? Har man en grusväg går det till exempel att höja den. Men vid extrema väderförhållanden blir det svårt att göra något. 

Vad kan man mer göra för att minska riskerna?

– Kantskärningen är viktig, även att trummor och diken är fria. Vid många vägar kan vattnet bli stående, till exempel diken mot markägare, då kan vattnet stanna och ta sig in i vägkroppen. Då kan det vara värt att ha en dialog med markägaren om att kanske öppna upp diket så att vattnet rinner undan. 

Läs också: Förläng livslängden på vägen med löpande underhåll