Annons

Så påverkas ditt dricksvatten av översvämningar 

För de som har en egen brunn eller en egen dricksvattenanläggning för privat användning är det viktigt att vara förberedd inför potentiella kriser som kan påverka tillgången till dricksvatten.  

I Sverige är det över två miljoner personer som förlitar sig på en ”egen brunn” eller någon annan typ av liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Vid extrema vädersituationer som torka, skogsbränder eller översvämningar kan dricksvattenkvaliteten påverkas.

Dessutom kan stora vattenflöden eller översvämningar kan orsaka att bakterier och virus tränger in i brunnen och förorenar vattnet.

– Om du har haft översvämning och om ditt dricksvatten har ett annat utseende, lukt eller smak så bör du koka vattnet innan du använder det till mat och dryck, säger Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Säkra dricksvatten vid översvämning

Det är en fördel att vara förberedd för att kunna säkra din hushålls dricksvattenförsörjning under ungefär en veckas tid. Att förlita sig helt på samhällets omedelbara hjälp i en akut situation är inte alltid möjligt.

Ett alternativ är att frysa in vatten. Men för att undvika eventuell sprickbildning i frysen bör du inte fylla flaskorna helt upp. Om du är osäker på vattenkvaliteten kan du skicka in vattnet till analys. Normalt rekommenderar Livsmedelsverket dricksvattenprov minst vart tredje år – oftare om barn ska dricka av vattnet. Men vid stora händelser i omgivningen, såsom översvämning eller skogsbrand kan du behöva ta ytterligare vattenprov. 

LÄS ÄVEN: Motverka vattenproblem med löpande vattenanalyser

Dricksvatten vid översvämning

De finns många olika händelser som kan påverka ditt dricksvatten. Dels händelser som påverkar möjligheten att ta upp vatten, dels sådana som påverkar dricksvattenkvaliteten. Några exempel på händelser som kan påverka dricksvattnet är: Väder- och naturhändelser
Elavbrott
Olyckor
Miljöföroreningar
Nedfall av radioaktiva ämnen
Ha god hemberedskap
Det är bra att ha en hemberedskap med dricksvatten i dunkar eller flaskor så att du klarar dig några dygn, helst upp till en vecka. Räkna med 3-5 liter per person och dygn, varav ungefär 2 liter behövs till dryck och matlagning.

Besök Livsmedelsverkets hemsida för mer information.

Annons