Connect with us

Hi, what are you looking for?

Samfälligheter

Mest lästa artiklar under första halvåret

Ett halvår har flugit förbi. Vi på redaktionen har gjort en återblick och kollat på de mest lästa artiklarna under halvåret. Vi listar artiklarna för den som vill läsa ikapp i hängmattan!

1. Moms ligger i topp

Det kanske inte förvånar att våra artiklar om momsfrågan toppar denna lista. För många innebär det nya momskravet från SKV både sveda och värk. Lite lustigt att något så tråkigt (enligt många) som skatt toppar listan.

2. Debiteringslängden

Debiteringslängden är oundvikligt populär, då denna viktiga fråga berör alla Sveriges samfälligheter. Peter Hellmans artikel är både pedagogisk och kunskapsgivande, läsvärt för alla styrelsemedlemmar.

3. Rättshaveristen

Tyvärr ett vanligt fenomen och en huvudvärk som delas av många. Personen i föreningen som inte vill något annat än att ställa till med oreda för styrelsen och föreningen. Bra tips i artikeln och rätt kul läsning!

4. Elstödet

En positiv nyhet under våren för samfällighetsföreningar i elområdet SE3 eller SE4. För samfälligheter är möjligheten för tillskott i kassan begränsat till taxering, lån eller bidrag, så denna extrapengen kom nog väl till hands. Checklista i hur du söker stödet i artikeln!

5. Världens viktigaste resurs – vårt H2O

För de samfälligheter som själva ombesörjer dricksvatten till sina medlemmar är det viktigt att hålla koll på gällande lagar och regler. Den 1a januari i år kom nya EU-direktiv att ha koll på.

Psst.. Missat att boka biljett på Samfällighetsdagen? Gör det här!

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.