spot_img
Annonsspot_img

Så löser ni elbilsladdare – utan anläggningsbeslut

Hinder som anläggningsbeslutet och investeringen är inte bara tidskrävande, utan också präglade av komplexiteter som kan verka överväldigande för en lekmannastyrelse. De ekonomiska insatserna är dessutom stora, och varje steg framåt blir en balansakt för styrelsen. 

Många styrelser runt om i landet undersöker löpande möjligheterna för att installera elbilsladdare i samfälligheten. Men fastnar allt som ofta i komplexa utmaningar som är både tidskrävande och svåra. Bara att ändra anläggningsbeslutet kan kosta mer än hundra tusen kronor. 

– Det här är unikt för Sverige. Det finns inte alls samma utmaningar i till exempel Norge. Därför kände vi att det måste finnas ett alternativ även för alla samfälligheter i Sverige, utan att de ska behöva gå igenom hela den traditionella processen, säger Nicklas von Schrenk, försäljningschef på Wattif EV Sverige.

Anmäl dig kostnadsfritt till Wattifs Webinar den 29 augusti kl 08:30

Varför välja Wattif?

1. Ni slipper ändra anläggningsbeslutet
2. Föreningen behöver inte stå för några investeringskostnader
3. Wattif EV sköter byggnation samt dalog med energibolag vid behov.
4. 24/7-support, service, drift och underhåll av anläggningen utan att styrelsen behöver göra någonting.

För att få projektet i hamn krävs det ofta insatser från eldsjälar som driver projektet från föreningens sida. För att möta samfälligheternas utmaningar har Wattif EV tagit fram en skräddarsydd lösning som gör resan bekväm för styrelsen. Först och främst har man skapat en modell som gör att samfälligheten slipper göra stora investeringar. 

– Som styrelse behöver du knappt lyfta ett finger. Eftersom vi äger anläggningen så behöver vi bara tillåtelse från föreningen att sätta upp anläggningen på deras mark. Ibland behöver vi skriva ett upplåtelseavtal med föreningen, men inte mer än så. Sen är vi good-to-go. 

Han lyfter dessutom fram fördelar som bekvämlighet och minimalt med problem, jämfört med att bygga en egen anläggning. 

– Gör man investeringen själv så kanske föreningen kan tjäna lite pengar på sikt, men på det här sättet blir det väldigt enkelt, smidigt och går mycket snabbare att få upp laddinfrastruktur vilket i sin tur ökar det attraktiviteten på hela samfälligheten.

Eftersom Wattif EV äger anläggningen slipper styrelsen ändra anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. Något som sparar både huvudvärk och pengar. Men föreningen kan fortfarande tjäna en slant i det långa loppet – trots att man inte behöver investera en krona. 

– När vi ser att månadsintäkter för anläggningen överstiger vår avskrivning gör vi också en vinstdelning mot föreningen. Det finns alltså chans att på sikt få ett ekonomiskt bidrag. 

Anmäl dig kostnadsfritt till Wattifs Webinar den 29 augusti kl 08:30

Kort och gott tjänar Wattif EV pengar på att medlemmarna använder föreningens nya elbilsladdare. Skulle nyttjandegraden vara låg så kommer det inte att slå tillbaka på samfällighetsföreningen. 

– Vi kommer aldrig be samfälligheten betala för att medlemmarna använder elbilsladdarna för lite, utan den risken står vi för. Jag skulle säga att det gör oss ganska unika, säger Nicklas von Schrenk. 

Dessutom frigörs tid åt styrelsen eftersom ni slipper hantera underhåll, krånglig debitering och de ärenden som strömmar in från boende debitering. Värdefull tid som styrelsen istället kan använda till styrelsearbetet. 

– Eftersom vi äger anläggningen så är det också vi som står för eventuella reparationer och uppdateringar. Skulle EV-laddarna blir gamla, då blir det vi som får byta ut dem. Det är ju trots allt i vårt intresse att anläggningen alltid är i drift, för annars kostar det oss pengar. Det blir en win-win situation för alla parter. 

Vill du veta mer om Wattif EV?

Kontakt:
Ring direkt till Nicklas von Schrenk på: 0707-654840
Mail: infosverige@wattifev.com

Besök Wattif för mer information.