spot_img
Annonsspot_img

Efter förslaget: Nu blir digital årsstämma verklighet

Regeringens lagförslag öppnar dörrarna för att anordna en helt digital årsstämma för samfällighetsföreningen.

– I korthet innebär propositionen att det inte finns något hinder i lag mot att stämmor i samfällighetsföreningar hålls digitalt. Det går att bestämma i stadgarna att stämman ska hållas digitalt, säger Peter Olivecrona, rättssakkunnig på Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt.

Även föreningar som inte skriver in det i stadgarna kommer kunna hålla stämman digitalt, om extraordinära omständigheter föreligger. 

– Om stadgarna hindrar föreningen från att hålla stämman digitalt under normala förhållanden, innebär lagförslaget i propositionen att det ändå ska vara möjligt att göra detta om extraordinära omständigheter kräver det, säger Peter Olivercrona. 

Läs även: Nytt bidrag till samfälligheter efter stormen Hans

Extraordinära omständigheter väger tyngre än stadgar

Digital årsstämma blev en nödlösning för många föreningar under pandemin, och regeringen tillsammans med riksdagen var snabba med att klubba igenom en lag som tillfälligt möjliggjorde digitala stämmor. Men lagen var tidsbegränsad till slutet av 2022 och sedan dess har det inte varit möjligt att hålla stämman digitalt.

digitala årsstämmor kan snart bli verklighet för samfälligheter och bostadsrättsföreningar. FOTO: Adobe Stock.
Digitala årsstämmor kan snart bli verklighet för samfälligheter och bostadsrättsföreningar. FOTO: Adobe Stock.

– Vi såg, inte minst under pandemin, att teknikutvecklingen gett goda möjligheter att hålla stämmor på ett bra sätt digitalt. Nu moderniserar vi den här lagstiftningen och ger bolag och föreningar friheten att själva välja vilken mötesform som passar dem bäst, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Samtidigt skriver man att det fortfarande är viktigt att organisera en digital årsstämma på samma vis som en traditionell. Alla medlemmar måste få möjlighet att delta och utöva sin rösträtt. Det måste dessutom finnas lämpliga rutiner för att identifiera medlemmar som deltar och rutiner för rösträkning.

–Annars finns risken för att medlemmar upphäver beslutet genom klander, står det i propositionen. 

Tekniska utmaningar vid digital årsstämma

Digitala årsstämmor ställer en del krav på det tekniska. Idag finns det en rad lösningar tillgängliga som styrelsen kan utforska, där många uppkom i spåren av pandemin. De tekniska kraven för att delta i en digital stämma bör som utgångspunkt inte vara högre än att det räcker med utrustning som medlemmar typiskt sett har tillgång till, skriver regeringen. 

– Samtidigt har många som har varit intresserade avstått från att genomföra digitala stämmor på grund av oro för om tekniken fungerar. Oron har ofta handlat om att även mindre tekniska medlemmar ska kunna delta på ett bra sätt. I vissa fall har deltagarna upplevt tekniken som krånglig, även när den fungerat som den skulle.