Annons

Redaktionen

Artiklar av skribenten

Kassörsrollen mer än deklarationer och bokföring

Kassören har en central roll i samfällighetsföreningens styrelse. De ansvarar för föreningens ekonomi och säkerställer att den hanteras korrekt och i enlighet med lagar och regler. Det innebär bland annat att följa upp föreningens inkomster och utgifter samt se till att budgeten följs till punkt och pricka. 

Momsregistrera samfällighetsföreningen: Så gör ni

För att momsregistrera samfällighetsföreningen kräver Skatteverket bland annat att föreningen har ett organisationsnummer och en firmatecknare. När ni registrerar er samfällighetsförening för moms finns det några saker att tänka på.

Så deklarerar du moms för samfälligheten

För att momsdeklarera samfällighetsföreningen måste ni först ha registrerat er förening hos Skatteverket.

Därför tycker bankerna att samfälligheter är jobbiga

Föreningens främsta syfte är att förvalta föreningens gemensamhetsanläggningar. Något som emellanåt kan dra iväg rent ekonomiskt. Vägar måste beläggas om. Garage måste rustas upp....

Björn Lundén om framtidens styrelseuppdrag

Många styrelsemedlemmar har antingen läst hans böcker, deltagit på hans utbildningar eller lyssnat på hans föreläsningar. Han har skrivit böcker som stöttat styrelsemedlemmar i styrelsearbetet under årtionden. I dag har han sålt sitt bolag – men intresset för samfällighetsföreningar lever kvar. Han medverkar bland annat som extern ordförande vid föreningsstämmor och hjälper föreningar med diverse utmaningar.

Träffa Parkit på Samfällighetsdagen

Om lite mindre än en månad kommer du som besöker Samfällighetsdagen att träffa Emil Nygren på Parkit, som förenklar administrationen av samfällighetsföreningens garage och p-platser.

Relining med rätt förutsättningar – expertens tips

Som styrelse kan det vara överväldigande att driva ett reliningprojekt själva. Processen är krävande och blir svår utan rätt kunskaper. Mikael berättar att när han är ute hos föreningar så inleder han med en undersökning för att fastställa nuvarande skick på avloppsledningarna. 

Borrad brunn: Att tänka på innan du borrar ny

Privata vattentäkter försörjer drygt 1,2 miljoner hushåll med dricksvatten i Sverige – där brunnen är central.

Så hög är anslutningsavgiften – kommun för kommun

Anslutningsavgiften, eller rättare sagt anläggningsavgiften, för att ansluta hushållets eller samfällighetsföreningens anläggning till det kommunala VA-nätet varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig.