spot_img
Annonsspot_img

Momsavdraget kan ge klirr i kassan – Men det gäller inte alla

Vi har tidigare skrivit om att Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan kan innebära en chockhöjning av avgifter. Samtidigt kommer samfällighetsföreningen att kunna göra avdrag för ingående moms. Men man ska inte ta något för givet, menar Britta Nordström på TellUs Tax. 

Momsavdrag för samfälligheter kan ge klirr i kassan
Britta Nordström på TellusTax.

– Skatteverket säger inte om det här är kopplat till några tidsramar. Men utgår vi från den 15 februari 2022 när de kom med sitt ställningstagande innebär det att om föreningen inte har tagit betalt från medlemmarna under 2022 och fortfarande inte tar betalt under 2023 finns risken att föreningen inte har rätt till momsavdrag, säger Britta Nordström. 

För att föreningen ska få göra momsavdrag behöver föreningen leva upp till Skatteverkets definition av “Ekonomisk verksamhet” och vara momsregistrerad. Momsregistreringen är något man kan göra via verksamt.se. 

 – Man måste alltså ta betalt för något för att det ska anses vara en ekonomisk verksamhet. Det är också är ett krav för att få momsregistrera sig och därmed få rätt att dra av momsen, säger Britta Nordström och fortsätter: 

– Tar man inte betalt via till exempel uttaxering men ändå köper in något till föreningen, då finns risken att Skatteverket faktiskt nekar föreningen momsregistrering och avdrag för momsen. Om det finns medlemmar som använder gemensamhetsanläggningen i egen momspliktig verksamhet kan i så fall momsen slussas vidare till medlemmen som får göra avdrag för sin andel av föreningens moms.

MOMSGUIDE I PRAKTIKEN

Här kan du läsa samfälligheternas momsguide – där går vi igenom steg för steg hur du momsdeklarerar i skatteverkets portal.

Klicka här här för att komma till momsguiden

Så blir kostnaden mindre – i teorin

För samfällighetsföreningar som har satt av pengar till en underhållsfond under en lång tid blir momsavdraget extra lockande. Har föreningen en kassa finansierad av uttaxering exklusive moms, det vill säga avsättningar som är gjorda utan att föreningen har uttaxerat moms, blir en eventuell renovering direkt billigare. Åtminstone i teorin. 

– Först och främst måste man komma ihåg att även om man har kistan full med pengar måste föreningen ha uttaxerat medlemmarna för att föreningen ska få dra av momsen.

Läs också: Momskostnaderna som höjer avgifterna

En förening som köper in underhållstjänster för 1 Mkr exklusive moms får alltså dra av momsen, det vill säga 25 procent. Det betyder att föreningen i det här fallet får 250.000 kronor utbetalt från sitt skattekonto. I vanliga fall hade denna summa blivit kvittad mot föreningens utgående moms, men eftersom föreningens uttaxerade belopp har skett innan Skatteverkets förändrade synsätt består kassan av medel som inte är momsade. Ett momsavdrag betyder då att pengarna man får tillbaka faktiskt minskar föreningens kostnader. Risken är att Skatteverket i en sådan situation säger nej till avdraget med hänvisning till att föreningen inte bedriver ekonomisk verksamhet efter att Skatteverket kom med sitt ställningstagande. 

– Om föreningen uttaxerar ett belopp som understiger föreningens kostnader  finns en risk att Skatteverket tycker att föreningen ska omvärdera prissättningen för förvaltningsverksamheten. Att de tycker att man har tagit för lite i utgående moms, säger Andreas Nilsson. 

Andreas Nilsson på TellusTax
Andreas Nilsson på TellusTax

– Om föreningen uttaxerar ett belopp som understiger föreningens kostnader  finns en risk att Skatteverket tycker att föreningen ska omvärdera prissättningen för förvaltningsverksamheten. Att de tycker att man har tagit för lite i utgående moms, säger Andreas Nilsson. 

Samfällighetsföreningar kan minska sina kostnader genom momsavdraget  – så länge inte skatteverket sätter stopp.
Samfällighetsföreningar kan minska sina kostnader genom momsavdraget – så länge inte skatteverket sätter stopp. FOTO: Abode Stock.

I praktiken

I praktiken skulle det innebära att Skatteverket tycker att man har uttaxerat en summa som inte motsvarar kostnaden för renoveringen. Säg att föreningen exempelvis har sparat ihop en massa pengar och gör en investering, efter Skatteverkets momskrav. Men om föreningen taxerar ut 100.000 kr på medlemmarna för att få in de sista kronorna inför renoveringen är risken att Skatteverket omvärderar uttaxerat belopp och tvingar föreningen att betala utgående moms på självkostnaden för renoveringen. 

– Det blir lite av en straffbeskattning. Det blir en omvärdering av prissättningen så att den motsvarar kostnaderna. Föreningen får fortfarande dra av lika mycket i ingående moms. Men den utgående momsen höjer de upp för föreningen, säger Andreas Nilsson och fortsätter: 

– Risken finns att de tycker att föreningen borde ha uttaxerad mellanskillnaden också, alltså resterande 900.000 kronor. Då blir resultatet istället ett nollsummespel. 

Potentiell uppsida för föreningen

I ett sådant scenario skulle möjligen föreningen kunna argumentera för att föreningen tagit betalt i förskott för den renovering man planerar att genomföra. Och att det därför inte finns grund för omvärdering, menar Britta Nordström. 

– När man tog ut de (pengarna via uttaxering) kanske andra regler gällde. Och där kan det ju bli en uppsida för föreningen, men den är inte given. Det kommer bli tydligare om vad som gäller, men just nu finns det fortfarande mycket frågetecken, säger Andreas.