Connect with us

Hi, what are you looking for?

Fastighet

Bowlingbana från 1800-talet blir byggnadsminne – ägs av samfällighet

Samfällighetens gemensamhetsanläggning från 1800-talet blir byggnadsminne. Syftet med byggnadsminnen är att bevara och skydda historiska arv för framtida generationer. Det meddelar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

FOTO: Länsstyrelsen Dalarna. Kägelbanan i Dådran.

Kägelbanan i Dådran är belägen i parken som tidigare tillhörde bruksherrgården. Med en åsrygg längs sjön Avan och omgiven av äldre tallar, erbjuder kägelbanan en unik och vacker miljö. Förslaget att utse kägelbanan till ett byggnadsminne har förts fram av Dådrans samfällighetsförening, som också äger fastigheten.

Dådran är ett gammalt brukssamhälle som ligger mellan sjöarna Ljugarens utlopp och Avans inlopp, ungefär två mil (fågelvägen) öster om Rättvik. Bruket grundades redan år 1806 och spelade en viktig roll i regionens industriella utveckling.

FOTO: Länsstyrelsen Dalarna. Kägelbanan i Dådran.

– Beslutet att utse kägelbanan till ett byggnadsminne baseras på dess höga kulturhistoriska värde som en del av det framväxande brukssamhället kring Dådrans järnbruk. Kägelbanan i Dådran representerar en vanligt förekommande byggnadstyp från senare delen av 1800-talet, särskilt inom herrgårdsmiljöer. Dessutom är kägelbanan ovanligt välbevarad och anses vara en av de bäst bevarade kägelbanorna i landet, säger Ulrika Jansson, antikvarie på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

FOTO: Länsstyrelsen Dalarna. Kägelbanan i Dådran.
FOTO: Länsstyrelsen Dalarna. Kägelbanan i Dådran.

Dalarnas 100:e byggnadsminne är en påminnelse om det stolta arv och den kulturella rikedom som finns i länet.

– Genom att utse kägelbanan i Dådran till ett byggnadsminne markerar vi en viktig milstolpe för Dalarnas kulturarv och betonar vikten av att bevara vårt historiska arv för kommande generationer. Byggnadsminnen spelar en central roll i att skydda och bevara vår gemensamma historia, kultur och arkitektur. Genom att bevara dessa värdefulla byggnader och miljöer kan vi ge en starkare känsla av kontinuitet och förståelse för vilka vi är och var vi kommer ifrån, säger Anna Carlsson, chef på avdelningen för miljö och samhällsplanering vid Länsstyrelsen i Dalarna.

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.