Connect with us

Hi, what are you looking for?

Digitalisering

Därför krävs enklare regler för laddstolpar i samfälligheter

Om Sverige ska kunna uppnå de nationella klimatmålen krävs antingen att de tidigare styrmedlen återställs eller att regeringen tar fram nya åtgärder, enligt Riksförbundet M Sverige.

FOTO: Riksförbundet M Sverige / Pixabay

Det skriver Riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande i samband med regeringens nationella klimatmöte under ledning av statsminister Ulf Kristersson, näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Om Sverige ska kunna uppnå de nationella klimatmålen krävs antingen att de tidigare styrmedlen återställs eller att regeringen tar fram nya åtgärder, enligt Riksförbundet M Sverige.

– Satsningen på publik laddinfrastruktur är efterlängtad, men ger inte i närheten av tillräcklig effekt för att målen ska kunna nås. Avgörande för omställningen är att fler har förutsättningar att köpa moderna utsläppssnåla bilar samtidigt som äldre bränsletörstiga bilar kan fasas ut. Vi vill se en skrotningspremie för att få bort de bilar som har högst utsläpp, enklare regler för laddstolpar i samfälligheter och en ny subvention för att sänka tröskeln att välja laddbart, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige, i pressmeddelandet. 

Med sänkt reduktionsplikt och borttagen klimatbilsbonus blir det svårare för bilister att ställa om, menar Riksförbundet M Sverige. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har omställningen till en fossilfri fordonsflotta varit högt prioriterad i svensk klimatpolitik.

– Bilister har länge lotsats till de bästa valen sett ur ett klimatperspektiv. Sedan 00-talet har vi bilister också varit duktiga på att välja först etanol, sedan skattefria snåla dieselbilar och nu laddbara fordon. Detta har gett effekter i form av stora utsläppsminskningar, satsningar på förnybara drivmedel och att Sverige har flest laddbara bilar i EU, säger Caroline Drabe.

Sedan den nya regeringen tillträdde har två av de tidigare bärande verktygen i omställningsarbetet reformerats. Klimatbilsbonusen togs bort i november och reduktionsplikten sänks kraftigt vid årsskiftet.

– Det behövs nya styrmedel för att visa konsumenter vilken teknik man bör investera i för att göra ett framtidssäkrat val av bil och samtidigt medverka till vägtrafikens utsläppsminskning. Sedan klimatbilsbonusen slopats kan bilköpare för första gången på årtionden inte välja en bil som subventioneras med bonus eller skattefrihet, säger Caroline Drabe.

LÄS ÄVEN: Så mycket kostar det att ändra anläggningsbeslutet för installation av elbilsladdning

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.