spot_img
Annonsspot_img

Digitala överlåtelser ska minska brottslighet

Regeringen överväger att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket kan leda till säkrare och snabbare överlåtelser samtidigt som det motverkar fastighetsrelaterad brottslighet.

Enligt Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet, är regeringens beslut att gå vidare med digitala signaturer vid fastighetsköp ett stort steg mot att göra alla fastighetsöverlåtelser digitala. Detta skulle göra det svårare att begå bedrägerier eller förfalska avtal och ge bättre kontroll över överlåtelsedatum.

– Vi har arbetat för att införa digitala signaturer vid fastighetsköp i tio års tid och därför är vi mycket glada över regeringens beslut. Detta är nästa steg på väg mot helt digitala fastighetsöverlåtelser.

Fördelarna med digitala underskrifter vid fastighetsöverlåtelser skulle vara många. Affärerna skulle bli säkrare och smidigare att genomföra. Dessutom skulle det hjälpa till att bekämpa ekonomisk brottslighet genom att erbjuda effektivare kontrollsystem.

Den digitala hanteringen av fastighetsöverlåtelser skulle också minska risken för misstag och påskynda processen för både överlåtelse och belåning. Det skulle göra Lantmäteriet och andra aktörer på marknaden, som mäklare och låneinstitut, mer effektiva och på så sätt minska kostnaderna för allmänheten.

– Med digitala signaturer blir det till exempel betydligt svårare att genomföra lagfartskapningar och att förfalska avtal. Det skulle också ge en mycket bättre datumkontroll för överlåtelserna, vilket gör det mycket svårare att i efterhand omdatera köpehandlingar för att vinna egna fördelar, säger Maria Monthure, chefsjurist på Lantmäteriet.

Bakgrunden till dagens analoga hantering är att den gällande lagstiftningen som styr hur fastighetsöverlåtelser ska gå till, bland annat jordabalken, har sitt ursprung från 1970-talet, och att den i sina stycken inte är anpassad efter digitaliseringen av samhället.

–Jordabalken är femtio år gammal och skriven ur ett ”papper-och-penna-perspektiv så det behövs verkligen en uppdaterad lagstiftning på området.  Användandet av digitala handlingar vid överlåtelser skulle leda till mer effektiva, transparanta och säkra processer. Dessutom skulle administrativa åtgärder som att skanna in pappershandlingarna bli betydligt mindre omfattande, säger Dennis Lindén, enhetschef på Fastighetsinskrivningen/Lantmäteriet.