spot_img
Annonsspot_img

Smart elbilsladdning: ”Vi flyttar strömmen dit den behövs”

Men för att installera laddinfrastruktur i samfällighetsföreningen krävs både tålamod och investeringar. Dessutom behöver man ha ett hum om vad man kan göra – och inte kan göra. Ett litet misstag kan bli dyrt i längden. 

Utmaningarna är många, och fallgroparna likaså. Man behöver tänka på allt från anläggningsbeslut, tekniska förutsättningar till val av utrustning och system. 

– När vi gör ett första platsbesök går vi igenom allt från kapacitet i elanläggningar till kabelvägar till parkeringsplatserna. Ibland funkar det bra, men ibland behöver man komplettera med ett markskåp eller en ny elcentral, säger Jonas Wånander, KAM på Waybler.

Jonas Wånander, KAM på Waybler.

Öppet kontra stängt system

Ett misstag som kan stå föreningen dyrt är att investera i ett låst system, menar Jonas. Han belyser att det är viktigt att systemet är en öppen laddlösning som följer standarden OCPP. 

– Det gör att oavsett om kund eller leverantören säger upp avtalet eller försvinner, kan en ny operatör ta över driften. Köper man en stängd lösning har man köpt ett låst system och är beroende av leverantören i framtiden.

Boka in ett kostnadsfritt platsbesök

Nu kan du boka in ett kotnadsfritt platsbesök för att utreda huruvida er förening kan installera elbilsladdare.

Balansering kapar toppar

Det är också viktigt att göra så mycket man kan för att motverka effekttoppar. Förutom att det kostar mycket med höga toppar, så kan det sätta onödigt mycket press på föreningens elanläggningar. Genom att fördela strömmen mellan laddstolparna på ett smart sätt blir potentialen mycket högre, berättar Jonas. 

– Det är viktigt med en bra lastbalansering och effektstyrning, som i sin tur gör att man kan ladda flera bilar på en lägre strömbudget. Det billigaste alternativet på förhand kan bli mycket dyrare i längden om systemet inte har bra lastbalansering.

Till följd av kapacitetsbristen som har uppstått i elsystemet, framför allt i södra delar av landet, har elbolagen i stor utsträckning infört effektabonnemang. Det innebär att elpriset man betalar styrs av effektuttaget. 

Ju högre effekttoppar man har, desto större fakturor får man, och vice versa.  Därför bör man sträva efter att fördela förbrukningen under hela dagen, berättar Jonas. 

– Och just för elbilsladdning är det extra viktigt. När fler bilar vill ladda i föreningen är det av ytterst vikt att hålla effektuttaget nere eller styra laddningen till låglasttimmar. 

CHECKLISTA

1. Se till att använda ett öppet system som följer OCPP (Standard för branschen som gör att leverantörer kan ta över driften efter varandra)
2. Tänk på lastbalanseringen och att den påverkar hela anläggningen. Den kan dessutom möjliggöra fler elbilsladdare på samma anläggning jämfört med om man inte har en tillräckligt bra lastbalanserare.
3. Bestäm hur mycket styrelsen ska administrera själva. Det kanske blir billigare på kort sikt, men i det långa loppet kan självadministration bli dyrare.
4. Se över anläggningsbeslutet och ändra vid behov.
5. Kontrollera de tekniska förutsättningarna. Vad behöver ni för att lyckas med er installation?

Smart system flyttar strömmen efter behov 

Genom sin lösning med dynamisk styrning erbjuder Waybler ett system som tar hela fastigheten i åtanke. Systemet övervakar den totala elförbrukningen, för hela fastigheten inklusive alla laddboxar, och skulle anläggningen nå en kritisk gräns sänker Wayblers system ner förbrukningen – vilket gör att föreningen slipper höga effekttoppar.

– Systemet kan dessutom använda den minst belastade fasen i laddboxen, vilket vi kallar aktivt fasval. Vi flyttar strömmen dit fastigheten behöver den, helt enkelt, säger Jonas och fortsätter:

– Vi behöver inte lika mycket kraft för våra laddboxar, utan vi är starka på att jobba med det som redan finns. Det gör att föreningen slipper lägga pengar på nya elanläggningar. 

Om Waybler

Waybler är ett svenskt teknikföretag som erbjuder en unik lösning inom elbilsladdning. Bolaget erbjuder alla steg i ledet: från den egna svensktillverkade laddboxen till deras molnstyrda lastbalansering samt digitala verktyg för administration och användning. Waybler erbjuder bland annat en helhetslösning åt samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar.

Besök Waybler för mer information.

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.