Annons

Minireningsverket som renar ditt vatten – Lika bra som det kommunala reningsverket 

Alternativet till minireningsverk är främst kommunalt VA, vilket ofta blir en ganska dyr historia. Förutom anslutningsavgiften behöver man gräva på den egna tomten  för att nå anslutningspunkten, därefter tillkommer en årlig avgift, säger Karl-Gustav vd på Ecotech. 

Samtidigt har dagens produkter blivit så bra att en anslutning till kommunalt VA inte längre är  försvarbart. 

– Att bygga en dyr kommunal infrastruktur bara för att rena allt avloppsvatten på ett centralt, kommunalt reningsverk är en 50- och 60-tals metod. Dagens minireningsverk renar avloppsvattnet lika bra som det kommunala reningsverket. Dyra ledningsnät är ett ineffektivt sätt att rena avloppsvatten. 

I decennier har den generella uppfattningen kring enskilda avlopp varit att en trekammarbrunn med en efterföljande infiltration är tillräckligt. Det är en uppfattning som är under förändring, menar Karl-Gustav. 

– Det är miljön och speciellt närmiljön som har fått betala priset för den inställningen, säger Karl-Gustav.

Kontakta ecotech och se vad du kan göra för din närmiljö! Klicka på länken för att komma till kontaktsida.

Vad är ett minireningsverk?

Alternativet är så kallade minireningsverk. De är anpassade för att rena avloppsvatten

från hushåll, det vill säga både grå- och svartvatten. De är designade för en hög rening, testade och certifierade enligt en EU-harmoniserad standard.

En viktig egenskap som skiljer minireningsverk från infiltrationsbaserade avlopp är att minireningsverken alltid kan kontrolleras och verifieras så att de verkligen fungerar och skyddar miljön. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen levererar en förväntad rening. Det kostar en slant att anlägga ett enskilt avlopp men i regel avsevärt billigare än kostnaden för en kommunal VA-anslutning.

Produkten Ecobox är framtagen för att erbjuda en hög rening med en robust design.

Reningen sker i tre steg – Slamavskiljning / Biologisk rening/ Fosforrening samt Bakterierening och stödjer en hög skyddsnivå för både miljö och hälsa.

– Filtret vi använder är ett unikt kretsloppsmaterial där det mättade filtret byts ut och läggs på marker med växande grödor där den uppsamlade fosforn minskar behovet av konstgödsel och kalk, säger Karl-Gustav.

Ecobox – det kemikaliefria originalet som stödjer en hög skyddsnivå för både
miljö och hälsa. Det tycker Ecotech är viktigt när vi blir allt fler som belastar naturen, även på landsbygden.

Vill du se vilka olika lösningar som finns? Kolla in utbudet och de olika modellerna

Vad är viktigt att tänka på som samfällighetsförening?

– Jag tycker att man ska lägga lite tid på att fundera på hur man ska lösa avloppen inom samfälligheten på ett gemensamt, kostnadseffektivt sätt.

Ytterligheterna med antingen ett större lokalt minireningsverk för allt avlopp eller eget avlopp för varje fastighet kan fungera. Ofta blir en hybridlösning där man blandar olika storlekar av minireningsverk och på så sätt minimerar den totala kostnaden för grävning + minireningsverk effektivast.

Snåriga regelverk – ta hjälp

Vi vet att regelverket kring enskilda avlopp är lite snårigt, därför gör vi nu en kampanj där vi under vår och sommar erbjuder samfälligheter ett kostnadsfritt konsultationsmöte för en genomgång av regelverket och där vi tillsammans går igenom alternativen för just er samfällighet.

Just nu erbjudande för samfälligheter:

Ecotech erbjuder alla samfälligheter och samfällighetsföreningar ett kostnadsfritt konsultationsmöte för en genomgång av regelverket och där vi tillsammans går igenom alternativen för just er samfällighet.

Passa på att prata avloppsrening med oss

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.