Connect with us

Hi, what are you looking for?

Styrelsen

Kommunen förlänger det populära stödet

Umeå kommun har beslutat att förlänga landsbygdstödet i ytterligare fem år. Beslutet innebär att det lokala engagemanget och utvecklingsarbetet på Umeås landsbygd kommer att få fortsatt stöd och möjligheter att söka medel för mindre projekt.

FOTO: Umeå Kommun

Umeå kommun har beslutat att förlänga landsbygdstödet i ytterligare fem år. Beslutet innebär att det lokala engagemanget och utvecklingsarbetet på Umeås landsbygd kommer att få fortsatt stöd och möjligheter att söka medel för mindre projekt. Det har ett enigt kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott beslutat.

Sedan 2018 har 80 olika projekt beviljats landsbygdsstöd på totalt 1,9 miljoner kronor.När stödet nu förlängs tillkommer en årsbudget på 395 000 kr kommande fem år, motsvarande ytterligare 1,9 miljoner kronor.  Några av de 80 projekt som förverkligats eller är på gång är till exempel gästbrygga i Täfteå, grillstuga i Kroksjö, upplevelsekarta för Stöckebygden, flyttbar scen i Tavelsjö, visaftnar i Brännland och återvinning av matsvinn från affären på Holmön som ska komposteras en biokolsanläggning och bidra till öns gemensamma odling. 

– Det här gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta stötta lokalt utvecklingsarbete, stärka attraktiviteten, besöksnäringen och det lokala engagemanget på landsbygden, säger Mattias Larsson, C, ledamot i Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott och vice ordförande i Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd. 

Infördes som en kompensation för leader 

Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling, har funnits mellan åren 2018–2022 och infördes som en kompensation eftersom Leader Urnära inte fick finansiering från EU 2014–2020. Stödet har sökts av såväl ideella som ekonomiska föreningar, samfälligheter, bygdebolag och stiftelser som verkar i Umeås många byar. Genom LLU-stödet har lokala krafter skapat nya mötesplatser, genomfört förstudier, utvecklat samverkan och ordnat olika arrangemang. Trots att det nya leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 nu startat så kommer landsbygdsstödet fortsätta att delas ut.  

SE ÄVEN: Bidragsguiden för samfälligheter

 
Bra komplement till leader 
– Landsbygdsstödet och leader fyller olika funktioner, där leader handlar om större, strukturella förändringsprojekt och landsbygdsstödet om mindre och enklare projekt. Därför ser vi att leader och landsbygdsstödet kan komplettera varandra fantastiskt bra, säger Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg på Umeå kommun.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.