spot_img
Annonsspot_img

Många föreningar betalar för onödiga tjänster

Många föreningar betalar onödigt mycket för den ekonomiska förvaltningen – utan att få vad de egentligen behöver. En nischad ekonomiförvaltare och en erfaren samfällighetsrevisor är guld för ekonomistyrningen.

Ett problem är att många ekonomiska förvaltare inte vill jobba med samfälligheter. Därför hamnar man i samma fack som till exempel bostadsrättsföreningar – en föreningsform som lyder under helt andra lagar och regler. 

Men trots det får man betala för samma kamerala tjänst, i onödan, menar David Walman, vd för revisionsfirman Rävisor.

– Det är oförskämt när man ska hjälpa till föreningen med den ekonomiska förvaltningen och inte bryr sig om hjälpa till med exempelvis planeringen av ekonomin. Jag har stött på föreningar som betalar stora summor för ekonomiförvaltningen för att i slutändan få ut en årsredovisning som de inte ens behöver, säger han. 

Behöver en samfällighet upprätta en årsredovisning?

En samfällighetsförening behöver oftast inte upprätta en årsredovisning, berättar David, och betonar att man istället bör skifta fokuset till det som är väldigt viktigt för föreningen:

– Budget och likvidsprognoser. Man måste lägga mer fokus på budgetering, avgifter och planera vad pengarna ska gå till. Att hålla på med en årsredovisning är sekundärt, säger David och fortsätter: 

– En samfällighetsförening kan göra ett förenklat bokslut, det räcker. Men går du till en ekonomibyrå har de ofta en rutin att göra årsredovisning, och debiterar därefter. Det finns inga krav på att de inte får ta fram det, men man betalar mer än vad föreningen faktiskt behöver. 

Kort och gott är ett förenklat bokslut en balans och resultaträkning med en förvaltningsberättelse. Något som är betydligt enklare än en årsredovisning. Det är dessutom billigare, eftersom det inte kräver lika mycket arbete.  

Vill du ha en prisvärd och kunnig samfällighetsrevisor? Du kan ta reda på vad det hade kostat för din samfällighet att anlita David genom denna länk.

– Det är väldigt bekvämt. Jag skulle säga att man ofta kan komma ner emot halva priset. Har du gjort det löpande bokföringsarbetet kan föreningen få ett betydligt snabbare utkast till det förenklade bokslutet med hjälp av den nischade förvaltaren. 

Prioritera rätt saker

Något som frigör både ekonomi och tid att lägga fokus på det som faktiskt är viktigt, menar David. Underhållsplanen, budgeteringen, likviditetsprognoser och numera även skatteplaneringen. 

– Det är underhållsplanen som gör att man har bra koll på sin ekonomi, att man tar höjd för alla kommande utgifter. Det är det som är tryggheten vid överlämningar. Har man en bra UH-plan och har fått hjälp att budgetera för det kommande underhållet ligger man bra till, säger David och fortsätter:

– Utan en plan för ekonomin blir det som att styra ett skepp genom en tjock dimma, därför måste man ha ett bra underlag så dimman skimrar sig lite. Man får inte bli tagen på sängen när det kommer ett stort underhåll. 

– Tyvärr är det i regel bara erfarna samfällighetsrevisorer som hjälper föreningarna att sätta fokus på rätt saker, inklusive kostnadsbesparingar genom effektiv ekonomiförvaltning. En nischad eller flexibel ekonomiförvaltare och en riktig samfällighetsrevisor är guld värd!

Rävisor AB

Rävisor är specialiserade på föreningsekonomi och har många samfälligheter och brf:er som kunder. Rävisor erbjuder alla samfälligheter och samfällighetsföreningar ett fast, billigt pris på revision. Genom att klicka på knappen kan du få en offert med priset för din förening direkt. Du träffar även David på Samfällighetsdagen i Oktober.

Få din offert på under 1 minut

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.