spot_img
Annonsspot_img

Samfällighet

Björn Lundén om framtidens styrelseuppdrag

Många styrelsemedlemmar har antingen läst hans böcker, deltagit på hans utbildningar eller lyssnat på hans föreläsningar. Han har skrivit böcker som stöttat styrelsemedlemmar i styrelsearbetet under årtionden. I dag har han sålt sitt bolag – men intresset för samfällighetsföreningar lever kvar. Han medverkar bland annat som extern ordförande vid föreningsstämmor och hjälper föreningar med diverse utmaningar.

Mest lästa artiklar under första halvåret

Ett halvår har flugit förbi. Vi på redaktionen har gjort en återblick och kollat på de mest lästa artiklarna under halvåret. Vi listar artiklarna för den som vill läsa ikapp i hängmattan!

Trädfällning blev dyr historia för samfällighetens medlem

Samfällighetens delägare fällde 40 träd på tomtgränsen – grannarna vann i domstolen.

Samfällighetsföreningen A&O

Samfällighetsföreningen är är en vanlig med även en rätt komplicerad juridisk konstruktion. Här är några viktiga saker att känna till i samband med ditt fastighetsköp.

Så fungerar en samfällighetsförening

En samfällighetsförenings främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.
spot_img